Vår skatteekspert hjelper med selvangivelsen

Otto Risanger fikk litt å jobbe med i vårt 5,5 timer langt nettmøte, hvor det kom 300 spørsmål om skatt og fratrekkberettigelse. Sjekk alle svarene her.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Send dine spørsmål til oss

, men vær oppmerksom på at pågangen er stor.

Ditt spørsmål kan være besvart allerede
For å finne det du lurer på, på enklest mulig måte, trykket du Ctrl + F, skriver inn søkeord og dermed kan du få svar på ditt spørsmål uten å skrive inn til oss.

Sjekk også svarene og skattetipsene i DEL 2.
Nettmøte:

Otto Risanger, forfatter av flere økonomi-bøker og en ekspert på skatte-spørsmålOtto Risanger, forfatter av flere økonomi-bøker og en ekspert på skatte-spørsmål

Nå nærmer det seg finalen for årets ligningsmaraton. For dere som har drøyd til siste slutt har vi ekspert-hjelpen her:

Skatte-ekspert Otto Risanger

 • Kan man trekke fra tapt aksjekapital på selvangivelsen? Når bedriften er
  konkurs?
  - d

SVAR:


Ja.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei, jeg har to spørsmål:

  1. BSU
  Jeg avsluttet min BSU - konto i oktober ifjor pga dårlig økonomi og brukte pengene til å betale månedlig avdrag og renter på boliglån.
  Hvordan skal jeg føre dette opp i selvangivelsen slik at jeg ikke blir
  trukket for det jeg har fått i skattereduksjon tidligere år. Pengene ble jo brukt til boligformål. Skal det sendes inn noe vedlegg?

  2. PRIVAT LÅN OG ARV
  Jeg kjøpte leilighet i 2004, og mottok da to summer på henholdsvis 200 000 og 142 000 fra mine besteforeldre. Disse pengene er da private lån, og jeg lurer på om dette må registreres på noen måte utenom i selvangivelsen?

  Nå er det også blitt bestemt at de 200 000 skal omgjøres til forskudd på arv, som skal trekkes fra arven min mor kommer til å motta en gang. Hvordan skal jeg gå frem rent formelt, og jeg lurer på om dette da skal skrives opp på neste års selvangivelse - i så tilfelle, hvordan? Håper jeg har klart å gjøre meg forstått, og jeg venter spent på svar!
  Med vennlig hilsen, Christine

SVAR:


1) Skriv i et vedlegg at uttak fra BSU-kontoen er brukt til betaling
av renter og avdrag på lån til ny bolig anskaffet før BSU-avtalen ble
inngått.

2) Det er nok at de føres som Gjeld i din selvangivelse og som
Utestående fordring i besteforeldrenes.

Snakk med skifteretten om det formelle rundt arveoverøringen som skal skje senere, og få avklart 2005-selvangivelsen etter det.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei - Annenhver helg kjører jeg 15 mil for at sønnen min skal få ha pappa helg, dette medfører jo en del reiseutgifter, må også ta ferje som koster 90kr hver vei. Kan jeg føre dette i selvangivelsen?
  Mvh Loui

SVAR:


Nei, dessverre ikke noe fradrag.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Jeg og min samboer har felles lån på hus og bil. Jeg er selvstendig
  næringsdrivende og tok verken ut lønn eller utbytte i fjor.

  Kan jeg sette alle utgiftene i forbindelse med lånet på henne?
  Mvh. lars

SVAR:


Hvis du er selvstendig næringslivende (enkeltpersonforetat), er det jo
virksomhetens resultat som avgjør hvilken inntekt du skal skatte av, ikke om du har tatt ut noe.

Eier du eget AS, kan det bli annerledes. For samboere er saken den at de ikke fritt kan flytte på rentefradrag seg imellom fra år til år. Har dere felles lån, altså som dere begge er ansvarlige for, føres det opp med en halvpart på hver av dere, hvis ikke det er avtalt en annen fordeling av ansvaret for gjelden.

Det er med andre ord en fordel om begge har inntekt som rentene kan trekkes fra i.

mvh/Otto Risanger.

 • Hei --
  Sammen med min bror har jeg arvet hus etter mine foreldre. Huset har stått tomt i nesten to år før vi leide det ut fra 1.1.2004.
  Sommer og høst brukte vi mye tid på rydding og vedlikeholdsarbeid på huset før det kunne leies ut.

  Huset leies ut til kr 6.500,- pr måned, og har vært leid ut til samme
  leietager i hele året.

  Kan vi trekke fra kostnader til reise tur/retur fra eget hjemsted til huset for oppussing og rydding. Vi var der i gjennomsnitt 4 ganger pr uke i h5 -6 måneder. Vi har notert nøyaktig tidspunkt for hver gang vi var tilstede, slik at korrekt kjørebok kan frremlegget.

  Er kostnader til vedlikehold som utvendig maling, skifting av vinduer som var ødelagt og innvendig maling, samt vaskeartikler også fredragsberettiget på første ueleieår, eller er det slike kostnader som kommer med i beregning ved evnt salg utgangs- og inngangsverdi og beregning av skatt av gevinst?

  Med vennlig hilsen
  S. Skjelmerud

SVAR:

Dere skal sende inn skjemaet "Årsoppgjør for utleie av fast
eiendom" (RF-1189). Skjemaet sendes til ligningskontoret i den kommunen eiendommen ligger i. Årlig nettoinntekt ved regnskapsligning fastsettes slik:
- Brutto utleieinntekt opptjent i året
- pluss evt skjønnsmessig fastsatt fordel ved bruk av eiendom til egen bolig (egenleie)
- minus driftskostnader påløpt i året (feks vedlikehold, forsikring,
festeavgift, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter)+ kostnader til reise til huset.
- = nettoinntekt

Som vedlikehold regnes kostnader til å sette eiendommen tilbake i
den standard den en gang var. Nødvendig utskiftning av eldre utstyr med nytt som etter dagens nivå tilsvarer samme standard (lav, middels eller høy) som den opprinnelige, skal regnes som vedlikehold.

Derimot kan ikke kostnader til standardforbedring, endringer, påbygg, ombygging ol trekkes fra som driftskostnader, men må legges til eiendommens kostpris (påkostning) når eventuell gevinst eller tap beregnes.

mvh/Otto Risanger.

 • Hei, vi bor i en enebolig hvor vi var nødt til å ordne badet. Membranen var
  lagt "feil", under gipsen, slik at gipsen var søkkvåt. Taket på rommet under
  badet var begynt å bule pga vannskadene.

  Vi ordnet dette selv, uten at en takstmann har vært og sett på skadene. Kan vi trekke noe ifra selvangivelsen uten at en takstmann har sett på omfanget av skaden? Vi hadde en vannlekkasje på kjøkkenet som ble meldt. Hva kan vi trekke ifra der? Kan man også trekke ifra bordkledning som måtte skiftes i fjor? Må man eventuelt legge ved kvittering?
  Med vennlig hilsen Marianne Todd

SVAR:


Det er vanskelig å svare konkret, siden svaret gjerne avhenger av
ligningsmyndighetenes tolkning i de enkelte saker. Vedlikeholds- eller
reparasjonskostnader som skyldes ekstraordinær skade på prosentlignet bolig, og som ikke er dekket av forsikring, kan trekkes fra fullt ut - vel å merke bare med det som overstiger en egenandel på 10.000 kroner.

Fradragsrett som ekstraordinær skade kan gis blant annet pga klart påviselige materialfeil og konstruksjonsfeil ved oppføring mv av bygget. Fradragsretten gjelder ikke den del av vedlikeholdskostnadene som skyldes alder, slitasje ol.

Det skal vurderes i forhold til det som er angrepet om kostnader til reparasjon av sopp/råteskader er ekstraordinært. Påregnelige skader pga forsømt vedlikehold regnes ikke som ekstraordinær skade.

- Merk at 2004 er det siste året det gis fradrag for ekstraordinær skade på prosentlignet bolig. Det innebærer at selvangivelsen for 2004 er siste mulighet for å kreve et slikt fradrag.

mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Kan man trekke fra reiseutgifter til og fra hjemmet og skole?
  (Universitet) Reiser til sammen 10,5 mil hver dag.
  mvh Christian Strandenæs

SVAR:

Nei, dessverre. mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg har en uføretrygdet sønn. Beregning av skatt etter metoden for skatteytere med liten skatteevne er utrolig urettferdig for trygdede med store medisinkostnader. Min sønn får kun det vanlige særfradraget for pensjonister og trygdede, på tross av store
  kostnader til medisin.

  Medisinlister og attestasjoner er lagt ved selvangivelsen, men de blir ikke tatt med ved beregningen av skatten. Hvem/hvilken etat utarbeider sånne bestemmelser, hvor kan jeg henvende meg?

  Det blir stor forskjell i levestandard for trygdede på denne måten.
  Håper du kan svare meg, vennlig hilsen Berit

SVAR:


Får han særfradrag for sterkt nedsatt ervervsevne (uførhet), kan han
også få særfradrag for sykdom. Men får han særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne, kan han ikke.

Reglene finnes i skattelov vedtatt av Stortinget og forskrifter deretter utarbeidet av skatteetaten.

Hva med å ta kontakt direkte med politikere, eventuelt ledere i aktuelle interesseorganisasjoner?

mvh/Otto Risanger.

 • Hei.
  Jeg kjøpte en leilighet i Tyrkia i 2004. Den har en takst der nede på ca.kr. 225000.- (off. takst) Hvordan blir jeg beskattet av denne.
  Mvh. Odd

SVAR:


Den regnes som formue med en ligningsverdi tilsvarende det en norsk
fritidsbolig til 225.000 kroner ville ha. Det samme gjelder fordel ved egen
fritidsbolig. Du kan søke om fratrekk for eventuell skatt betalt i Tyrkia
etter bestemte regler.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Nå har jeg prøvd å sende inn dette spørsmålet på samtlige nettmøter, men ingen vil svare på det. Om det er fordi jeg er uheldig, eller om det er fordi det er så vanskelig å svare på vet jeg ikke. Prøver igjen da:

  Høsten 2004 jobbet jeg i utlandet (Madrid, Spania) i to måneder. Mens jeg var der fikk jeg kostgodtgjørelse av min arbeidsgiver, men denne min arbeidsgivers satser er lavere enn statens satser. (450 kroner mot statens 670). Jeg mener at jeg da bør kunne skrive av differansen ganget med antall døgn i post 3.2.7 på selvangivelsen. Stemmer dette?
  Mvh Morten

SVAR:


Her får du svar: Hvis du ellers fyller vilkårene i utenlandsregulativet, kan du trekke fra slik du sier for de første 28 døgn (sammenhengende opphold).

Fra og med døgn 29 må du regne 75% av satsen på kr 670, dvs kr 502, og trekke fra i forhold til de 450 du har mottatt.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei,
  Jeg eide halvparten av en leilighet som jeg bodde i selv i 2 år. Min
  tidligere samboer kjøpte meg ut i fjor (han skulle fortsette å bo der), og ettersom leiligheten hadde steget i verdi, fikk jeg noen hundretusen for dette.
  Hvordan skal dette føres på selvangivelsen?
  Mvh Hilde, Oslo

SVAR:


Skriv en setning i vedlegg at du i 2004 solgte ut din del av leiligheten du og din samboer bodde i, og at du fyller vilkårene for skattefritak (bodd i leiligheten selv i minst 12 av de siste 24 månedene før du solgte).

Du skal ellers ikke skrive inn noen beløp noe sted i forbindelse med salget (utover verdiene du hadde den 31. desember under Formue).

mvh/Otto Risanger.

 • Hei,
  min sønn på 20 år går på skole i Sogndal, har han rett til å trekke fra utgifter til hjemreise. Han mottar stipend, har også tjent ca. 30.000,- i 2004. På forhånd takk!
  Med hilsen Solheim Haga

SVAR:


Han får dessverre ikke fradrag i selvangivelsen for utgifter til
hjemreise.
mvh/Otto Risanger.

 • Hvor mye kan jeg trekke fra vær dag når en er ute på jobb offshore. Og hva heter den posten på selvangivelsen
  Hilsen Fred Erik Pedersen

SVAR:


Skatteetatens Lignings-ABC 2004 sier under stikkordet Sokkelarbeidere om Fri kost og losji på plattformen: "Sokkelarbeidere får fri kost og losji på plattformen." Videre om Småutgifter" "Noen sokkelarbeidere har fri telefon på plattformen og andre har ikke.

