Så bra er elbilene for miljøet

Uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Disse bidrar sterkt til at klimagassutslippene fra veitrafikken går ned.
Uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Disse bidrar sterkt til at klimagassutslippene fra veitrafikken går ned.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå går utslippene ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.

I mange år gikk utslippene fra veitrafikken opp. Det ble stadig flere biler på norske veier, de bidro til økte klimagassutslipp.

Men nå har det snudd: Utslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023, fra 8,7 millioner tonn CO 2 i 2022 til 8 millioner i fjor. Det viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Nedgangen i CO2-utslipp skyldtes i stor grad veitrafikk, og den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Elbilene kjører mer

Utslippene fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøre elbil. I dag ruller det rundt 760.000 elbiler på norske veier. Av disse er ca. 716.000 personbiler, 15.300 lette varebiler, 17.300 tunge varebiler og 1300 lastebiler.

Hittil i år er 84 prosent av alle nyregistrerte personbiler nullutslippskjøretøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ser vi nærmere på kjørelengder i kilometer, er det en nedgang for både bensin- og dieselbiler, mens kjørelengden for elbiler gikk opp.

Tyngden gjør elbilene til et miljøproblem

Antall kjørte kilometer med elbiler økte nesten 20 prosent fra 2022 til 2023. Dette er bilen som er Norges mest solgte akkurat nå: Volvo EX30.
Antall kjørte kilometer med elbiler økte nesten 20 prosent fra 2022 til 2023. Dette er bilen som er Norges mest solgte akkurat nå: Volvo EX30.

Høyere uten elbilene

Antall kjørte kilometer med elektriske personbiler økte fra 7995 millioner i 2022 til 9948 millioner kilometer i 2023. Dette er en økning på nesten 20 prosent.

Små elektriske godsbiler økte med 28 prosent, fra 206 til 287 millioner kilometer, mens store lastebiler økte med 70 prosent fra 3,4 til 11 millioner kilometer.

– Det betyr at uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, poengterer Dahl Hovland, i en presssemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Liker du slike saker? Meld deg på Brooms nyhetsbrev i dag!

De elektriske varebilene har kommet for fullt de siste årene. En av dem som velger elektrisk her er Mesta.
De elektriske varebilene har kommet for fullt de siste årene. En av dem som velger elektrisk her er Mesta.

Lade tyngre kjøretøy

Statens vegvesen skal redusere klimagassutslipp fra veitransporten med 55 prosent innen 2030. Veitrafikken står for ca. en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er behov for kraftige kutt i klimagassutslipp framover for at vi skal klare den nødvendige omstillingen. Nå jobber vi også målrettet med ladeinfrastruktur for tungtransporten, i samarbeid med Enova og Nye Veier. Etablering av ladestasjoner for tunge elkjøretøy vil gi reduserte klimagassutslipp, sier Dahl Hovland.

Så enkelt sjekker du om bilen din er en miljøversting