Byttet inn for 7.000 kroner – solgt for 65.000,-

DYSEPROBLEMER: Det sto mye dårligere til med dysene i Avensisen enn hva selger hadde gitt uttrykk for. Foto: Toyota
DYSEPROBLEMER: Det sto mye dårligere til med dysene i Avensisen enn hva selger hadde gitt uttrykk for. Foto: Toyota
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kanskje ikke rart kjøperen følte seg lurt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen er først publisert av broom.no.

Bruktbilkjøp er og blir en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange.

En gjenganger i disse sakene er manglende – eller mangelfull – informasjon om den aktuelle bilen. Ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Du skal lete lenge etter mer fornuftig bruktbil

Formidling

Denne saken starter med en nordlending som kjøpte en godt brukt Toyota Avensis i Trøndelag på høstparten for et par år siden.

Bilen var en 2009-modell. Den ble kjøpt hos en forhandler, som solgte den på vegne av en privatperson, formulert slik i kontrakten: «...bil selges til redusert pris i formidling for kunde. XX & Co har derfor begrenset kunnskap om bilen. Kjøper må derfor sjekke bilens tekniske tilstand, karosseri/utstyr og dokumentasjon nøye før salg og levering. Bilen selges som forevist.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg fremgikk det at forhandleren «kun er mellommann ved salget, og at XX & Co ikke kan holdes solidarisk ansvarlig med selger.»

Bilen var verdt 3.000 - ble solgt for 22.000

Ødelagte dyser

Klageren opplyser at bilen ble kjøpt på bakgrunn av salgsannonse fra forhandleren – innklagde nr. 1 – på Finn.no. Bilen ble ikke prøvekjørt før kjøpet, men sendt nordover til sin nye eier med Hurtigruten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved ankomst reagerte klageren på tikkelyder fra motoren, og en verkstedundersøkelse konkluderte med ødelagte dyser. Den lokale Toyota-forhandleren avsa følgende dom etter å ha undersøkt bilen:

«Bilen har vært inne til feilsøking av hard motorgange (kraftig tikkelyd) ved tomgang og under kjøring. Årsaken er tre innsprøytningsdyser som er utenfor toleranse. Dyse 1, 2 og 4. Anbefaler skifte av alle fire.

Ved skifte av dyser anbefales det å ta ned bunnpanne for rengjøring av oljesil, pga fare for mye koks og sot som kan tette oljesilen etter dysefeil.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
POPULÆR: Toyota Avensis stasjonsvogn var en svært populær modell i Norge. Foto: Toyota
POPULÆR: Toyota Avensis stasjonsvogn var en svært populær modell i Norge. Foto: Toyota

15.000 kroner

Forhandleren ga klageren et prisoverslag for jobben på drøyt 40.000 kroner. I tillegg ble det innhentet tilbud fra to andre verksteder, der det laveste var på ca. 36.500 kroner.

Etter dette reklamerte klageren på bilkjøpet til innklagde nr. 1, med informasjon om at bilen ikke var i bruk på grunn av faren for ytterligere motorskader. Etter en del frem og tilbake med innklagde nr. 1 og innklagde nr. 2, ble det enighet om at innklagde nr. 2 skulle betale klageren 15.000 kroner som en kompensasjon.

67.000 nordmenn har kjøpt denne - nå er det slutt

«Det visste de»

Det tok imidlertid tid før pengene kom, og i mellomtiden undersøkte klageren litt mer omkring bilens historikk, blant annet ved kontakt med en tidligere eier.

Av denne korrespondansen fremgikk det at vedkommende byttet inn bilen hos sin lokale Toyota-forhandler for 7.000 kroner – og at han hadde skiftet bil på grunn av dyseproblemer og mulig høy reparasjonskostnad. På direkte spørsmål bekreftet han at den lokale forhandleren visste om feilen med dysene: «Det visste de, for det var jo på grunn av det jeg fikk så lite igjen for Avensisen.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
AUTOMAT: Mange valgte automatgir i Avensis. Foto: Toyota
AUTOMAT: Mange valgte automatgir i Avensis. Foto: Toyota

Holdt skjult

Som følge av dyseproblemet ble bilen videresolgt til innklagde nr. 2 som reparasjonsobjekt. Ifølge klageren skal innklagde ha forsøkt dyserens – uten videre reparasjon – før han engasjerte innklagde nr. 1 til å selge bilen for seg.

Disse nye opplysningene gjorde at klageren nå krevde dekket hele reparasjonsbeløpet siden «det var tale om en feil som var blitt holdt skjult ved salget.» Innklagde nr. 2 bekreftet i et svar at det hadde vært «noe med en eller flere dyser,» men at han ikke hadde opplevd noen andre problemer med bilen, slik som dårlig trekkraft eller ujevn gange. Han hadde imidlertid undersøkt om det var nødvendig å skifte dyse eller om det var tilstrekkelig med en dyserens.

Dette kan være smart bilkjøp til 100.000 kroner

Feil i lang tid

En undersøkelse med diagnoseverktøy hadde konkludert med at «én av dysene var mye dårligere enn de tre andre, men at det var verdt å prøve en god dyserens flere ganger.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klageren har fremlagt faktura på 49.991 kroner fra verkstedet som reparerte bilen, en utbedring som ble dyrere enn forespeilet fordi feilen hadde vært der så lenge at ting satt fast. Verkstedet måtte lage eget verktøy for å få løs dysene, og i tillegg satt tettinger i bunnen fast slik at disse måtte freses ut. «Det er ingen tvil om at bilen har gått med denne lekkasjen over lang tid, dette sees ut fra mengden koks og slitasjen på dysetettingene,» skrev verkstedet i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
DESIGN: Toyota Avensis hadde et design de fleste kunne like. Foto: Toyota
DESIGN: Toyota Avensis hadde et design de fleste kunne like. Foto: Toyota

Avviste ansvar

Klageren fremholdt etter dette at det handlet om en feil med bilen som det ikke ble opplyst om da den ble kjøpt, og krevde hele reparasjonsbeløpet dekket med kr. 49.991,-, med fradrag for de 15.000 kronene som allerede var betalt, slik at gjenstående beløp var 34.991 kroner.

Innklagde nr. 1 avviste ansvar, med henvisning til at «bilen ble solgt i formidling for innklagde 2, og at klageren ble orientert om dette både før, under og etter salget. Det fremholdes at det ble forhandlet frem et forlik mellom klageren og innklagde 2, og at saken er å anse som avgjort.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Billigbilene som selges raskest

Visste like lite

Innklagde fremholdt videre at «dersom det likevel ikke er oppnådd enighet, må krav rettes mot innklagde 2. Det fremholdes at klageren ble orientert om innklagde 1 sin rolle i forbindelse med salget på en god måte både muntlig og skriftlig.

Innklagde 1 gjør videre gjeldende at det er helt ukjent for innklagde 1 at bilen tidligere er blitt kjøpt for kr 7 000,- med kjente feil. Det gjøres gjeldende at innklagde 1 visste like lite om lekkasjen på dysene som det klageren gjorde.»

Hjelp - bilen min går ikke i oppoverbakke

Ikke godt kjørbar

Innklagde nr. 2 avviste klagerens krav, og anså seg som ferdig med saken siden han hadde betalt klagerens krav ved forlik i saken. Han mente det ikke var tilbakeholdte opplysninger om bilen, og at han var blitt orientert sent om reklamasjonen - «bilen kunne blitt utbedret til en langt lavere pris dersom han hadde blitt kontaktet med en gang, samt at det var unødvendig å bytte alle dysene,» fremholdt han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klageren sa for sin del at det allerede da bilen kom var tydelig at noe var galt, slik at det ikke stemmer at «bilen var godt kjørbar før levering.»

Måtte betale

Megling i Forbrukertilsynet førte ikke til noe, og dermed havnet saken i Forbrukerklageutvalget. Ved behandlingen her, slo utvalget tidlig fast at «innklagde 1 er solidarisk ansvarlig med selgeren for hans eventuelle forpliktelser.»

Om den inngåtte forliksavtalen der innklagde nr. 2 skulle betale 15.000 kroner til klageren, fant utvalget at klageren på grunn av mangelfull informasjon hadde rett i at avtalen ikke var bindende, og dermed endte det med fullt medhold i at de to innklagde ble tilpliktet å betale til klageren den udekte delen av reparasjonen med kr. 34.991,-.

Dette behøver du ikke gjøre hvert år

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.