Arbeidstakere på faste installasjoner i Nordsjøen har derfor ikke uten videre krav på fradrag for småutgifter etter takseringsreglene. Arbeidstakere som må betale for bruk av telefon om bord gis fradrag for småutgifter ved å bo utenfor hjemmet med:

- faktisk beløp etter dokumentasjon eller skjønnsmessig fastsatt beløp som normalt ikke bør overstige kr 40 per døgn." Bruk eventuelt post 3.2.7
Merkostnader til kost og losji.
mvh/Otto Risanger

 • Hei, Vi var noen som etablerte et aksjeselskap i fjor vår, men planene ble endret og vi la ned selskapet etter et par måneder. I den forbindelse hadde vi en del kostnader knyttet til bla. Revisor og gebyrer til offentlige etater. Disse er med i avviklingsregnskapet til selskapet. Hvor kan vi føre disse kostnadene som fradrag i selvangivelsen?
  Med vennlig hilsen Eirik

SVAR:


Dere bruker post 3.3.7 Andre kostnader eller fradrag, så sant dere
kommer unn under reglene for aksjonærbidrag. Aksjonærer i aksjeselskap som er nyetablert og starter ny virksomhet, kan få fradrag i inntekten for
bidrag som de innbetaler for å dekke selskapets underskudd.

Det må dreie seg om norsk aksjeselskap som driver ny virksomhet som er skattepliktig i Norge. Videre må selskapet ha et ligningsmessig underskudd som er fradragsberettiget i Norge.

Ordningen gjelder i stiftelsesåret og de fire påfølgende kalenderår. Det er viktig at selskapet leverer søknad om registrering for drift av ny virksomhet. Det må skje innen selvangivelsesfristen det første året det kreves fradrag for aksjonærbidrag.

Aksjonærer som foretar innbetalinger for å dekke oppståtte underskudd, kan gjøre dette i underskuddsåret eller senest i året etter underskuddsåret.

Selskapet må drive virksomhet på det tidspunkt bidraget ytes. Fradrag for innbetalte bidrag kan først kreves året etter underskuddsåret. Fradrag kan ikke overstige alminnelig inntekt i det året det gis. Bidrag må være i pengebeløp og ikke naturalia.

Selskapet skal fylle ut et eget skjema for aksjonærbidrag og sende
to eksemplarer til aksjonærer som har rett til fradrag.

Aksjonæren må selv kreve fradrag for bidraget innen fristen for
levering av selvangivelsen. Han må legge kopi av avgjørelsen om selskapets registrering som ny virksomhet ved selvangivelsen, pluss skjema fra selskapet om hans rett til fradrag for innbetalt aksjonærbidrag.
Her er det viktig at formalitetene følges nøye.
mvh/Otto Risanger

 • Hei! Jeg jobber på ett tidsbegrenset utbyggingsprosjekt i ett annet fylke, og må dermed bo borte fra hjemmet i ukene.

  Jeg får ikke dekket reiseutgifter eller merutgifter til bo hos arb.giver. Har i denne perioden innkvartert meg hos en venninne som bor i nærheten av arbeisstedet, og har betalt en symbolsk månedlig husleie til henne.

  Kan jeg skrive av merutgifter til husleie/diett, samt reise/fergeutgifter mellom arbeidssted og hjemsted i denne perioden?

  Er det eventuelt andre fradrag som kan skrives av ifm. at en må bo borte fra hjemmet pga. arbeid?
  Mvh Marit

SVAR:


For losji kan du kun trekke fra dokumenterte kostnader. For diett kan du trekke fra kr 159 per døgn. Reise- og ferjeutgifter trekkes fra.
mvh/Otto Risanger.

 • Jeg har et spørsmål om skatten. For ca 5 år siden garanterte vi for et lån i en bank, denne garantien skulle ikke gå på bekostning av vår eiendom, noe som ble garantert fra banken.

  Etter ca 2 år fikk vi en telefon fra et innkassofirma i Sandnes med den klare beskjeden at eiendommen vår sto i fare for å bli tvangssolgt.

  Vi hadde ikke fått noe brev eller lignende fra banken om dette. Så det kom som et sjokk på oss,vi trudde alt var i orden siden vi ikke hadde hørt noe fra banken.

  Vi kom til en avtale nmed dette firmaet at vi skulle betale ca kr. 4000 i mnd. Men så er saken den at de rentene vi betaler får vi ikke noe nytte av,det er det han vi garanterte for som får fratrekk i skatten sin for disse rentene.

  Har vi noen muligheter å få disse rentene til oss?

SVAR:
Jeg kjenner saken for dårlig, men det høres merkelig ut at skyldneren
får fradrag for renter som dere betaler. Ellers overtar jo garantister/kausjonister denne fradragsretten.

Dere må snakke med inkassofirmaet, eventuelt banken, eventuelt Forbrukerrådet og prøve å få endret dette.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei Hr Risanger.
  Jeg flyttet fra Oslo til Arendal i mai 2004, men fortsatte arbeidet mitt i Ski kommune. Dermed ble jeg pendler med hybel og kostnader til mat og hjemreiser.

  Min kone bor i vårt nye hus i Arendal. Reisestrekkningen er 600 km tur retur og hybelen koster Kr 3800,00 pr mnd. Jeg reiser hjem hver helg, men jobber annenverlørdag. Hvordan føres dette i selvangivelsen? Takknemlig for svar.
  Vennlig hilsen Jan Tore

SVAR:


Må du bo utenfor hjemmet av hensyn til arbeid eller virksomhet, er du
pendler og får fradrag for reisekostnadene hjem i helger og ferier. Det gis også fradrag for kostnader til kost og losji. Dette er fradrag som føres i post 3.2.9 og som dermed går utenom minstefradraget for en lønnstaker.

Du får fradrag for den delen av kostnadene til reise hjem/arbeid (fra
pendlerbolig til jobb) som sammen med besøksreise til hjemmet overstiger 9200 kroner. Avstanden mellom arbeidssted og hjem må være så stor at dagpendling ikke er praktisk. Les eventuelt mer i brosjyren "Pendlere" som du finner på www.skatteetaten.no.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Jeg lurer på hvordan det er med ekstra ordinære utgifter i forbindelse med utbedring av reelle "trusler" mot grunnmur på huset pga snø smelting og der til hørende vannsig.Konsekvensen av dette er at jeg har laget "ny" gårdsplass på eiendommen, som hindrer at vannet renner/siger mot huset.

  Arbeidet har bestått i å støpe en støttemur, fylling av masse, drenering mot et nedseket avløp/sluk og steinlegging av gårdsplassen. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2003 og avsluttet våren 2005. Spørsmålet mitt er om disse utgiftene kan føres opp i selvangivelsen?
  Mvh Stig Roger Thomassen

SVAR:


Vedlikeholds- eller reparasjonskostnader som skyldes ekstraordinær skade på prosentlignet bolig, og som ikke er dekket av forsikring, kan
trekkes fra fullt ut - vel å merke bare med det som overstiger en egenandel på 10.000 kroner.

Fradragsrett som ekstraordinær skade kan gis blant annet pga klart påviselige materialfeil og konstruksjonsfeil ved oppføring mv av bygget. Fradragsretten gjelder ikke den del av vedlikeholdskostnadene som skyldes alder, slitasje ol. Det skal vurderes i forhold til det som er angrepet om kostnader til reparasjon av sopp/råteskader er ekstraordinært.

Påregnelige skader pga forsømt vedlikehold regnes ikke som ekstraordinær skade. - Merk at 2004 er det siste året det gis fradrag for ekstraordinær skade på prosentlignet bolig. Det innebærer at selvangivelsen for 2004 er siste mulighet for å kreve et slikt fradrag.
mvh/Otto Risanger.

 • Gevinst ved salg av aksjer
  Jeg har hatt gevinst ved salg av aksjer i siste halvdel av 2004. Skal det føres i selvangivelsen som inntekt eller formue? Har fått ferdig utfyllte skjemaer:

  "Realisasjonsoppgaver" fra Aksjonærregisteret. Sender dem med som vedlegg til selvangivelsen - holder det?
  Hvordan virker "fritaksmetoden"? På skjema RF-1061 står det: "Med virkning fra 2004 er det innført en såkalt fritaksmetode, som innebærer at selskapsaksjonærer som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv."
  mvh Kirsten Mortensen

SVAR:


Aksjegevinsten føres som inntekt i post 3.1.5 Skattepliktig gevinst
mv. Som formue føres bare de verdier du har ved årsskiftet. -
"Fritaksmetoden" gjelder bare for selskaper, ikke private.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei -
  Kan jeg trekke fra på skatten oppussing av et bad i ei leilighet som
  leies ut. Hvordan skal jeg dokumentere utgiftene?
  Vennlig hilsen Vidar

SVAR:

Er leieinntekten skattefri, får du ikke fradrag. Er leieinntekten
skattepliktig, skal du sende inn skjemaet "Årsoppgjør for utleie av fast
eiendom" (RF-1189). Skjemaet sendes til ligningskontoret i den kommunen eiendommen ligger i. Årlig nettoinntekt ved regnskapsligning fastsettes slik:

- Brutto utleieinntekt opptjent i året
- pluss evt skjønnsmessig fastsatt fordel ved bruk av eiendom til egen bolig (egenleie)
- minus driftskostnader påløpt i året (feks vedlikehold, forsikring, festeavgift, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter)
- = nettoinntekt

Som vedlikehold regnes kostnader til å sette eiendommen tilbake i
den standard den en gang var. Nødvendig utskiftning av eldre utstyr med nytt som etter dagens nivå tilsvarer samme standard (lav, middels eller høy) som den opprinnelige, skal regnes som vedlikehold.

Derimot kan ikke kostnader til standardforbedring, endringer, påbygg, ombygging ol trekkes fra som driftskostnader, men må legges til eiendommens kostpris (påkostning) når eventuell gevinst eller tap beregnes.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg har spørsmål angående bompenger. Jeg er avhengig av bil for å komme meg på jobb. På grunn av levering av barn i barnehage og Sfo er det ikke mulig for meg å benytte kollektivtrafikk. Barnehage/sfo åpner klokken 7.15, skal jeg rekke frem til jobb klokken 8.00
  må jeg ta buss som går klokken 7.10. Min arbeidsveg tur/retur er 6 mil og dette er bomveg. Mitt spørsmål er da følgende: Kan jeg føre opp bompenger i selvangivelsen?
  Med hilsen
  Magni

SVAR:


Hvis det er pga levering av barn i barnehage du må betale bompenger, kan de gå inn som en del av barnepass-kostnadene i post 3.2.10 foreldrefradrag. Hvis det er pga reise hjem/arbeid du må betale bompenger, må bompengekostnadene (sammen med eventuell ferje på veien) overstige 3300 kroner før det gis bompengefradrag i post 3.2.8 Reise hjem-arbeid.
mvh/Otto Risanger

 • Bompenger
  Hva sier reglene om bompenger, kan de trekkes fra eller ikke. Har fått motstridende signaler på dette.
  Øistein Kristiansen

SVAR:

Hvis det er pga levering av barn i barnehage du må betale bompenger,
kan de gå inn som en del av barnepass-kostnadene i post 3.2.10
Foreldrefradrag. Hvis det er pga reise hjem/arbeid du må betale bompenger, må bompengekostnadene (sammen med eventuell ferje på veien) overstige 3300 kroner før det gis bompengefradrag i post 3.2.8 Reise hjem-arbeid.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg er en gutt på 20 år. jobber 12 mil hjemmefra, og har gratis kost og losji, som jeg blir skattet av ( 17000 kr ).

  Vet jeg kan føre opp hjemmereise med 1.40 pr km. Kan jeg føre opp hjemmreise hver uke, når jeg drar hjem hver uke? Er det noe ekstra jeg kan trekke fra, når jeg bor på hybel, selv om kost og losji er gratis? Hybelen er fullt utstyrt med kjøkken.

SVAR:


Du skal ha fradrag for alle faktiske reiser hjem.
mvh/Otto Risanger

 • Hei,
  De gebyrene som påløper seg i forbindelse med refinansiering - er de fradragsberettiget?
  Vennlig hilsen Gro Johansson

SVAR:


Gebyrer og provisjoner i forbindelse med opptak av lån eller fornyelse
av lån gir normalt rett til fradrag tilsvarende renter. Også spesielle
kostnader ved kontoholdsgebyr, uttaksgebyrer ol går til fradrag. Dette kan gjelde utover det som kommer med på årsoversikter fra banker,
forsikringsselskaper og andre institusjoner over hva den enkelte låntaker
har mottatt og betalt av renter.

- Omkostninger som beregnes av långiver, likestilles med renter. Dette kan være formidlingsprovisjon, fornyelsesprovisjon, etableringsgebyr, behandlingsgebyr, administrasjonsavgifter, portoomkostninger og omkostninger eller gebyr ved fravikelse av prioritet.

- Omkostninger til takstmenn i forbindelse med konvertering av lån/refinansiering for å oppnå lavere rente gir rett til fradrag. Men konvertering av byggelån til faste lån anses ikke som konvertering for å oppnå lavere rente. Gebyr for tinglysning av pantobligasjon gir ikke fradrag.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Jeg har renovert et verneverdig hus som jeg eier for utleie i 2004.
  Huset har ikke vært bebodd. Jeg ble ferdig med renoveringen februar 2005 og har leid ut huset nå. Er det riktig å sende med et regnskap på alle utgifter jeg har hatt på renoveringen på ligning 2004? Hva er det lureste å gjøre når det gjelder fremtidig utleie, fradrag og skatt på huset.
  mvh John

SVAR:

Du skal sende inn skjemaet "Årsoppgjør for utleie av fast eiendom"
(RF-1189). Skjemaet sendes til ligningskontoret i den kommunen eiendommen ligger i. Årlig nettoinntekt ved regnskapsligning fastsettes slik:

- Brutto utleieinntekt opptjent i året
- pluss evt skjønnsmessig fastsatt fordel ved bruk av eiendom til egen bolig (egenleie)
- minus driftskostnader påløpt i året (feks vedlikehold, forsikring, festeavgift, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter)
- = nettoinntekt

Som vedlikehold regnes kostnader til å sette eiendommen tilbake i den standard den en gang var. Nødvendig utskiftning av eldre utstyr med nytt
som etter dagens nivå tilsvarer samme standard (lav, middels eller høy) om den opprinnelige, skal regnes som vedlikehold.

Derimot kan ikke kostnader til standardforbedring, endringer, påbygg, ombygging ol trekkes fra som driftskostnader, men må legges til eiendommens kostpris (påkostning) når eventuell gevinst eller tap beregnes.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg er i full jobb, men har en kronisk sykdom (MB Bekdrews). Jeg mangler et standar formular, eller en oversikt over hva som er normalt å trekke fra med denne type sykdom. Formularet er ment å brukes som et vedlegg til post 3.5.5 i selvangivelsen. Hadde jo også vært fint med en liten innføring i hva som er relevant å trekke fra, og rettningslinjene for fradragssummene på kr 6180,- og kr.9180,-

  Har du noe forslag hvor jeg kan finne et slikt på nettet?
  Hilsen TMS

SVAR:


Du må kunne dokumentere (godkjente) sykdomskostnader på minst 6180 kroner for å få Særfradrag for store sykdomsutgifter på 9180 kroner (høyere hvis du har utgifter over 9180 kroner).


Hvis du går på nettstedet www.angelman.net og klikker på 'Skatt og ligning', finner du forslag til formular og mye info. Sjekk evt også Lignings-ABC på www.skatteetaten.no.
mvh Otto Risanger.

 • Hei!
  Kan utgifter til utbedring/oppussing av bad pga fuktskade mot yttervegg
  utført i desember 2004 føres til fradrag?

  Utbedringen ble finansiert ved lån i Statens Pensjonskasse på kr. 50.000,- Jeg har ført regnskap over arbeidet. Har også tatt bilder. Hvordan skal jeg legge dette inn dersom jeg leverer selvangivelsen på nettet?
  Med vennlig hilsen
  Dagfinn Høyvik

SVAR:


Vedlikeholds- eller reparasjonskostnader som skyldes ekstraordinær
skade på prosentlignet bolig, og som ikke er dekket av forsikring, kan
trekkes fra fullt ut - vel å merke bare med det som overstiger en egenandel på 10.000 kroner.

Fradragsrett som ekstraordinær skade kan gis blant annet pga klart påviselige materialfeil og konstruksjonsfeil ved oppføring mv av bygget.

Fradragsretten gjelder ikke den del av vedlikeholdskostnadene som skyldes alder, slitasje ol. Det skal vurderes i forhold til det som er angrepet om kostnader til reparasjon av sopp/råteskader er ekstraordinært.

Påregnelige skader pga forsømt vedlikehold regnes ikke som ekstraordinær skade.

- Merk at 2004 er det siste året det gis fradrag for ekstraordinær skade på prosentlignet bolig. Det innebærer at selvangivelsen for 2004 er siste mulighet for å kreve et slikt fradrag.- Hvis du leverer selvangivelsen på nettet, kan du skrive at bakgrunnsmateriale om kravet om fradrag kommer i vanlig post.
mvh/Otto Risanger

 • Vedr. Godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte
  Hvilke former for utbytte gjelder dette og hvordan skal den føres opp? Jeg har mottatt et utbytte fra et privat selskap, og er usikker på dette.
  Med vennlig hilsen
  Arne Lie jr.

SVAR:


Dette er fra skatteetatens Lignings-ABC 2004 sier om ditt spørsmål:
"Utbyttebegrepet i aksjelovene, som også brukes i sktl. § 10-5 (3), omtales som utbytte etter aksjeloven.

Som utbytte i forhold til skattelovgivningen anses som hovedregel enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær eller deltaker i selskaper som nevnt ovenfor.

Som utbytte til aksjonæren regnes etter skattelovgivningen også overføringer fra selskapet til aksjonærens ektefelle (gjelder ikke for meldepliktige samboere) eller til personer som aksjonæren er i slekt med eller i svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante.

Utbetaling av utbytte fra selskapet til panthaver etter avtale i medhold av asl./asal. § 8-3, er skattemessig å anse som utbytte for aksjonæren og eventuelt renteinntekt for panthaveren."

mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Lurer på punkt 3.5.5. ekstra utgifter til sykdom.
  Har psoriasis og fibriomyalgi men har lite utgifter da jeg ikke bruker medisiner, kan jeg allikevel trekke ifra kroner 9180 uten å dokumentere utgiftene?? Har fått legeattest som jeg skal sende med likningen.
  Hilsen Hans

SVAR:

Dokumenterte sykdomsutgifter på minst 6120 kroner er minstekravet for
å få Særfradrag for forsørgelse på 9180 kroner.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei - Jeg har solgt en landbrukseiendom/sameierett i 2004 som ble erhvervet i 1968. Pris ved erhverv kr. 30.000 Salgssum kr. 250.000

  På min selvangivelse for 2003 står eiendommen oppført med verdi og prosentvis påslag i inntekt

  På forslaget er de bare ført opp prosentvis påslag i inntekt, eiendommen er tydligvis registrert solgt. Er det for meg behov å foreta meg noe ovenfor ligningsmyndighetene?
  Gullik

SVAR:

Det virker ikke sånn.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei, Tema: Spesielle fradrag ved fysiske handikap.

  Hva er fradragsberetiget i forbindelse med utgifter med utbedring/tilrettelegging av bolig? Utgifter vedrørende ekstra hjelp/tilsyn i hjemmet? Ekstra slitasje på f.eks . klær? Ellers noen spesielle tips i denne forbindelse? Hvilken post på selvangivelsen føres dette i?
  Mvh Morten

SVAR:


Post 3.5.5 Særfradrag for uvanlig store kostnader pga sykdom mv. Du finner en innføring under denne posten i rettledningen til selvangivelsen,
som også ligger på www.skatteetaten.no.

Den helt grundige gjennomgangen med alt du kan og ikke kan få særfradrag for, finner du i Lignings-ABC 2004, som du finner på samme nettsted.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei.
  Jeg giftet meg 25/12-03 med en Thailandsk dame.Hun kom til Norge først i Mars 2004.Skal jeg være i klasse 1 eller 1E?

  Kan vi trekke ifra noe på skatten vedr.hennes reise til Norge og det att vi sender penger til hennes familie i Thailand? Er det andre ting som er viktig å vite?
  Mvh.Terje

SVAR:


Skatteklasse kan jeg ta i farten. Det kan ikke trekkes noe fra for hennes reise til Norge. Det kan nok heller ikke trekkes noe fra for pengene til hennes familie i Thailand. Særfradrag for forsørgelse er fjernet med virkning fra 2005.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg skal oppgi listepris på bilen i selvangivelsen, noen tips til hvor jeg kan finne denne? Jeg har en Ford Escort 95 mod.
  Kim

SVAR:


Gå på www.skatteetaten.no, der finner du listeprisen.
mvh/Otto
Risanger.

 • Hei!
  I forbindelse med kjøp av leil. I okt.04 ble det en tvist mellom alle oss som kjøpte leil i den nye bygården og selger. Vi måtte derfor få
  advokathjelp som kostet oss ca.6000,- hver. Kan den utgiften trekkes i fra på skatten?
  mvh Frode

SVAR:

For kostnader ved prosess mellom selger og kjøper i forbindelse med
erverv av eiendom eller rettighet er det en spesiell regel:

Denne kostnaden skal ikke gå til fradrag i inntekten, men regnes som en del av kostprisen. Det betyr: Hvis du senere selger med skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap, kommer dine kostnader til advokat inn i bildet ved beregning av størrelsen på gevinst eller tap.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei Otto!
  Jeg lurte på om èn kan trekke fra utgifter til advokat. Har hatt store utgifter til advokat ifb. med en hussak som ikke er avsluttet.
  Mvh Ronny

SVAR:


For kostnader ved prosess mellom selger og kjøper i forbindelse med
erverv av eiendom eller rettighet er det en spesiell regel:

Denne kostnaden skal ikke gå til fradrag i inntekten, men regnes som en del av kostprisen.

Det betyr: Hvis du senere selger med skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap, kommer dine kostnader til advokat inn i bildet ved beregning av størrelsen på gevinst eller tap.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei . Jeg er gift på nytt. Har to barn fra tidligere men ingen fellesbarn med nåværende kone, som er i arbeid. Min eldste datter har flyttet til oss 08/04. Har jeg krav på fradrag ? Hvilken
  skatteklasse skal jeg være i?
  Roy

SVAR:

Hvis du var aleneforsørger for din datter den 31. desember 2004, skal du i skatteklasse 2. Det medfører vel 9000 kroner i spart skatt. Ellers er det Foreldrefradrag (barnehage, SFO) som eventuelt kan være aktuelt.
mvh/Otto Risanger.

 • Særfradrag pga store sykdomsutgifter.
  Jeg fikk i fjor (som de 3 tidligere årene) gjennomgang av selvangivelsen min. Jeg hadde da satt opp utgifter i forbindelse med store sykdomsutgifter.

  Jeg har diabetes og psoriasisarthritt. På fjorårets ligning fikk jeg godkjent kr 6120,- for diabetesen men ikke resten i forbindelse med psoriasisarthritten (kom ikke over grensen på 6120,- i tillegg.) Kunne man ikke ha godkjent de utgiftene i sammenheng med diabetesen?

  Kan jeg ta med disse utgiftene på årets selvangivelse? (mener å ha hørt noe om at man kan akkumulere de tre siste årene). I tillegg får jeg godkjent noe oppvarming av huset (legeattest), hvordan regnes det ut? Videre er jeg skilt.

  Min eks har ført opp særfradrag på 2 av 3 barn pga sykdom (astma). Når jeg nå har hovedomsorgen, vil det ikke være naturlig at dette 1/2 særfradraget pr. barn ligger hos meg? Men med min flaks faller det sikkert bort - da jeg regner med full gjennomgang av selvangivelsen også i år.
  Håper på svar.
  Kjersti

SVAR:


Det er vanskelig for meg å vite hvorfor ikke diabetes og psoriasisarthritt ikke ble slått sammen ved beregningen av særfradraget.

Jeg tror nok heller ikke at du kan ta med tidligere års utgifter i årets selvangivelse. Når det gjelder oppvarming, må du bruke eget skjønn, det finnes ikke noe regelverk. - Bor barna hos deg, er det du som skal føre opp særfradrag for deres sykdom.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei! Min mann og jeg har kjøpt en fritidseiendom som er regulert til bolig i et hytteområde. Vi betalte kr 1 900000,- for eiendommen. Etter dette har vi pusset opp huset for ca kr 300 000,- og mye gjenstår. Min manns mor bor nå i første etg. Vi bruker andre etg til feriebolig. Min mann og jeg står som eiere av huset, men min svigermor har betalt kr 750000,-.

  Mine spørsmål er:
  1.Hvordan fører jeg dette opp i selvangivelsen?
  2. Vil dette bli sett på som arv og må vi betale arveavgift av denne summen?
  3. Vil det bli sett på som arv hvis hun får en (tinglyst)avtale hvor det bekreftes at hun har borett i huset resten av sitt liv?
  På forhånd takk!
  Med vennli hilsen Grethe Johanne

SVAR:


Huset/ferieboligen føres under Formue med ligningsverdi.
750.000 føres som Gjeld hos dere, som Utestående fordring hos svigermor. Betaler hun noe husleie, er det uklart for meg om leien er skattepliktig eller ikke for dere.

Det finnes også spesielle regler når man lar nære slektninger bi i egen bolig. Jeg foreslår at utover de tre postene nevnt ovenfor, skriver dere en redegjørelse til ligningskontoret og ber om hjelp til å plassere eventuelle andre summer i riktig post.

- Når det gjelder arv eller ikke, må dere kontakte skifteretten og be om veiledning.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Jeg er alenemor,med ett barn i barnehagen,bør jeg føre opp i selvangivelsen utgiftene på dette ,eventuelt under hvilken post?

  Mvh Marianna - Veldig glad om du kan hjelpe meg!

SVAR:


Du kan føre opp dokumenterte utgifter i post 3.2.10 Foreldrefradrag, for ett barn maks 25.000 kroner.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Gevinst ved salg av boligeiendom/fastsettelse av inngangsverdi. Boligen er ikke benyttet av eier, men utlånt til datter vederlagsfritt i ca. 2 år.

  Boligen ble kjøpt ny, og familie og venner deltok med tapetsering, maling, flislegging og lignende. Kan dette medtas i inngangsverdien for å redusere salgsgevinsten og hvordan beregnes eventuelt verdien av arbeidet? Arbeidet er ikke tidligere beskattet.
  Vennlig hilsen
  Arnfinn

SVAR:


Verdien av gratisarbeid (dugnad) som venner utfører, er ikke
skattepliktig for byggherren.

Om du bygger et påbygg til huset, og verdien av din innsats og venners dugnad utgjør 100.000 kroner, kan dette beløpet legges til inngangsverdien når gevinst ved et eventuelt skattepliktig salg skal regnes ut.

Lignings-ABC sier: "Verdien av eget arbeid skal svare til hva det ordinært ville kostet å få arbeid av samme kvalitet utført av andre. Leveres timeoppgaver eller annen tidsangivelse som holdepunkt for verdsettelsen, vil timegodtgjørelsen for ikke-håndverkere i regelen måtte settes lavere enn det en håndverker ville ha oppnådd."
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg heter Morten Bugge og i 2004 har jeg bygd nytt hus i Oslo. Som vanlig er det en del uforutsette kostnader som tilkommer i byggeperioden. Finnes det en mulighet for å trekke disse kostnader på av på skatten? Er det ellers noen som kan trekkes fra i forb. med husbygging? Jeg tenker spesielt på :

  - Leie av bolig i byggetiden, tap som følge av feil fra underentreprenører, tap av arbeidsfortjeneste ved egeninnsats( jeg er ikke håndtverker), tap som følge av at kjøkken leverandør gikk konkurs, m.m.

  Takk på forhånd
  Vennlig hilsen Bugge

SVAR:


Dessverre er det ikke noe du kan trekke fra i 2004. Men hvis du senere selger med skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap, kommer dine kostnader ved husbyggingen inn i bildet, men ikke leie av annen bolig, og ikke beregnet tap av arbeidsfortjeneste, men i stedet beregnet verdi av din arbeidsinnsats.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Finnes det noe fradrag for udokumenterte flytteutgifter? Av forskjellige årsaker har jeg måttet flytte 2 ganger i 2004, riktignok innenfor samme kommune.
  mvh
  Tor-Werner Carlsson

SVAR:


Det kan gis fradrag for flytteutgifter som hovedsakelig er pådratt for å overta stilling eller starte eller overta næringsvirksomhet. For bil gis
fradrag med kr 3,- per km, evt billettutgifter.

Pluss dokumenterte eller sannsynliggjorte på annen måte kostnader til flyttebil, rengjøring osv. For lønnstakere går dette fradraget inn i minstefradraget.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg lurte på som enslig mor kan skrive av km jeg kjører når jeg leverer
  ungene til faren?
  MVH May..

SVAR:


Nei, dessverre, ligningsmyndighetene regner det som privatutgifter.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Innløste for to årsiden et lån der jeg var selvskyldner kausjonist. Disse pengene er tapt, og det var en god del renter i selve beløpet. Spørsmålet er om en for trekke fra rentene på min inntekt og om en kan trekke fra tapet på selvangivelsen.
  Mvh
  KOH


SVAR:


En kausjonist har rett til fradrag for påløpte renter fra det tidspunkt skyldneren ikke lenger er i stand til å betale sin gjeld ved forfall, uavhengig av om gjelden som er forfalt er den gjelden det er kausjonert for eller annen gjeld (insolvens).

En selvskyldnerkausjonist får fradrag fra det evt tidligere tidspunkt da skyldneren faktisk ikke betaler renter/avdrag på gjelden det er kausjonert for ved forfall.

mvh/Otto
Risanger.

 • God morgen!
  En hotellbedrift som har vært drevet av samme familie i flere år under begrepet næringsvirksomhet. Er det mulig å avslutte næringsvirksomheten og benytte hotelleiendommen som bolig i ett år minst for å unngå at en blir beskattet av gevinsten ved salg av boligen/hotelleiendommen?
  Gunnar

SVAR:


Skattemyndighetene har rett til å skjære gjennom og underkjenne
disposisjoner som i hovedsak er foretatt for å spare skatt. Jeg har nok en mistanke om at det kunne bli tilfelle her.

mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg er en uføretrygdet dame på snart 64 år og bor i Sør-Varanger kommune. I utgangspunktet skal jeg ikke betale skatt av minstetrygden men har frivillig trekk på 2 %.

  Så leser jeg på :Foreløpig beregning av skatter og avgifter for 2004: Sum skatter og avgifter i kl. 1 før sk.fradrag = kr. 11 609
  Nedsettelse av skatt - liten skatteevne
  = kr. 11 609

  Min inntekt i 2004
  = " 104 260
  Lønn utenom
  kr.2215

  Av dette står det at samlet skattetrekk (3127 +172) Totalt kr. 3299.00

  Hvorfor får jeg «bare» igjen kr.2915? Blir takknemlig for svar.Tar ikke bryet med å stå i kø på linja til ligningskontoret.Håper oppsettet ikke er rotete? På forhånd tusen takk! Håper på svar pr. mail. Hilsen Turid

SVAR:


Det er nok dessverre umulig for meg å kontrollere skatteavregninger. Send mailen til ditt ligningskontor, så ser de på saken. Lykke til. mailto:ost-finnmark.lk@skatteetaten.no
mvh/Otto Risanger

 • Hei --
  1. Kan en benytte unytte godtgjøringsfradrag på
  på aksjetap ved flytting fra en kommune til en annen
  kommune?

  2.Er utbytte fra Frontline skattepliktig ?
  Ola

SVAR:


1. Nei.
2. Ja, skatten blir på 28 prosent av utbyttet.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Jeg lurer på om det er fratrekk på ligning hvis man har utstående fordring og når det gjelder salærer og gebyrer? Mvh Elin

SVAR:


Utestående fordring føres som gjeld og reduserer eventuell
formuesskatt. Salærer kan gi rett til fradrag hvis de har sammenheng med eventuelle skattepliktige inntekter.

Gebyrer på bruk av bankgiro, postgiro ol gir bare rett til fradrag i næring, altså ikke for lønnstakere. De får heller ikke fradrag for gebyr på sjekkbruk eller uttak av kontanter. Det samme gjelder for inkassogebyr og andre omkostninger i forbindelse med inkasso.

Gebyrer og provisjoner i forbindelse med opptak av lån eller fornyelse av lån gir normalt rett til fradrag tilsvarende renter. Også spesielle kostnader ved kontoholdsgebyr, uttaksgebyrer ol går til fradrag.

Dette kan gjelde utover det som kommer med på årsoversikter fra banker, forsikringsselskaper og andre institusjoner over hva den enkelte låntaker har mottatt og betalt av renter. Omkostninger som beregnes av långiver, likestilles med renter.

Dette kan være formidlingsprovisjon, fornyelsesprovisjon, etableringsgebyr, behandlingsgebyr, administrasjonsavgifter, portoomkostninger og omkostninger eller gebyr ved fravikelse av prioritet.

Se rentekostnader. Omkostninger til takstmenn i forbindelse med konvertering av lån/refinansiering for å oppnå lavere rente gir rett til fradrag.

mvh/Otto Risanger

 • Hei! Jeg og min samboer har bodd i lag i 4 år.

  Vi har 2 barn. 1 barn født i 2003, 1 barn i 2005.

  Jeg er den eneste som har inntekt.Vi fikk en baksmellpå kr.42.000. Vi har ikke fått fradrag for småbarns- familie med 1 inntekt. Min samboer går skole,og for at hun skulle få stipend måtte jeg legge ved lønnsslipp. Ligningskontoret sa at jeg måtte søke om å få sett på skatten av særskilte grunnlag?

  Hva skal vi gjøre?
  m.v.h. Espen.

SVAR:


Du bør absolutt følge ligningskontorets råd om å søke om å få satt ned skatten av særskilte grunner. Kontakt ligningskontoret - de gir dere veiledning om hvordan dere søker.
Lykke til.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Var i jobb i Oslo første halvdel av 2004. Bodde hjemme. Begynte på Høyskolen i Buskerud aug.04. Pendlet(kjørte bil) Oslo -Drammen fra skolestart og fram til jeg fant bosted,1. nov. Kan jeg skrive av kjøreutgifter? Takknemlig for svar.
  Mvh Cathrine Tønsager

SVAR:


Nei, dessverre. Det gis fradrag for reiser til og fra arbeidsplass,
ikke til og fra utdanningssted. mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Jeg selger varer via homeparties - og var i fjor arbeidsledig
  - Hvordan fører jeg opp denne inntekten og hva kan jeg få som fra trekk på utgifter? Kjøring, demonstrasjons varer, porto, mobil etc ?

  Hilsen Ann H.

SVAR:


Det spørs hvilken type inntekt du hadde av salget av varer. Var det
lønn, føres den i post 2.1.1 i selvangivelsen og utgiftene føres i post 3.2.1 minstefradrag.

Var det næringsinntekt, fører du inntekter og kostnader ved salget i Næringsoppgave 1, og derfra går nettoinntekten videre til selvangivelsens post 2.7.4.
mvh/Otto Risanger

 • Vedrørende salg av eiendom:
  Jeg utlyste i 2003 min eiendom på ca 25 da for salg. Salget gikk tregt. Jeg delte opp eiendommen og solgte den ene delen ca 22da.i 2003 ink hus og garasje.

  3 mnd senere i 2004 solgte jeg den fra delte delen som også har et gammelt hus som er beboelig. Er salget på fradelt eiendom skattepliktig? Hele eiendommen er prosentlignet i 2003
  - Mona

SVAR:


Gevinst ved salg av egen fast bolig er kun skattefri hvis man selv har bodd der i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Hvis ikke så er tilfelle for den fradelte delen av eiendommen, er det skatteplikt på gevinsten.
mvh/Otto Risanger

 • Jeg lurer på om det er mulig å gå tilbake til 2001 og får noen fradrag. Jeg innredet en hybel i huset og hadde vedlikeholdskostnader i huset og på tomten.

  Kanskje det er mulig å finne fakturer - fikk lån i banken pluss brukte egen kapital. Jeg må betale restskatt på ca.6200kr for 2004. Jeg malte hele huset i fjor og gjorde en del vedlikeholds arbeid på tomta. Dessverre har ikke behold regninger. Det samles alt få mye fakturer pr. år.

  Muligens kan man finne noe på kontoutskrift fra banken. Er det mulig å samle alle utgifter fra 2001 til 2004 og bruker de for å sleppe betale restskatt for 2004? Jeg er på atføringstiltak fram til september.
  Mvh Irena Gierstae

SVAR:


Har du en vanlig prosentlignet bolig - som de fleste - får du ikke
fradrag for vedlikeholdskostnader på hus eller tomt (på samme måte som du normalt slipper å skatte av utleieinntekter).
mvh/Otto Risanger

 • Vedr. reise mellom hjem og arbeid; Jeg bor på Blommenholm ca 7 mnd i året og ca 5 mnd i Drøbak (sommer bolig) Spørsmål: Kan jeg føre opp antall km mellom sommerbolig og arbeid ?
  mvh Per Frøshaug

SVAR

:
Ja. Skatteetatens Lignings-ABC definerer bolig slik i forbindelse med arbeidsreiser: "Bolig er den bolig skattyteren faktisk overnatter i før eller etter reisen."
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Jeg er gift og har to barn i barnehage, de begynte i høsten 2004 og vi har fått i fratrekk ca25000 for det. Det er ca.6km ekstra kjøring til barnehagen. Skal sette trekkes fra som tillegg på reise til/fra jobb eller plusses på barnehage utgifter Jeg har også et barn utenom på 10,som jeg er helgepappa til. Skal jeg da oppgi tre barn på selvangivelsen eller?

SVAR:


Du kan føre til fradrag kr 1,40 per km ekstrakjøring til barnehagen,
og de inngår i post 3.2.10 Fradrag for kostnader til pass og stell av barn.
- Når det gjelder 10-åringen som du er helgepappa til, skal han faktisk ikke føres i din selvangivelse i det hele tatt, kun i hovedforsørgerens.
mvh/Otto
Risanger

 • Heisann Otto !
  Jeg har et enkelt spørsmål som jeg ikke klarer å finne et klart svar på. I år er første året mon kone ikke har inntekt pga at at hun har valgt å være hjemme med små barn. Jeg er hovedforsørger og vi er gifte med tre barn. Blir jeg automatisk lignet i skatte klasse 2, eller må jeg dokumentere noe for å bli lignet i klasse 2.

  Har lest rettledning til postene i selvangivelsen 2004 uten å få noe
  klart svar på dette. Håper du kan hjelpe.
  Hilsen Håkon

SVAR:


Dere skal begge levere selvangivelse, og blir automatisk lignet under
ett, dvs får personfradrag mv i skatteklasse 2. Du trenger ikke dokumentere noe, din ektefelles selvangivelse viser hvor lite hun har tjent.
mvh/Otto
Risanger

 • Hei, var aksjeeier i et selskap som gikk konkurs i 2004. Kan jeg trekke tapet for aksjene fra på min inntekt ? Er det mulig å fordele dette over flere år?
  Oddleif

SVAR:


Tapet kan trekkes fra i selvangivelsen. Hvis dette medfører at du
kommer ut i minus i alminnelig inntekt (underskudd), skal ytterligere del av tapet gå til fradrag hos ektefelle (hvis du har det).

Gjenstår det fremdeles udekket tap, framføres dette underskuddet til neste år, og trekkes fra etter samme prosedyre i neste års selvangivelse. Slik framføring av underskudd kan skje i maks ti år.
mvh/Otto Risanger

 • Hvor mye utgjør det i tilbakebetaling når en forsørger to personer i
  utlandet å en kan trekke fra 5000 pr person,har satt et krav om 20 000 siden tre år tilbake,
  Vennlig hilsen Tore Myrene

SVAR:

Forsørgerfradraget på 5000 kroner betyr en redusert skatt på opptil 1400 kroner (28 prosent). 20.000 kroner betyr altså en redusert skatt på
opptil 5600 kroner hvis du får medhold.
mvh/Otto Risanger

 • Hei Otto.
  Har et spørsmål angående selvangivelsen. Har vært trener for et idrettslag. Fikk utbetalt penger fra disse som skulle dekke mine utgifter for kjøringen jeg hadde. Problemmet er at de lovet å ikke føre pengene opp som lønn, men gjorde det allikevel.

  Pengene skulle dekke kjøringen for flere sesonger, og jeg trente flere lag samtidig i flere av disse sesongene. Snakket med likning kontoret jeg skatter til to ganger, første gang fikk jeg beskjed om at det ikke skulle være noe problem, andre gangen fikk jeg en annen beskjed. Dette blir for meg en eksta jobb, hvordan kan jeg skrive av all den kjøringen som jeg har hatt??
  Mvh Geir

SVAR:


Vanskelig å svare på. Km-godtgjørelse etter kjørebok (kr 3,- per km opp til 9000 km, deretter kr 2,40 per km) er skattefri. Leveres det ikke kjørebok, skal utbetaleren etter reglene anse utbetalingen som ilsvarende lønn.

Din mulighet må vel være å gjenskape kjøringen dag for dag i treningsperiodene, og håpe at ligningskontoret godtar dette i etterhånd.
mvh/Otto Risanger

 • Hola, Mann
  Jeg har et spørsmål:
  Hvis en har en hobby som går ut på å hjelpe andre mennesker, (kjøre ut mat til eldre bevegelseshemmede ) og en får betalt for dette. Betalingen går til å dekke bensin og bompenger, parkering osv. Må en oppgi slike penger i selvangivelsen?
  MvH
  Harald

SVAR:

Vanskelig å svare på, fordi jeg vet for lite, både om hvem som
betaler, hvor mye penger det er snakk om, osv.

Men hvis det er sånn at du får penger fra de som du kjører mat til, er det en regel om at opp til 1000 kroner i året fra hver av dem, er det skattefritt for deg og skal ikke oppgis. Dette gjelder for lønnsinntekt, ikke næringsinntekt.
mvh/Otto
Risanger

 • Hei SFO på privatskoler, skal dei trekkes fra som Barnepass på selvangivelsen.
  Mvh
  Arne G.Torsvik

SVAR:


Ja, det er kostnadene som teller, ikke om det er offentlig eller
privat skole eller SFO.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  En butikk blir kjøpt av av ett nytt firma med overtagelsesdato 1.januar ett gitt år. De ansatte får utbetalt feriepenger fra året som er gått fra det forrige firmaet i januar.

  Skal disse feriepengene bli lagt til som inntekt på selvangivelsen året etter?
  M.N

SVAR:


Ja, feriepenger er skattepliktig inntekt, og i dette tilfellet skal de
innberettes på lønns- og trekkoppgave fra det forrige firmaet for det året
de ble utbetalt.
mvh/Otto Risanger

 • Skoleåret 2003/2004 studerte jeg I Oslo, bostedskommunen min er Stavanger. Jeg bodde således på hybel I Oslo.

  Jeg har ikke hatt permisjon eller noen form for økonomisk tilskudd fra arbeidsgiver. Jeg har hatt ekstra utgifter I forbindelse med å leie hybel I Oslo samtidig som jeg hadde hus I Stavanger.

  Spørsmålet mitt er: Kan jeg trekke fra ekstra utgifter jeg har hatt I forbindelse med studiene, som f.eks. flytting og boligutgifter?
  Med vennlig hilsen
  Randi Myklebust

SVAR:

Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger

 • Hei, Er det mulig å trekke fra omkostningene ved kjøp og salg av fast eiendom?

  Jeg har solt mitt hus og betalt nesten 80.000,- i megler honorar, gebyrer, etc. og jeg har betalt 50.000,- i dokumentavgift, gebyrer, etc. ved kjøp av ny bolig. Dvs. totalt 130.000,-
  Mvh.
  Ove Sandberget

SVAR:

Omkostningene ved kjøp og salg av fast eiendom gir dessverre ikke rett
til fradrag for privatpersoner.

Det som skjer er at det tas hensyn til disse
kostnadene i beregningen hvis du har skattepliktig gevinst ved salg eller
fradragsberettiget tap ved salg - men for de fleste som selger egen bolig er det jo ingen skatteplikt på gevinsten. Men vær obs på at alle rentekostnader kan trekkes fra som vanlig.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg jobber fulltid og studerer via nettet og diverse helgesammlinger. Det blir en del reising. I 2004 ble det 27 turer a 360 km, pluss utgifter til bøker og bompenger. Har også tatt en del avspaseringsdager og feriedager til eksamenslesing. Hvordan kan dette skrives av på selangivelsen?
  mvh Geir Atle

SVAR:

Du skriver at du jobber fulltid. Du har ikke rett til fradrag for
kostnader til grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning,
spesialisering osv hvis du må dekke kostnadene selv.

Du har imidlertid rett til fradrag når utdanningen er en betingelse for å fortsette i stillingen, eller når kostnadene er nødvendige for å holde vedlike din utdanning eller for å holde deg ajour i utviklingen i faget. - Retten til fradrag når utdanningen er en forutsetning for å beholde stillingen, gjelder personer som har arbeidet i en stilling på grunnlag av en utdanning som var tilstrekkelig ved ansettelsen, men som nå må skaffe seg tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav for å være sikre på å beholde stillingen.

- Fradrag for kostnadene, evt for underskudd på kostnadsgodtgjørelse, inngår i minstefradraget, bortsett fra merkostnader ved å bo utenfor hjemmet og evt reisekostnader ved reise mellom hjem og studiested. Permisjon med lønn noen få dager til eksamen og lesedager, regnes ikke som lønn under skolegang, og gir følgelig ikke fradragsrett for kostnader til utdanning.
mvh/Otto Risanger

 • Hei Otto!
  Lurer på om advokat utgifter knyttet til en yrkesskade kan føres opp på selvangivelsen? Har også måtte bygge om bad å en del av huset grunnet skaden(bad er dekket av forsikrinsselskap men utvidelsen førte til store ombyggings kostn. på andre deler av huset. som f.eks ombygging av garasje til nytt inngangsparti,
  gang osv. ca 100 000 kr)?
  - Roy

SVAR:


Du kan trekke fra advokat, men jeg er usikker på om kostnaden skal føres i post 3.2.1 Minstefradrag (hvor alt eller mye av kostnaden forsvinner i et fradrag du likevel ville ha fått) eller 3.3.7 Andre kostnader. Jeg ville ha ført den i 3.3.7 med spesifikasjon.

- Når det gjelder kostnadene på huset, vil jeg be deg lese det rettledningen til selvangivelsen skriver om post 3.5.5 Særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader. Det er der du muligens kan få fradrag.
mvh/Otto Risanger

 • Kan jeg fortsatt be om å bli lignet i skatteklasse 2 selv om barnet mitt fyller 17 iår? jeg er uføretrygdet og skilt?
  - Anlaug

SVAR:


Ja, det synes jeg du kan søke om.
Det heter i Skatteetatens Lignings-ABC følgende: "Er forsørgerbyrden særlig stor på grunn av handikap mv, kan virkelig forsørgelse foreligge selv om barnets beregnede inntekt er over 32.000 kroner og/eller barnet har mottatt lån fra Statens lånekasse uten behovsprøving.

For å avgjøre om virkelig forsørgelse foreligger i slike tilfeller, skal det gjøres en helhetsvurdering. Alle skattefrie ytelser og låneopptak skal i så fall tas med i utregningen."

- Legg ved selvangivelsen en oppstilling som viser din faktiske økonomi, og få også med at du er skilt.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg er pendler Oslo- Harstad og har reiser dekket av forsvaret, men samtidig har jeg reist hjem på egne hånd har fått dekket reisen inntil kr 1000 pr reise pr mnd og har betalt skatt av denne 1000 lappen. Mitt spørsmål er da har jeg krav på reisefradrag på disse reisene?? Håper på svar på dette snart.
  På forhånd takk.
  Med vennlig hilsen
  Dot Bergh

SVAR:


Fradrag gis for det antall besøk som faktisk har funnet sted og som arbeidsgiver ikke har dekket. Jeg er litt usikker på hvorfor du er trukket i
skatt av tusenlappene. Jeg foreslår at du fører til fradrag dine egne reiser minus 1000 kroner per reise, og at du samtidig ber om at de aktuelle tusenlappene regnes som skattefri utgiftsgodtgjørelse til pendlerreiser.
mvh/Otto Risanger

 • Hei !
  Jeg har en kone med kronisk muskel skjelett sykdom, og for dette har hun fått 1/2 særfradrag de siste 3 år. Hun jobber 50 % og har 50% rehabilitering. Vi kjøpte i fjor etter samråd med lege en seng med madrasser til 40.000,-. Vil hun (jeg) kunne trekke av hele eller deler av dette beløpet ?
  Mvh Pål

SVAR:


Les rettledningen til selvangivelsen om post 3.5.5 Særfradrag for
uvanlig store sykdomsutgifter, før sengen opp i den posten, og skriv en best mulig begrunnelse med legeattest og legg ved selvangivelsen.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Lurer på hva man kan gjøre ifht stadige restskatter, der likningskontoret regner ut skatteprosent (tabellkort) på grunnlag av tall jeg selv sender til dem. Tallene viser seg å stemme med de som er oppgitt til likningskontoret, og likevel kommer en betydelig "baksmell" hvert år...?!
  Mvh, frustrert

SVAR:


Jeg skjønner godt at du er frustrert, selv om jeg ikke kan svare på
hva det er som går galt i ditt tilfelle. Jeg ville ha bedt arbeidsgiveren
min om å trekke meg mer enn det skattekortet viser (det kan en arbeidsgiver gjøre når den ansatte ber om det, det trengs ikke nytt skattekort), formål forebygge nye restskatter.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Kan jeg skrive av noe på skatten hvis min svigermor har passet barna på dagtid, og hun har fått ca 990 kr for dette? Kan dette få noen konsekvenser for henne økonomisk?
  mvh Andreas Pedersen

SVAR:

Din svigermor har lov til å tjene opptil 1000 kroner uten at det skal
oppgis noe sted (dette er ifølge skatteloven, vedtatt av Stortinget).

Dermed skulle ikke det ha noen konsekvenser for henne økonomisk.

Dere kan trekke fra 990 kroner i post 3.2.10 Foreldrefradrag (men dere må jo da ha en kvittering fra svigermor hvis ligningskontoret skulle bry seg med å få se den, men dere trenger ikke sende den inn sammen med selvangivelsen.)
mvh/Otto Risanger

 • Hei Otto!
  Dette gjelder vel ikke akkurat denne selvangivelsen - men kanskje neste. Hvis man eier 2 hus (med gjeld på begge) - og leier ut det ene.

  Finnes det muligheter for å slippe 28% skatt på leieinntektene? Når man har ett hus og bor i dette, samtidig som man leier ut under 50% av arealet slipper man skatt.

  Hvordan stiller dette seg med hus? Lønner det seg å starte et firma som som har hovedbeskjeftigelse å leie ut det ene huset? Vi skal nemlig kjøpe nytt hus og er usikre på om vi skal leie ut - eller selge det gamle.

  Takk for svar!
  Ole

SVAR:


Man må bo i huset selv og leie ut mindre enn 50 prosent av arealet,
eventuelt leie ut mer enn 50 prosent, eventuelt hele huset, men i mindre enn halvparten av eiertida i løpet av kalenderåret, for å slippe skatt på
leieinntekten.

Utenom det vet jeg ikke om muligheter til å slippe skatt av leieinntektene. - Hvis et firma kjøper hus og leier ut, er all leieinntekt minus kostnader skattepliktig for firmaet. Det gjelder også hvis man selveier firmaet.
mvh/Otto Risanger

 • Jeg lurte bare på om min skatte betaling er korrekt. Jeg går på skole 5 dager i uken, 3. året på Videregående.

  Jeg har en netto inntekt på mellom 8000-10000 til sammen fra begge jobben jeg har i helgene og etter skolen. Hadde et skattetrekk i fjord på 20% og fikk høre at jeg mest sannsynelig kom til å få igjen nesten alt i.o.m at jeg er skole elev.

  Slik ble det ikke, jeg fikk kun igjen ca 1050 kr. Kan det stemme? Jobber kun etter skoletid og på lørdager, og tjener godt, men trodde at jeg kom til å få igjen mer enn det jeg har fått? Skulle jeg fått igjen mer?
  mvh
  AK

SVAR:


Du skulle kanskje hatt et frikort og ikke noe skattetrekk i 2004?

Det høres ut so om du kan være trukket for mye i skatt, men jeg vet ikke. Jeg foreslår at du går på www.skatteetaten.no og klikker deg fram til
epost-adressen til ditt lokale ligningskontor, og sender mailen din (sammen med navn, adresse og 11-sifret personnummer) til dem.

Da sjekker de det for deg.

OBS! Dette er også et tips til alle med uavklarte skattespørsmål: Mail ditt lokale ligningskontor.


mvh/ Otto Risanger

 • Hei.
  Er fradraget før beregning av formuesskatt fjærnet? Må det ved formue over 120.000 betales skatt fra første kr.?
  Mvh Kirsti

SVAR:

Nei, det er først fra og med nettoformue på 120.000 kroner at
formuesskatt beregnes.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Vi har kjøpt / solgt bolig i 2004, er det noe spesielt vi må få med (føre opp). I tillegg fikk min mann forskudd på arv.

  Disse pengene er meld tilfylkeskattekontoret og det er betalt forskudd på arv. Beløpet utbetalt i 2004 og skatten betalt i 2005. Hva må vi passe på. På forhånd takk for hjelpen.
  Hilsen Line

SVAR:


Jeg går ut fra at salget var et vanlig salg med skattefri gevinst. Da
skal dere kun føre den nye boligen opp, med den ligningsverdi dere vel fikk opplyst av eiendomsmegler eller i prospektet.

Når det gjelder arven, er det kun formuesverdien per 31. desember 2004 som skal føres i selvangivelsen og som inngår i grunnlaget for eventuell formuesskatt.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Jeg har tenkt å bygge ett nytt hus og har tenkt å utnytte muligheten med å leie ut hybler i sokkelen på det nye huset. Så langt har jeg skaffet meg disse opplysningene for at leieinntekten skal bli skattefri.

  1. Jeg må bebo mer enn 50 % av arealet selv
  2. Det må være felles inngang
  3. Inntekten på alle hyblene kan ikke overstige det hovedleiligheten kan leies ut for (Den kommer til å bli på 250 kvadratmeter)

  Jeg har tenkt på 8 hybler totalt i sokkelen som skal inneholde minikjøkken, klosset og bad på hver hybel. Er noen regel i denne sammenhengen som tilsier at hver hybel ikke kan være som en "liten leilighet" dvs. en selvstendige boenheter ?
  MVH Olav Nøstvold, Trondheim

SVAR:

Nei, ikke som jeg kjenner til. Men det var jo mange hybler til en
enebolig, da ...
Jeg tror jeg vil anbefale deg å få en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, så eliminerer du i alle fall risikoen for ubehagelige overraskelser. Les mer om bindende forhåndsuttalelser på www.skatteetaten.no.
mvh/Otto Risanger

 • Jeg tar brevkurs gjennom NKI, kan dette trekkes fra på skatten? Jeg dekker alle kostnader ved kurset selv.
  Hilsen Vidar

SVAR:


Du har ikke rett til fradrag for kostnader til grunnutdanning,
videreutdanning, etterutdanning, spesialisering osv. Du har imidlertid rett
til fradrag når utdanningen er en betingelse for å fortsette i stillingen,
eller når kostnadene er nødvendige for å holde vedlike din utdanning eller for å holde deg ajour i utviklingen i faget. Fradraget går i tilfellet inn i
minstefradraget.
mvh/Otto Risanger

 • Hei,
  Dersom jeg skal få skattefradrag for flytting i forbindelse med jobb, må dette beløpet da overstige minstefradraget (i mitt tilfelle 47 500,-)? Blir tannregulering (på voksen) regnet som ekstraordinær tannbehandling?
  Hilsen Tone

SVAR:

Flytteutgiftene går inn i minstefradraget, så blir de i ditt tilfelle
totalt på mindre enn 47.500 kroner, får du altså i realiteten ikke noe
ekstra fradrag. OBS! Det gis fradrag for merkostnader til kost og losji for
deg selv og familiemedlemmer i forbindelse med overnatting under flyttingen etter de samme reglene som for kostkostnader og losjikostnader.

Disse kostnadene går ikke inn i minstefradraget. De føres i selvangivelsens post 3.2.7. Det gis også fradrag for familieforsørgers kostkostnader og losjikostnader på det nye stedet dersom familien ikke kunne flytte samtidig. Dette fradraget føres også i post 3.2.7.

- Jeg har ikke funnet noe innen regelverket for særfradrag for store sykdomskostnader som åpner for fradrag for tannregulering. Men krever du særfradrag ut fra en konkret begrunnelse, har du iallfall prøvd. mvh/Otto Risanger

 • Jeg er uføretrygdet og har såkalt trygdebil (fullfinansiert av
  Rikstrygdeverket).Jeg prøver å få verdien av denne bilen strøket på selvangivelsen, men det er vanskelig for dem å huske på. Iflg 2.2 skal ikke verdien stå oppført siden det er en 2001 modell. Jeg har 0 i formue. Blir det trukket skatt av bilen når verdien står på selvangivelsen, eller spiller det ingen rolle siden jeg ikke har noen formue.

  Vennlig hilsen Randi

SVAR:


Det spiller ingen rolle om den står der.
mvh/Otto Risanger

 • Hei - Har ett par spørsmål til dere.
  Min samboer og jeg fikk vårt første barn i mars 2004, bare lurte på hvordan det kan påvirke skatten vår? Noe vi kan trekke fra? Vi solgte også en hus tomt som vi hadde eid i 3 år, vi kjøpte den for 290 000 og solgte den for 500 000. tomten var belånt fullt ut når vi solgte den, fordi vi brukte den som sikkerhet når vi kjøpte ett hus. Hvordan vil vi bli skattet på det.
  - Morten

SVAR:


Eventuelle utgifter til barnepass i post 3.2.10 Foreldrefradrag.
På tomten får dere en skattepliktig gevinst på (500.000 - 290.000) 210.000 kroner, fratrukket alle kostnader i forbindelse med både kjøp og salg. Blir nettoen for eksempel 200.000 kroner, blir det 56.000 kroner (28%) skatt av gevinsten.

- OBS! Betaler dere inn ca 56.000 kroner senest 29. april til kemneren (kommunekasseren) sparer dere 2,8% rente for å låne statens penger frem til høsten - det er 1568 kroner for dere.

Tidsperioden dere har lånt pengene, er i gjennomsnitt 135 dager. Omregnet til en årlig rente utgjør den egentlig renten 12% før skatt (2,8% x 360/135 = 7,5%). Denne renten kan ikke trekkes fra på skatten slik alle andre renteutgifter kan.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Et interessant spørsmål er skatt, dvs. trygdeavgift på midlertidig
  uføretrygd. Dette som gjelder en god del mennesker, fordi nesten alle nye trygdemottger får denne type trygd.

  Jeg er oppført med 7,8 prosent trygdeavgift i utregninga av skatter og avgifter. Men en som har varig uføretrygd har 3 prosent avgift. Denne forskjellen har jeg ikke hørt noe om, kan det være riktig?
  Hilsen K

SVAR:


Jeg hadde heller ikke hørt om den forskjellen. Men jeg ser den
bekreftes i Lignings-ABC 2004 som slår fast at for personer i alderen 17 til 69 år beregnes bl a tidsbegrenset uførestønad etter en sats på 7,8%.
mvh/Otto Risanger

 • Heisann
  Vi har i november investert i en borettslags hytte i Støten i Sverige. Borettslaget er norsk og skatt ol. foregår mot norske myndigheter. Hytta var ny da vi kjøpte den, og vi hadde mange utgifter med å møblere hytten fullt ut.

  Den fungerer som utleigehytte når vi ikke bruker den selv. Vi hadde ingen inntekter før nyttår i fjor. Kan utlegg i forbindelse med kjøp av hytta eller innbo/brune varer/dekketøy ol. være fradragsberettiget?
  mvh Anne Kristin Dale

SVAR:

Problemet er at hytta både er en privat hytte og en utleiehytte om
hverandre, og jeg er ikke kjent med hvordan ligningsmyndighetene vil takle denne modellen når det gjelder skatt på leie og fradrag for kostnader.

Det beste rådet er derfor: Spør ligningskontoret. Legg eventuelt ved selvangivelsen et skriv med kopi av kvitteringer osv og be dem føre opp de fradrag dere eventuelt kan ha krav på.
mvh/Otto Risanger

 • Hei,
  Jeg er en jente på 22 år som går på yrketrettigatføring og har dette året gått på folkehøyskole. Lurete på om jeg kan trekke fra reise utgifter om hjem reise utgifter.?
  Hilsen Lillian

SVAR:


Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger

 • Hei!
  Jeg byttet jobb oktober/november 2004, og fikk med meg feriepenger (for 2005) i sluttoppgjør. Disse ble det trukket 36% skatt på. Får jeg fradrag på disse? Hvordan føres de evt inn i selvangivelsen?
  Mvh
  Kenneth Bratberg, Steinkjer

SVAR:

Feriepenger er skattepliktig inntekt. Og det er helt vanlig at det
trekkes skatt når feriepengene utbetales ved slutt.

Feriepengene føres tilsvarende lønn i selvangivelsen, og du blir godskrevet den trukne skatten på feriepengene når skatteoppgjøret beregnes. Både feriepenger og trekk skal være "på plass" i lønns- og trekkoppgaven fra din forrige arbeidsgiver.
mvh/Otto Risanger

 • Moms på film-arbeid?
  Jeg lurer på om arbeid på filmprosjekter er momspliktig? Jeg har fakturert for nesten 50.000,- for arbeid på diverse filmprosjekter. Det er diverse arbeid som produksjonsassistent, arbeid med å finne location etc. og 35.000,- i betaling for et eget filmprosjekt.

  I såfall kan jeg vel momsregistrere enkeltmannsforetaket når jeg passerer 50.000,- og dra nytte av dette ved innkjøp av nytt utstyr til firmaet og ved at jeg kan få tilbake all moms ved prosjekt-relaterte innkjøp (mat ved filmopptak, fotoutstyr, tomme dvd plater, dv-kasetter + +). Jeg har jo allerede hatt et prosjekt med utlegg på over 40.000,- til et filmprosjekt. Får jeg tilbake all momsen på disse utleggene? Mat og alt?
  Takker!
  John

SVAR:

Film-arbeid er en bransje der det er mye fram og tilbake når det
gjelder moms. Jeg vil anbefale deg å finne fram til merverdi-avgiftshåndboken på www.skatteetaten.no og søke på film.

Da får du en første innføring. Det ligger forøvrig mye info om moms ellers på samme nettsted. Deretter bør du ringe fylkesskattekontoret i ditt fylke, be om å snakke med en jurist, og få svar på dine mange konkrete spørsmål.
mvh/Otto Risanger

 • Har drevet et lite firma ved siden av jobben, og hatt en omsetning på dette i år på ca. 18.000,-. Dette oppgir jeg på min vanlige selvangivelse ettersom det er et enkeltmannsforetak. Samtidig har jeg hatt utgifter på ca. 8.000,- til drift/innkjøp i fjor.

  Får jeg fratrekk for dette, eller kun minstefradrag? Må dette dokumenteres eller kun oppbevares for kontroll og hvilke poster fylles dette ut på? Kan mine utgifter til telefon og bil oppføres som frynsegoder ettersom både disse og firma er registrert på meg? For det er vel mer gunstig?
  Roar

SVAR:

Alt som har med ditt enkeltpersonforetak å gjøre - både inntekter og kostnader i firmaet - skal føres i Næringsoppgave 1 (kan lastes ned med
veiledning fra www.skatteetaten.no).

Så går nettoen fra foretaket ditt videre til din selvangivelse. Det er også et Skjema for beregning av personinntekt du må fylle ut. Du får ikke minstefradrag i næringsinntekt. Og du må ta vare på alle kvitteringer og regnskapsføringer i firmaet i ti år. Telefon i næring og fradrag for bilbruk kan også føres i næringsoppgaven.
mvh/Otto Risanger

 • Hei du
  Jeg leste i Dagbladet at tinglysningsgebyr kan føres opp som renter/gjeld under post 3.3.1 ved refinansering. Gjelder det samme for dokumentavgift hvis man har kjøpt ut tidligere samboer fra huset også ?

SVAR:

Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger

 • Er det andre ting man bør passe på å føre opp hvis man har skilt lag med samboeren året som gikk. I vårt tilfelle sitter vi nå med ansvaret for hvert av våre to barn , og skal således skattes i skatteklasse 2.
  Mvh
  Frank Johannessen

SVAR:


Hver fører bare "sitt" barn opp i sin selvangivelse som barn som
forsørges. Skriv en liten merknad om at dere har hatt samlivsbrudd som
samboere, og at du nå er eneforsørger for barnet.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Eg har bunde renta i Statens Lånekasse på 5.9% i perioden 2003 til 2006. Ikkje noko smart trekk med den flytande renta som er nå. Får eg fratrekk for det tapet eg har hatt i 2004 og eventuelt korleis gjer eg beskjed om det?
  Mvh
  Helge M Haglund

SVAR:

Nei, du får fradrag for den renta du konkret har betalt.
mvh/Otto
Risanger

 • Arv.
  Jeg arvet i fjor gjenstander til en samlet verdi på ca. 100.000 NOK.
  Holder det å føre dette beløpet under pkt. 1.5.3 Hovedarving har fått utsettelse på innsending av arvemelding til juni i år.
  Mvh
  Eva

SVAR:


Du må også ta med verdien per 31. desember som formue.
mvh/Otto
Risanger

 • Hallo.
  Jeg har to barn med en tidligere sammboer.Vi har fra okt 2003 hatt full omsorg for hvert vårt barn. Vi er begge enslige forsørgere da, og mottar begge barnetrygd. Men S.F.O blir betalt for begge gjennom min tidligere samboer. Jeg betaler henne dir. en sum hver mnd. Kan jeg da kreve fradrag for min del...? Har dokumentert betalinger/overføringer) P.F.T
  Hilsen "Per"

SVAR:


Jeg mener at du kan føre til fradrag din del for "ditt" barn.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Jeg har via min far et lån på ca. 100 000 som jeg betaler avdrag og renter på i forbindelse med boligkjøp. Hvordan skal dette føres i min selvangivelse og hans.
  Mvh
  Benedicte

SVAR:


Du fører rentekostnadene til fradrag og gjeld per 31.12 som Gjeld til
norske fordringshavere. Din far fører mottatte renter til inntekt og skyldig
beløp per 31/12 i post 4.1.6 Utestående fordringer mv.
mvh/Otto Risanger

 • Hvilke alternativer har jeg til å få redusert skatt på aksjegevinst, som privataksjonær. Dessverre har jeg levert inn selvangivelsen.
  TÅH, Sunndalsøra.

SVAR:


Jeg kjenner ikke til noen «lure knep» her.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg har en gammel mor som jer forsørger 100%. Hun har bosettingstillatelse i Norge (20 år) er 88 år gml, ingen inntekt/formue. I 2005 har hun fått hjelpestønad pga at hun har hatt hjerneslag + lårhalsbrudd og trenger mye pleie. Bor hjemme hos meg og blir pleiet av meg. Har jeg en mulighet til å trekke fra Særfradrag for alder, uførhet på min selvangivelse? Kostnader for pleie i hjemmet? Store kostnader ifm sykdom - har legeattest.

  Mange takk for Deres svar.

SVAR:


Man kan få særfradrag for uvanlige store sykdomskostnader hos noen man forsørger, og man kan få særfradrag for forsørgelse av personer i ens egen husstand.

De to særfradragene ville jag altså ha ført opp. Du kan ikke trekke fra særfradrag for alder, det kan bare hun selv gjøre, eventuelt i hjelpestønaden. Hun må også levere selvangivelse.
mvh/Otto Risanger

 • Hei -
  Min sønn på 14 år har barnepensjon etter sin avdøde far, som han får minstefradrag for i min selvangivelse på kr. 18672,, med grunnlag i henholdsvis Kr. 23252 fra trygdeetaten og kr 54552 fra Oslo Pensjonsforsikring. Imidlertid.

  Han får også renter av sine midler som er låst på overformynderiet, og jeg får disse renteinntekter på toppen av min inntekt og selvfølgelig derav følgende høyere skattegrunnlag. Han har 543,095 stående på overformynderiet, og det er utdelt kr. 25385 i renter av dette i 2004, som går i 2005 til å dekke hans behov for data etc. Jeg har lån på kr. 555,487 med 19969 i rentekostnader i 2004.

  Personlig har jeg kr. 394876 i inntekt (på grunn av ekstrem overtid grunnet sykefravær i bedriften), samt 38.025 i pensjoner i fjor, har en bolig verdtv135915 fellesformue 4859 og fellesgjeld borettslag 35278,

  Utover dette har ingen fradrag. Jeg lurer på om det er noe jeg kan gjøre for å få mer minstefradrag på ham når det gjelder renteinntekter. Jeg betaler 12.000 ekstra i skatt i året (ber arbeidsgiver om dette), og kommer i ligningen ut med til gode 460,-
  Med vennlig hilsen
  Bente

SVAR:

Din sønns renteinntekter betyr helt konkret en økt skatt (28%) for deg
på 7108 kroner i 2004.

Jeg kjenner ikke Overformynderiets regler, og vet ikke om det er mulig at de kan dekke det for deg av din sønns midler (om du skulle ønske det). Det beregnes ikke minstefradrag i renteinntekt, bare i lønn/pensjon.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Jeg har noen spørsmål vedrørende pendlerfradrag som jeg håper du kan svare på: Fra april til des 2004 hadde jeg arbeidssted i Bergen og var samtidig folkeregistrert i en annen by.Jeg har derfor tenkt til å søke pendlerfradrag for reiser til besøk i hjemmet samt kost i denne perioden.

  1. Kan jeg også trekke fra husleien jeg har betalt på hybel i Bergen? Forutsetter fradrag for losji at jeg kan dokumentere betalt husleie på hjemstedet?

  2. Kan jeg i tillegg trekke fra reisen mellom hybel og arbeidsplass? På forhånd takk:)

SVAR:


Fradrag for merkostnader til losji i Bergen gis for faktisk dokumenterte kostnader. Er du enslig, gis ikke fradrag for losjikostnader i Bergen med mindre du i hjemkommunen har kostnader til leid selvstendig bolig, eller blir lignet for fordel ved å bo i egen bolig eller andres bolig.

Det ligger i dette at du må kunne dokumentere husleie på hjemstedet.

- Når det gjelder reisen mellom pendlerhybel og arbeidsplass, kan den
trekkes fra etter samme regler som gjelder for reise hjem/arbeid, dvs kr
1,40 per km, men fradrag kun for det som overstiger 9200 kroner.
mvh/Otto Risanger

 • Hei,
  Har man mulighet til å trekke fra utgifter (kr. 60000) i forbindelse med privat svangerskapshjelp, prøverør Omniaklinikken. Takknemlig for snarlig svar. Karin

SVAR:

Nei, dessverre.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg lurte på om hustrubidrag er fradragsberettet ? Hilsen Willy Johnsen

SVAR:


Ja, ektefellebidrag kan trekkes fra.
mvh/Otto Risanger

 • Hei.
  Samboer og jeg kjøpt hus for 12 år siden. Vi ordnet det da slik at
  utgifter og inntekter på huset var delt mellom oss. Da selvangivelsen kom i fjor, sto lån og renteutgifter på samboeren min, men ligningsverdien på huset var delt mellom oss. Vi brydde oss ikke om å endre dette. Det eneste jeg ser er at jeg får mer i formue.

  Lønner det seg for oss å dele utgiftene på huset? Eller har det ingen betydning?
  Heidi

SVAR:

Jeg vet ikke om det lønner seg for dere å dele lån og renteutgifter
mellom dere, siden jeg ikke vet noe om inntektene deres.

Men har begge inntekt, gir renteutgiftene samme fradrag i skatten (28%) uansett. At lånet står i den enes navn, gjør at dennes nettoformue reduseres, men hvis formue og gjeld for hver av dere er slik at ingen betaler formuesskatt, betyr det ikke noe i kroner og øre for dere. -

Uansett: Jeg ville nok ha rettet selvangivelsene slik at lån og renteutgifter var fordelt slik meningen er. Det er alltid en fordel at en selvangivelse gjenspeiler de virkelige forhold, også med tanke på hva som skje (død, samlivsbrudd).

mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  Hvor lenge har man krav på skatteklasse 2 når man er aleneforsørger? Sønnen min ble 18 i juni i fjor, bor hjemme og går på skole.Barnetrygd og bidrag forsvant jo med en gang,men jeg trodde man hadde klasse 2 ut året.
  - Undrende

SVAR:

Automatikken med klasse 2 forsvinner fra det året aleneforsørgerens
barn fyller 17. For 18-åringer og eldre må du dokumentere at de har vært
reelt forsørget av deg, blant annet må de ikke har tjent mer enn 32.000
kroner.

Kan dette gjelde for deg og din sønn, foreslår jeg at du legger ved din selvangivelse en kopi av din sønns selvangivelse, sammen med et skriv der du mener at dette berettiger til skatteklasse 2 i 2004.
mvh/Otto
Risanger

 • Kan man skrive fradrag for piggdekkavgiften?
  Tormod

SVAR:

Ikke som privatperson. Er man næringsdrivende og har bil som er
driftsmiddel i firma, kan piggdekkavgiften trekkes fra i regnskapet.
mvh/Otto Risanger

 • Hei -
  Jeg har en selveier leilighet på 190m2. jeg bygger den om til to
  leiligheter på 90m2 med hver sin ingang. Må jeg betale skatt av fortjenesten ?
  Hilsen Tore

SVAR:


Hvis du har bodd i selveierleiligheten på 190 kvm i minst 12 av de
siste 24 månedene, har du botid som dekker begge de to mindre leilighetene.

Men som sagt: Minst 12 måneder i den store, og salg innen ytterligere 12 måneder for å slippe å skatte av gevinsten.
mvh/Otto Risanger

 • Hei Otto!!!
  Jeg har vært uten førerkort fra 18.09.04 - 18.02.05 og har firmabil.
  Jeg jobber som selger og er derfor mye på farten.

  I denne perioden kjørte jeg mye taxi som jeg dekket selv samt att venner og familie brukte min firmabil og kjørte meg rundt når det passet sånn. Spørsmålet er kan jeg på noen måte trekke noe fra på firmabilbeskattningen eller få godtgjørelse på taxiregningene. Jeg har jo skattet av bilen i hele perioden?
  Mvh.
  Espen

SVAR:

Du kan neppe redusere firmabilbeskatningen, siden ordningen var
"aktiv" ved at venner og familie kjørte deg.

Du måtte ha parkert bilen etter avtale med din arbeidsgiver senest 30. september og ha gitt fra deg bilnøklene slik at du ikke kunne disponere den, for at arbeidsgiveren skulle kunne la være å føre opp firmabilfordel i oktober-desember. Med lønnsinntekt vil ellers drosjeregningene gå inn i minstefradraget.
mvh/Otto Risanger

 • Pendlere fikk tidligere ett fradrag for småutgifter på kr 45. pr dag.
  Fins dette fradraget fremdeles.
  mvh. Tore Kristoffersen.

SVAR:


(Mer)kostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet gir rett
til fradrag så lenge de er dekket av deg selv. Det samme gjelder småutgifter på 40 kroner per dag. Men får du fradrag for kost etter sats, er småutgifter inkludert i satsen.
mvh/Otto Risanger

 • Hei
  Jeg kjøpte et hus fra 1935 i Oslo for to år siden. På høsten i fjor måtte vi skifte membran og legge nye fliser på balkongen da det kom fuktighet fra balkongen og ned i kjeller og i garasje.

  Om feilen skyldes materialfeil eller konstruksjonsfeil, som i dette tilfelle, kan jeg trekke fra utgiftene til utbedring av verandadekket på skatten? Hvilken dokumentasjon kreves, bortsett fra faktura og jobbspesifikasjon?

  Vi har også måtte bytte sikringsskap og trekke om alle ledninger i huset. Kan det også trekkes fra på skatten, selv om jobben er gjort på grunn av gammelt el anlegg og ikke på grunn av en materialfeil eller konstruksjonsfeil?
  Med vennlig hilsen
  Tor I. Hoel, Oslo

SVAR:


El-anlegget kan ikke trekkes fra, verandadekket kan kanskje trekkes
fra. Vedlikeholds- eller reparasjonskostnader som skyldes ekstraordinær
skade på prosentlignet bolig, og som ikke er dekket av forsikring, kan
trekkes fra fullt ut - vel å merke bare med det som overstiger en egenandel på 10.000 kroner.

Fradragsrett som ekstraordinær skade kan gis blant annet pga klart påviselige materialfeil og konstruksjonsfeil ved oppføring mv av bygget. Fradragsretten gjelder ikke den del av vedlikeholdskostnadene som
skyldes alder, slitasje ol.

Det skal vurderes i forhold til det som er angrepet om kostnader til reparasjon av sopp/råteskader er ekstraordinært. Påregnelige skader pga forsømt vedlikehold regnes ikke som ekstraordinær skade.

- Merk at 2004 er det siste året det gis fradrag for ekstraordinær skade på prosentlignet bolig. Det innebærer at selvangivelsen for 2004 er siste mulighet for å kreve et slikt fradrag.

mvh/Otto Risanger

 • Vår sønn på 23 år hadde i fjor en inntekt på 7688 kroner. Han har ikke mottatt noen trygdeytelser. Han har bodd hjemme og har fått alt dekket av oss foreldre, og vi lurer derfor på om vi kan føre opp noen fradrag for dette?
  Larsen

SVAR:

Dere kan føre opp fradrag for 5000 kroner i post 3.5.4 Særfradrag for forsørgelse. Fradraget er på 5000 kroner.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei.
  Jeg er forpliktet til å ta utdanning/kurs i montessoripedagogikk for fast ansettelse/beholde jobben.

  Dette må jeg selv betale, kr 47 000, pluss utgifter til reise og opphold 4 uker på sommeren og 1 uke på høsten. Dette deltok jeg på i 2004, kostet alt selv; mat, kjøring, opphold, materiell og selve kursavgiften... Hvordan føres dette i selvangivelsen? Hvordan skal jeg dokumentere dette? Får jeg igjen deler av det eller ingen ting?? På forhånd - takk for hjelpen.

  Vennlig hilsen Laila Thorsholen

SVAR:

Du har rett til fradrag når utdanningen er en betingelse for å fortsette i stillingen, når kostnadene er nødvendige for å holde vedlike dinutdanning eller for å holde deg ajour i utviklingen i faget.

- Retten til fradrag når utdanningen er en forutsetning for å beholde stillingen, gjelder personer som har arbeidet i en stilling på grunnlag av en utdanning som var tilstrekkelig ved ansettelsen, men som nå må skaffe seg tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav for å være sikre på å beholde stillingen.

Fradrag for kostnadene inngår i minstefradraget, bortsett fra merkostnader ved å bo utenfor hjemmet og evt daglige reisekostnader ved reise mellom hjem og studiested.

- De kostnader det vanligvis vil kunne være aktuelt å kreve fradrag for er: Skolepenger, eksamensavgift, skolebøker ol knyttet til studiet (post 3.2.1 eller 3.2.2) - reisekostnader fra det permanente eller midlertidige bosted til studiested (post 3.2.8) - merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i de tilfeller du på grunn av utdanningen må bo utenfor ditt egentlig hjem (post 3.2.7), herunder også besøksreiser til hjemmet (post 3.2.8)- kostpris eller avskrivning på formuesgjenstander brukt til utdanning (feks nødvendig kjøp av datautstyr) (post 3.2.1-3.2.2).
mvh/Otto Risanger.

 • Heisann!
  Jeg har et spørsmål ang aksjetap…min samboer var med og startet et a/s i 1997 som ble slått konkurs i fjor. Hun har vært hjemme med barn i 3 år nå, så inntekten hennes i 2004 var på "bare" kr 73 000,-

  Hun hadde aksjer for kr 75 000,- i det oppløste firmaet, som hun grunnet konkursen nå har mistet. Ved henvendelse til likningskontoret ble hun fortalt at hun ikke fikk skrive av noe aksjetap, fordi hennes inntekt da ville bli negativ. Dette er for så vidt greit, men de sa også at hun ikke fikk skrive av noe til neste år heller, da hun hadde tjent for lite i 2004..!??!?!Dette høres ganske rart ut, synes jeg….

  Mitt spørsmål er som følger: Får man skrive av aksjetap i påfølgende år som kommer eller blir man straffet ved å ha liten inntekt?

  Takk for svar
  Med vennlig hilsen
  Bengt Kjølset

SVAR:

Hun har rett til fradrag i selvangivelsen for aksjetap. Hvis fradraget gjør at hun kommer ut i minus i alminnelig inntekt, overføres restbeløpet til framføring året etter, i opptil ti år framover, til det er gitt fradrag for hele tapet.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei! Jeg har igjennom en bekjent fått høre at man kan føre opp meglerhonorar (ved salg av bolig) som fradrag på selvangivelsen. Stemmer dette?

  Med vennlig hilsen
  May Lis Davidsen

SVAR:


Er salget skattepliktig, skal meglerhonoraret og andre kostnader både ved kjøp og ved salg regnes med når størrelsen på skattepliktig gevinst
(eventuelt fradragsberettiget tap) skal beregnes. Det er altså ikke snakk om noe fradrag i selvangivelsen.
- Ved et vanlig, skattefritt boligsalg har meglerhonorar ingen betydning.

mvh/Otto Risanger.

 • Hei -
  Nå som jeg er arbeidsledig, blir det en del reisevirksomhet i tilknytting jobbintervju. Hvorvidt man får dekt sine reiseutgifter, varierer fra firma til firma.

  Og til syvende og sist; for en arbeidsledig kan da dette bli en vært så kostbar opplevelse. Har selv som fra egen lommebok måtte betale kr. 6000,- i reisevirksomhet, og dette gjelder bare i et jobbtilfelle (to-trinnsintervju på forkjellige steder i landet).

  Spørsmål:
  1. Kan man få dekt slike utgifter over ligningen?
  2. Hvis JA, hvordan er således kravet til dokumentasjon?
  - Holder det med f.eks.å referere til dato for intervjuet samt
  bedriftens navn?
  - Eller må det foreligge bekreftelse fra intervjuer samt kopier av alle kvitteringer?
  Mvh T.

SVAR:


Jeg finner ikke noe klart svar i skatteetatens Lignings-ABC på om
arbeidsløse har rett til fradrag i tilfeller som ditt.

Ut fra prinsippet om at utgifter til inntekts ervervelse gir rett til fradrag, bør du føre kost- og losjiutgifter i post 3.2.7, mens billettutgifter går til fradrag i 3.2.1 minstefradraget.

I tillegg legger du ved en kort begrunnelse om hvorfor du har ført opp dette fradraget. I første omgang bør det holde med å referere til dato for intervju og bedriftens navn.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei
  Kan man skrive av purregebyr eller inkassoomkostninger på selvangivelsen under betalte gjeldsrenter? Eller er det kun påløpte RENTER som kan skrives opp?
  Linda

SVAR:


For privatpersoner: Kun fradrag for renter, ikke purregebyr eller
inkassoomkostninger.
mvh/Otto Risanger.

 • Hei!
  1) Jeg jobber i Ålesund men har bopæl i Vågan kommune. Hva kan jeg trekke fra og hvor på selvangivelsen i forhold til udokumentert pendlerfradrag/bosted borte fra hjemmet på selvangivelsen?

  2) I tillegg til å betale bidrag til min sønn, bor jeg nå i en familie der det er fire andre barn som jeg tar ansvar for, som jeg ikke er far til og som jeg bidrar med det daglige underhold til. Er det fradrag for den slags på selvangivelsen - og hvordan beregnes det?

  Med vennlig hilsen
  O. A

SVAR:

Pendlerreglene er ganske omfattende, og delvis forskjellige ut fra
familiestatus, og det er dermed ikke mulig å besvare ditt første spørsmål.

Men de mest aktuelle postene i selvangivelsen er 3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv ved arbeidsopphold borte fra hjemmet (skal spesifiseres) og 3.2.9 Besøksreise til hjemmet.

- Du kan i post 3.5.4 Særfradrag for forsørgelse føre opp 5000 kroner for hvert av de fire barna du forsørger, altså 20.000 kroner totalt, så sant de er i din husstand.
mvh/Otto Risanger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:54 Canadas statsminister beklager at han sminket seg brun03:40 Trondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19 925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68402:12 Pompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar01:46 19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45 Tunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16 Bekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08 Rekordlav styringsrente i Brasil00:47 FN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41 Mann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15 Ocean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55 Di Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46 City herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41 TNT-vokalist Tony Mills er død23:40 USAs sentralbank senker styringsrenta23:38 Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24 Olympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06 Minst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37 Danmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37 Bilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49 Obama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25 Valgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10 Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39 Klimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27 Inkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24 Trump raser etter rentebeslutning20:23 Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23 Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55 Slik løser Kongen utslippsfloken19:43 Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58 Telenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38 Venstre varsler PST om Raja-trussel18:25 Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59 Netanyahu avlyser USA-besøk17:57 Politiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56 Positiv dag på Oslo Børs17:42 Streik avblåst i British Airways17:26 Regjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12 Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55 Saudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53 Person omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41 Ni personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39 Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37 Indonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17 Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06 Tyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03 Alvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57 Solberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38 SAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32 Journalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31 Trump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55 Røyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54 Sterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36 Fullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30 Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28 Russisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26 Sørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23 India varsler forbud mot e-sigaretter13:59 Sol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55 Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36 Kristoff spurtet til seier i Slovakia12:48 Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21 Iran advarer USA12:16 Lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10 Ernas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53 Forskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50 Politiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44 E6 stenges ved Gardermoen11:43 Netanyahus dager som statsminister kan være over11:18 FN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17 Ronaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11 Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07 USA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06 Mann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47 Bullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39 Inndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25 Rødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10 22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04 Vil trykkoke frem kunstige bier09:57 Raja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34 Mann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28 Svenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27 Moxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04 Saudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03 18 reddet fra drukning i sommer08:28 Etter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26 Uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16 Sp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00 Undersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56 Zuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44 Grensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37 Trener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26 Sentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25 Feilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58 Dette skjer i dag05:45 Dette skjedde i natt05:36 Netanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11 Norsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter
Siste nytt
03:54VerdenCanadas statsminister beklager at han sminket seg brun03:40NorgeTrondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19Norge925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68402:12VerdenPompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar01:46Norge19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45VerdenTunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16NorgeBekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08VerdenRekordlav styringsrente i Brasil00:47VerdenFN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41NorgeMann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15VerdenOcean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55SportDi Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46SportCity herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41NorgeTNT-vokalist Tony Mills er død23:40VerdenUSAs sentralbank senker styringsrenta23:38SportSeieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24SportOlympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06VerdenMinst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37Helse og livsstilDanmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37VerdenBilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49VerdenObama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25PolitikkValgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10ReiseCruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39MotorKlimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27PengerInkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24PengerTrump raser etter rentebeslutning20:23VerdenMinst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23SportKristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55MotorSlik løser Kongen utslippsfloken19:43PolitikkSp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24PengerBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58PengerTelenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38PolitikkVenstre varsler PST om Raja-trussel18:25PolitikkGrande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59VerdenNetanyahu avlyser USA-besøk17:57NorgePolitiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56PengerPositiv dag på Oslo Børs17:42ReiseStreik avblåst i British Airways17:26MotorRegjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12PolitikkFrp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55VerdenSaudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53NorgePerson omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41VerdenNi personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39SportSolskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37VerdenIndonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17NorgeHøyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06VerdenTyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03NorgeAlvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57PolitikkSolberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38ReiseSAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32KulturJournalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31VerdenTrump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55VerdenRøyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54PengerSterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36PolitikkFullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30PolitikkVenstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28SportRussisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26NorgeSørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23Helse og livsstilIndia varsler forbud mot e-sigaretter13:59NorgeSol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55VerdenCorbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36SportKristoff spurtet til seier i Slovakia12:48NorgeStatsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21VerdenIran advarer USA12:16NorgeLastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10PolitikkErnas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53NorgeForskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50NorgePolitiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44NorgeE6 stenges ved Gardermoen11:43PolitikkNetanyahus dager som statsminister kan være over11:18VerdenFN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17SportRonaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11PolitikkBritene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07VerdenUSA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06NorgeMann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47SportBullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39KulturInndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25PolitikkRødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10Norge22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04VerdenVil trykkoke frem kunstige bier09:57PolitikkRaja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34NorgeMann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28VerdenSvenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27PolitikkMoxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04VerdenSaudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03Norge18 reddet fra drukning i sommer08:28SportEtter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26PolitikkUro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16PolitikkSp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00NorgeUndersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56SportZuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44VerdenGrensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37SportTrener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26PengerSentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25NorgeFeilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58NorgeDette skjer i dag05:45NorgeDette skjedde i natt05:36VerdenNetanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11NorgeNorsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus