Skatte-eksperten ga selvangivelseshjelp i 5,5 timer

Otto Risanger fikk litt å jobbe med i vårt 5,5 timer langt nettmøte, hvor det kom 300 spørsmål om skatt og fratrekkberettigelse. Sjekk alle svarene her.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Otto Risanger, forfatter av flere økonomi-bøker og en ekspert på skatte-spørsmål, fikk nok å gjøre onsdag 27. april da han svarte våre lesere på selvangivelses-relaterte spørsmål. Her er svarene, et kjekt oppslagsverk for deg.

Ditt spørsmål kan være besvart allerede.


For å finne det du lurer på, på enklest mulig måte, trykket du Ctrl + F, skriver inn søkeord og dermed kan du få svar på ditt spørsmål uten å skrive inn til oss.

(Se også del 1 og bruk søketipset som beskrevet over)

 • Kjære Otto!!

  Skatte-ekspert Otto RisangerSkatte-ekspert Otto Risanger

  Som "lovlydig borger"fulgte jeg i fjor myndighetenes kampanje:FEM OM DAGEN...

  Kan jeg sende følgende krav til likningsmyndighetene?


  5.stk.BORG-pils a kr.10 pr.stk = kr.50 + kr. 5 i pant diferansen pr dag ved salg av tomflasker (tap i næring, har ingen annen inntekt en salg av egne tomflasker.)

  Altså vil jeg ha et årlig tap ved salg av tomgodset som følge av
  statlig kampaje på kr.:45.X 365 dager= 16425 kroner pr.år!
  Dette er jo for meg en formidabel utgift som myndighetene bør dekke når de går ut med denslags kampanjer ...!!

  Hilsen pappan XXL

SVAR:

Skatte-ekspert Otto RisangerSkatte-ekspert Otto Risanger

Ja, dette er nok et krav om fradrag de vil glade for å få.
Det vil sikkert bli lest opp i festtalen på neste firmafest for ligningskontorets ansatte.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Vi er et ektepar som bor 20 km fra arbeidssted. (40km t/r) Har tidligere bare skrevet kjøring på en av oss. Har dette året lest litt grundigere i rettledningen til selvangivelsen, og har ut fra dette ført kjøring opp på begge. I rettledningen stod det bare at man skulle føre opp kjørelengde til arbeidssted, det var ikke satt kriterier for hvordan man kom seg på arbeid. Har vi gjort rett?
  Med vennlig hilsen Øst finnmark

SVAR:


Det er nok riktig. Og begge har krav på fradrag, selv om dere for
eksempel sitter i samme bil.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg bor i Spania men har barn i Norge som jeg besøker hver 6. uke. Kan jeg trekke reisepenger av på skatten for dette?
  Øyvind

SVAR:


Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg har blitt pålagt og koble meg til det offentlige kloakknett. Dette gir meg en utgift på ca 80 000,- Kommunen har refusjonsordning, men nedre grense er selvsagt 80 000,-. Og selv over det er max refundert beløp 10 000,- Er denne utgift noe jeg kan få som fratrekk?
  mvh Rune Wilthil

SVAR:


Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei , Får jeg fradrag på reiseutgifter til mitt barn(5år) som bor i stavanger? Hun reiser med fly alene annevær helg. Dette kommer på ca 1000 kr i mnd...
  Jeg er helge pappa.
  Med vennlig hilsen
  Kenneth Osmundsen

SVAR:

Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger

 • Hei! Startet enkeltmannsforetak i fjor og hadde div. utgifter ved oppstart. Jeg fikk negativt resultat dette året, men skal dette føres over som negativ inntekt i selvangivelsen?
  Amund

SVAR:


Ja, i post 3.2.19 Årets underskudd i næring.
mvh/Otto Risanger.

 • Heisan!
  Min mann og jeg har hatt store ekstra kostnader mht oppretting pga setningsskader for vårt hus. Vi har måttet løfte opp hele huset ( 2- mannsbolig - så dette gjelder også naboen) ved "Floorlift"-metoden, for å få huset i vater.

  Tabbeforsikringen til entreprenøren dekket ikke dette, så vi har bekostet dette sjøl med kr 71.000 pr husstand. Kan vi trekke fra slilke ekstra kostnader i selvangivelsen med?
  Med vennlig hilsen Wenche

SVAR:

Må nå på tampen vise til tidligere svar om fradrag for ekstraordinær
skade på bolig.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei Otto.
  Vi fikk en vannlekkasje i huset vårt som vi har eid i 8 år.
  Forsikringen dekket ikke de gamle rørene fordi de var eldre enn 30 år. Regningen kom på 130 000,- Kan vi få skatte fradrag for dette?

  Vi har også en datter som er autist. Hun går i barnehage, fordi hun trenger sosial trening og pedagogisk opplegg.kan vi få ekstra fradrag for dette? Eventuellt om det er andre ting som vi kan trekke fra?
  Mvh Johnny Pedersen

SVAR:
Les tidligere svar om fradrag for ekstraordinær boligskade.
2004-selvangivelsen er siste mulighet.


- Når det gjelder deres datter, kan dere få Foreldrefradrag (post 3.2.10) på 25.000 kroner.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Min mann jobber som fisker på en tråler - men på selvangivelsen stod ikke sjømannsfradraget?? Hvor mye er det..
  På forhånd takk:)
  Tone

SVAR:

Sjømannsfradraget for 2004 er på kr 80.000.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Vi er samboere med ett felles og et barn som bare er hennes, hun var uten intekt i 2004, kan jeg føre noen fradrag?

SVAR:


Post 3.2.10 foreldrefradrag, men bare hvis dere har hatt utgifter til
dagmamma, barnehage el lign.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei - jeg skulle pusse opp kjeller i 2004, vi tok av platene på ytterveggen, der var det fuktighet. Det ble gravd opp rundt 2 vegger , der var ingen drenering. huset er bygd i 1970. Jeg kjøpte i 1996.Jeg har hatt utgifter til gravemaskin og utstyr for drenering. Kan jeg få fradrag for dette?
  mvh Strømsborg

SVAR:


Se tidligere svar om fradrag for ekstraordinr skade på bolig.
mvh/Otto Risanger.

 • Heisann!
  Jeg har akkurat kjørt opp for Klasse C i forbindelse med at jeg jobber i brannvesenet, dette er da et krav som stilles. Det har kostet meg ca. 21000,- og arbeidsgiver dekker 7000,-. Er det noen mulighet for å få fradrag på skatten for dette siden det er jobbrelatert? Og i tilfelle hva skal ligningskontoret ha av papirer?
  Mvh Marius

SVAR:

Den gode nyheten er at du sannsynligvis har krav på et fradrag på
14.000.

Den dårlige nyheten er at fradraget "drukner" som en del av
minstefradraget som du livel får.

mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Vi har kjøpt oss en fritidsbolig i utlandet i 2004 - til Euro 73.000 Hva skal vi føre opp i ligningsverdi på selvangivelsen?
  Hilsen Kari

SVAR:


Maks 30 prosent av salgsverdien.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Vår datter går på folkehøyskole , dette koster ca. 50.000,-, kan noe av dette trekkes ifra på hennes inntekt P.g.a. hun er funksjonshemmet kjører vi ned og henter henne hver helg , hvor mye kan jeg trekke ifra?

SVAR:


Jeg er usikker. Les veiledningen på www.angelman.net under 'Skatt og
ligning', les også om Særfradrag for uvanlige store sykdomskostnader i
Lignings-ABC på www.skatteetaten.no for å se om dere finner momenter dere kan begrunne fradrag for all kjøringen med.
mvh/Otto Risanger

 • Jeg er ganske ny boligeier - skal jeg skrive opp ligningsverdien på boligen på selvangivelsen ? Jeg mener å ha lest at dersom verdien er under 50 000 så skal den ikke føres opp ? Jeg har en liten ettroms - i en boligsameie. Fellesgjeld og annet er ført opp i selvangivelsen og er korrekt.
  - Mvh A.

SVAR:

Ligningsverdien skal føres i post 4.3.1, også om den er under 50.000.

mvh/Otto Risanger.

 • Hei - Jeg begynte i ny jobb 01.01.04 Feriepenger fra forrige arbeidsgiver fikk jeg utbetalt i mars 2004. Dette er ført opp som inntekt på årets selvangivelse.

  Noen sier at hvis jeg hadde fått utbetalt disse feriepengene etter 1 juni 2004 hadde ikke dette kommet på selvangivelsen som inntekt. Nå vil jeg jo betale skatt 2 ganger på feriepenger opptjent fra forrige arbeidsgiver i 2003 Hva er riktig……?
  Vennlig Hilsen Tor Ivar

SVAR:

Nei, alt er riktig. Feriepenger er skattepliktige for alle, men i noen
tilfeller betales de uten trekk, andre ganger med. Uansett: Samme skatt til slutt.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jobber som kommunelege. Får dels fast løn fra kommunen hvorfra der trekkes skatt hver måned og desuten refusjoner fra pasienter(egenandeler)/trygdekontor. Disse egenandele/trygderefusjoner er næringsinntekt.

  Mitt spørgsmål nå er: er det korrekt at regnskapskontoret mit lægger både fastlønnen fra kommunen samt næringsdelen sammen i et regnskap? Eller skal der laves to seperate regnskaper, et som vanlig lønnsmotaker og et som næringsdrivende? På forhånd takk!
  Dr. Nord

SVAR:


Det siste, så sant det ene helt klart er lønn og det andre helt klart
er næringsinntekt.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Vi har bygd hytte på fjellet. Hvor får vi oppgitt skattetaksten?
  Hilsen Heidi H Molland

SVAR:


Ring kommunen der hytta ligger for å få vite ligningsverdien. Den skal normalt ikke overstige 30 prosent av hyttas salgsverdi.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei, Jeg flyttet til Norge i fjor. Har en pensjonsforsikring i et EØS land, uten årlig avkast.

  Må jeg nå angi pensjonsforsikring i selvangivelse eller når jeg får utbetalt summen om 35 år? Har også en byggesparingskontrakt i et EØS land.

  Denne kontrakten kan jeg ikke bruke for å kjøpe eiendom her i Norge (ikke noe sammarbeid mellom banken i hjemland og i Norge). For derfor heller ikke fradrag. Hva må jeg gjør med den?
  Mvh J.M

SVAR:

Nei, du skal ikke oppgi verdien av framtidig pensjonsforsikring som
formue. Er det en BSU-kontrakt du har i et EØS-land, sier reglene fra 2004 at du skal gis fradrag på grunnlag av dokumentasjon i vedlegg til
selvangivelsen.

Det heter i skatteetatens lignings-ABC:

"Spareinstitusjoner i annen EØS-stat innberetter ikke maskinelt til Skattedirektoratet. Skattytere som velger å opprette BSU-konto i annen EØS-stat må følgelig selv fremlegge dokumentasjon for at skattefradrag kan gis.

Dokumentasjonsplikten oppfylles ved årlig å legge ved selvangivelsen RF-1231, samt årsoppgave fra spareinstitusjonen. Ved førstegangsetablering av boligsparekonto eller ved overføring av en boligsparekonto fra en spareinstitusjon til en annen, skal det ved selvangivelsen legges ved BSU-kontrakt."

mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg er godkjent pendler - eier egen pendlerleilighet. Hvordan er dette med kostdøgn - må det være DØGN?

  Jeg har 120 reelle arbeidsdager - hvorav jeg reiser på hjembesøk 30 ganger - må jeg da ta 120 minus 30 for å få antall riktige kostdøgn?

  Selv om jeg kan ha reist kl 08 fra hjemsted (skattested) inn på jobb og kjørt tilbake til hjemsted samme kveld som tilsier at jeg da er tilbake kl 2200 om kvelden på enkelte vakter ( går I turnus) kan jeg skrive av kost på disse dagene med lange vakter ? Jeg har mellom 2-3 timers kjøring en vei - beroende på rush og ikke.

  Det første året jeg pendlet fikk jeg beskjed av mitt ligningskontor at jeg ikke hadde krav på å skrive av losji fordi de mente at jeg ikke hadde utgifter ved bolig i skattekommune da det var min fars eiendom jeg bodde i. Noe som jeg senere fikk undersøkt nærmere også av pendlerkommune er feil, ved all dokumentasjon på uselvstendig -selvstendig bolig.

  Mitt spørsmål er :
  Kan jeg nå i ettertid kreve losji for et år som gikk meg tapt pga.
  feilinformasjon fra et ligningskontor? Eller er løpet kjørt ? Den gangen leide jeg et rom uten vann og kokemuligheter for kr 3000 i mnd i pendlerkommune.( jeg fikk dog skrevet av kost - men skrev til vanlig sats fordi det var beskjeden jeg fikk fra mitt ligningskontor - og dum var jeg som stolte på dem!)
  Håper du får svart denne!

SVAR:


Kostdøgn henger sammen med om du har rett til nattillegg, dvs at du må
ha vært borte (fra pendlerleiligheten) i minst fem timer av natta. Natta går fra kl 22 til 06 etter regulativet.

Kommer du hjem kl 03 eller må dra kl 01 eller tidligere på natta, er du dekket. - Du kan jo alltids sende krav om å bli godskrevet tapte fradrag fordi ligningskontoret ga deg feil opplysninger i sin tid. Det verste du kan oppleve er å få et nei.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Vi har tre kronisk syke barn i alderen 4-12 år. Hva slags dokumentasjon må jeg legge ved selvangivelsen for og få særfradrag, bortsett fra legeattest. Går utgiftene på barna samlet, som en utgift i familien, eller må hver enkelt av barna ha utgifter over minstesummen for og få fradrag?
  Mor

SVAR:

Det er summen av sykdomskostnader som minst må utgjøre grensebeløpet. Kommer kostnadene til hvert av barna over 6120 kroner, kan du kreve fradrag for hver av dem, eventuelt ett fradrag for dem samlet.

I tillegg til legeattest bør du beskrive hvordan sykdommen og kostnadene henger sammen. Det må dreie seg om kostnader som ikke hadde påløpt, eventuelt ikke hadde vært så store, dersom sykdommen/svakheten ikke var til stede.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Min samboer og jeg kjøpte aksjer i the 5 % community (t5pc). Han betalte for alle aksjer. Jeg hørte på radioen for et par uker siden at tapet på disse aksjene skulle behandles som alle andre aksjetap.

  Holder det evt med bare kontoutskrift eller mail korrespondanse med t5pc for å bevise aksjekjøpet? Og hvordan føres dette i selvangivelsen? Takk for svar, K.

SVAR:

Det gis fradrag for tapet, som føres i post 3.3.8 Fradragsberettiget
tap. Legg ved den dokumentasjon som beviser kjøpet.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg betaler barnebidrag til 2 barn bosatt i Sverige. Har delt omsorg for disse to. Finnes det ingen steder der jeg kan få fradrag for betalt barnebidrag? Kan jeg få fradragsført dette som foreldrefradrag?
  Hilsen Jørn G

SVAR:

Nei dessverre, du får ikke fradrag verken for bidrag eller foreldrefradrag.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei og God formiddag! Jeg har hatt et tap på aksjer jeg kjøpte på kr. 45000. Det selskapet som disse aksjene ble kjøpt i ble nedlagt og er ikke mer, hva kan jeg trekke av i selvangivelsen?
  mvh mann fra Stavanger

SVAR:


Du kan trekke fra tapet. mvh/Otto Risanger

 • Jeg og min samboer fikk barn 31.12.2004 kl 23.15. Skal hun som har barn fra før skattes i klasse 1 eller 2 ? I selvangivelsen vi har mottatt står det klasse 2 som tidligere år.
  Hilsen Hans

SVAR:

Det var kun tre kvarter om å gjøre at hun hadde beholdt skatteklasse
2. Med fellesbarn er dere begge i skatteklasse 1 i 2004.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Har en guttunge ifra tidligere samboerskap, som jeg har ca 40% av tiden. Hans mor betaler barnehagen, men får 500,- av meg pr mnd for å dekke halvparten. Kan jeg trekke disse 500,- ifra, samt utgifter til kjøring til/fra barnehagen? De 500,- er jo bare en avtale mellom mor og meg, og vanskelig å dokumentere..
  Takk for hjelpen
  Knut Erik, Oslo

SVAR:

Her sier Lignings-ABC:
"Delt omsorg (ikke eneomsorg) for det enkelte barn, innebærer ikke at hver av foreldrene kan kreve foreldrefradrag. Ett og samme barn kan ikke begrunne to foreldrefradrag samme inntektsår, selv om barnet skiftes på å være hjemmeværende hos hver av sine foreldre. Foreldrefradraget gis i slike tilfeller til den av foreldrene som det meste av året har hatt den daglige omsorgen for barnet, dvs. den som barnet største delen av året har bodd hos."

Dette tyder ikke på at du kan trekke noe fra.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Jeg har i et par år drevet og solgt hudpleieprodukter fra et firma, samt noen CD'er som jeg har produsert selv. Dette er utenom min daglige faste jobb.

  Mitt spørsmål er: Hvor mye kan jeg tjene på dette før jeg er pliktig til å ta det med i selvangivelsen? (Har bl.a. hørt om noe som heter hobbyinntekt. Går det innunder dette, eller...?)

  Og - er det slik at hvis utgiftene er minst like høye som inntektene så er det ingen hensikt å ta det med? Hvordan skal slike ting evt. føres i selvangivelsen? På forhånd takk for svar!
  Hilsen "usikker"

SVAR:


Siden disse inntektene ikke er lønnsinntekt, er de nok næringsinntekt. Du skal føre alle inntektene i Næringsoppgave 1, og alle kostnadene, og nettoen går så videre til din selvangivelse. Dette skal gjøres også om
kostnadene er like store eller større enn inntektene (underskudd).
Du finner skjemaet på www.skatteetaten.no.
mvh/Otto Risanger.


Nettmøtet er over - og det har vært ett fem timer langt nettmøte hvor vår skattekspert har fått nok å gjøre.


Hele 300 spørsmål er blitt sendt inn til oss, og Risanger beklager at han ikke har fått svart alle.

TAKK FOR NÅ.

Mer i Neste Klikk
Nettmøte med skatteekspert del 1
Nettmøte med skatteekspert del 1

Flere nettmøter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:16 Arkeologer fant 1600 år gamle fartøy i Bolivia04:08 Ni av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54 Canadas statsminister beklager at han sminket seg brun03:40 Trondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19 925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68402:12 Pompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar01:46 19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45 Tunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16 Bekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08 Rekordlav styringsrente i Brasil00:47 FN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41 Mann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15 Ocean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55 Di Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46 City herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41 TNT-vokalist Tony Mills er død23:40 USAs sentralbank senker styringsrenta23:38 Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24 Olympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06 Minst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37 Danmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37 Bilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49 Obama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25 Valgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10 Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39 Klimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27 Inkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24 Trump raser etter rentebeslutning20:23 Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23 Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55 Slik løser Kongen utslippsfloken19:43 Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58 Telenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38 Venstre varsler PST om Raja-trussel18:25 Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59 Netanyahu avlyser USA-besøk17:57 Politiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56 Positiv dag på Oslo Børs17:42 Streik avblåst i British Airways17:26 Regjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12 Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55 Saudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53 Person omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41 Ni personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39 Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37 Indonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17 Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06 Tyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03 Alvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57 Solberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38 SAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32 Journalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31 Trump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55 Røyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54 Sterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36 Fullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30 Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28 Russisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26 Sørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23 India varsler forbud mot e-sigaretter13:59 Sol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55 Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36 Kristoff spurtet til seier i Slovakia12:48 Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21 Iran advarer USA12:16 Lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10 Ernas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53 Forskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50 Politiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44 E6 stenges ved Gardermoen11:43 Netanyahus dager som statsminister kan være over11:18 FN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17 Ronaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11 Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07 USA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06 Mann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47 Bullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39 Inndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25 Rødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10 22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04 Vil trykkoke frem kunstige bier09:57 Raja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34 Mann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28 Svenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27 Moxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04 Saudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03 18 reddet fra drukning i sommer08:28 Etter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26 Uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16 Sp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00 Undersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56 Zuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44 Grensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37 Trener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26 Sentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25 Feilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58 Dette skjer i dag05:45 Dette skjedde i natt
Siste nytt
04:16VerdenArkeologer fant 1600 år gamle fartøy i Bolivia04:08NorgeNi av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54VerdenCanadas statsminister beklager at han sminket seg brun03:40NorgeTrondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19Norge925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68402:12VerdenPompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar01:46Norge19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45VerdenTunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16NorgeBekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08VerdenRekordlav styringsrente i Brasil00:47VerdenFN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41NorgeMann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15VerdenOcean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55SportDi Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46SportCity herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41NorgeTNT-vokalist Tony Mills er død23:40VerdenUSAs sentralbank senker styringsrenta23:38SportSeieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24SportOlympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06VerdenMinst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37Helse og livsstilDanmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37VerdenBilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49VerdenObama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25PolitikkValgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10ReiseCruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39MotorKlimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27PengerInkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24PengerTrump raser etter rentebeslutning20:23VerdenMinst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23SportKristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55MotorSlik løser Kongen utslippsfloken19:43PolitikkSp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24PengerBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58PengerTelenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38PolitikkVenstre varsler PST om Raja-trussel18:25PolitikkGrande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59VerdenNetanyahu avlyser USA-besøk17:57NorgePolitiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56PengerPositiv dag på Oslo Børs17:42ReiseStreik avblåst i British Airways17:26MotorRegjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12PolitikkFrp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55VerdenSaudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53NorgePerson omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41VerdenNi personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39SportSolskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37VerdenIndonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17NorgeHøyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06VerdenTyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03NorgeAlvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57PolitikkSolberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38ReiseSAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32KulturJournalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31VerdenTrump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55VerdenRøyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54PengerSterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36PolitikkFullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30PolitikkVenstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28SportRussisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26NorgeSørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23Helse og livsstilIndia varsler forbud mot e-sigaretter13:59NorgeSol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55VerdenCorbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36SportKristoff spurtet til seier i Slovakia12:48NorgeStatsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21VerdenIran advarer USA12:16NorgeLastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10PolitikkErnas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53NorgeForskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50NorgePolitiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44NorgeE6 stenges ved Gardermoen11:43PolitikkNetanyahus dager som statsminister kan være over11:18VerdenFN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17SportRonaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11PolitikkBritene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07VerdenUSA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06NorgeMann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47SportBullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39KulturInndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25PolitikkRødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10Norge22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04VerdenVil trykkoke frem kunstige bier09:57PolitikkRaja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34NorgeMann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28VerdenSvenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27PolitikkMoxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04VerdenSaudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03Norge18 reddet fra drukning i sommer08:28SportEtter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26PolitikkUro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16PolitikkSp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00NorgeUndersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56SportZuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44VerdenGrensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37SportTrener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26PengerSentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25NorgeFeilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58NorgeDette skjer i dag05:45NorgeDette skjedde i natt
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus