Firedobling av frontkollisjonar i ferien

Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks av ti nordmenn opplever forbikøyringar som det største faremomentet i trafikken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordmenn opplever forbikøyringar som det største faremomentet i trafikken. Deretter kjem fart. Dette går fram av ei spørjegransking som TNS Gallup har gjort for If Skadeforsikring. Frontkollisjonar ligg på skadetoppen blant feriebilistane.


Sommartrafikken står for døra. Tre av fire planlegg å bruke bil på ferien.

- Dessverre skjer det fleire alvorlege personskadar i trafikken i sommarmånadene enn i vintermånadene. Oslo, Hordaland og Agder-fylka er dei mest risikoutsette fylka i landet, seier Margrethe Aflangrud, personskadedirektør i If Skadeforsikring.

I granskinga går det fram at forbikøyringar vert opplevd som det største faremomentet i trafikken. To av tre har i løpet av det siste året opplevd ekstremt farlege forbikøyringar, villmannskøyring og farlege situasjonar grunna manglande teikngjeving. To av fem feriebilistar seier også at dei opplever saktegåande bilar, campingvogner eller vogntog som faremoment i sommartrafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Publikums frykt er heilt klart godt grunngjeve. Vel 12.000 menneske vart skadde eller drepne i trafikken i 2004. I sommarmånadene vart 349 alvorleg skadde eller drepne, og dette er nærare 40 prosent fleire enn i vintermånadene. Sjølvsagt har dette samanheng med at det er fleire bilar på vegane, men det har også utan tvil samanheng med stressnivået til folk og mangel på fast køyremønster om sommaren. Nokre skal raskt fram, medan andre har god tid.

- Det er også ei stor og ulik trafikantgruppe, som ofte køyrer på ukjende vegstrekningar. Dessutan mange saktegåande køyrety, seier Aflangrud.

Frontkollisjonar er firedobla som ulukkesårsak i ferietrafikken samanlikna med vanleg køyring. Personskadestatistikken til If viser at 50 prosent av dei alvorlegaste personskadane skjer nettopp ved frontkollisjon, ofte i samband med forbikøyring. (NPK)