Omsorgsbustader kan vere brannfeller

Nær halvparten av kommunane i landet har omsorgsbustader utan tilfredsstillande brannvern. Pensjonistane er opprørde. - Eg er redd det er store mørketal her, seier sekretariatsleiar i Pensjonistforbun

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Mange kommunar har ein tendens til å tenkje litt for kortsiktig. For å gjere det så billig som mogleg byggjer mange omsorgsbustader med for låg branntryggleik.

Halvparten av dei norske kommunane gjer for lite for å trygge omsorgsbustader, fortel Terje Olav Austerheim, avdelingsdirektør i DSB.Halvparten av dei norske kommunane gjer for lite for å trygge omsorgsbustader, fortel Terje Olav Austerheim, avdelingsdirektør i DSB.

Desse er rekna på funksjonsfriske, og ein gløymer kanskje at brukarane av desse bustadene om kort tid både kan vere dårleg til beins, og sitje i rullestol, seier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til Nynorsk Pressekontor.

Resultatet frå undersøkinga baserer seg på eit spørjeskjema som vart sendt til rådmennane i landets 433 kommunar. 297 av dei, som utgjer 81 prosent av befolkninga i Noreg, svarte på skjemaet.

- Situasjonen er betre enn for to år sidan. Ei undersøking frå 2003 viste at åtte av ti bustader for personar med pleie- og omsorgsbehov, ikkje hadde god nok branntryggleik. Det er ei lita betring, men framleis er det langt att til branntryggleiken er tilfredsstillande. Halvparten av kommunane har framleis gjort for lite, fortel Austerheim.

- Store mørketal


Sekretariatsleiar i Pensjonistforbundet, Harald Normann, meiner den tilsynelatande betringa i branntryggleik ikkje er noko å slå seg på brystet for.

- Det er framleis 136 kommunar som ikkje har svara på spørjeskjemaet til DSB. Om eg var rådmann i ein kommune som hadde alt i orden i forhold til branntryggleik i omsorgsboligane, så hadde eg garantert svart på dette skjemaet. Eg er redd det er store mørketal her, seier Normann.

Harald Normann i Pensjonistforbundet er opprørd over branntryggleiken for medlemmane sine.Harald Normann i Pensjonistforbundet er opprørd over branntryggleiken for medlemmane sine.

Han fortel at han blir dårleg om han tenkjer på kva som kan skje i kommunar som ikkje tek dette alvorleg.

- Det kaoset som kan oppstå om det bryt ut brann slike stader, kor mange har nedsett syn og er dårleg til beins, det er ikkje hyggjeleg å tenkje på.

Det er nærliggjande å tru at lite tilfredsstillande branntryggleik munnar ut i skral kommuneøkonomi, og det kjem vi til å ta med oss på dei årlege møta vi har med Regjeringa for å diskutere statsbudsjettet, påpeiker Normann.

Ikkje dyrare enn nytt golv


- Enkle og billige brannverntiltak, som eit automatisk sløkkjeanlegg i desse bustadene, kunne gjere mykje for å betre tryggleiken. Eit slikt sprinklaranlegg kostar ofte ikkje særleg meir enn eit nytt golvbelegg, og det burde vere overkommeleg for dei fleste kommunar, meiner avdelingsdirektøren i DSB.

Direktoratet kjem no til å arrangere konferansar ni stader rundt om i landet, for å setje fokus på dette problemet. Det er eigaren av bygningen som har ansvaret for at branntryggleiken er i orden.

Og både eigar og brukar av dei aller fleste omsorgsbustader her i landet, det er kommunane sjølve. I kursinga av dei kommunalt tilsette vil det bli lagt vekt på:

Samarbeid og ansvarsavklaring mellom dei kommunale etatane.
Korleis oppgradering av branntryggleiken skal gjerast i praksis.
Brannvernopplæring for tilsette i sosial- og helseetaten.

Øvingar.


Tilsyn frå brannvesenet.
Ei arbeidsgruppe beståande av folk frå DSB, Sosial- og helsedirektoratet, Statens bygningstekniske etat og Husbanken har fått oppgåva med å sikre branntryggleiken og sette i verk tiltak for å betre den. (NPK)

Fleire nynorsk-artiklar:

Nynorsk