Denne ladekabelen bør du kanskje ikke stole på

Den kalles gjerne «nødlader», elbilladeren du kan bruke i en helt vanlig stikkontakt. Men er du i nød, passer det naturligvis ekstra dårlig om denne ikke fungerer.
Den kalles gjerne «nødlader», elbilladeren du kan bruke i en helt vanlig stikkontakt. Men er du i nød, passer det naturligvis ekstra dårlig om denne ikke fungerer.
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Snakker» ikke alltid med strømnettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Reglene for lading av elbil ble strammet inn i fjor. Det som gjelder nå, er at du ved regelmessig lading skal bruke hjemmelader. Nødladekabelen for vanlig stikkontakt er nettopp bare en nødløsning, som bare kan brukes unntaksvis.

Flere Broom-lesere har opplevd problemer med lading fra stikkontakt. Ofte gjelder dette på hytteturer.

Et innspill kommer fra Sveinung Berland.

– Jeg har i dag hatt min nye VW ID.Buzz på diagnose hos Møller Bil Nesttun. De kunne fortelle at dårlig jording på elektrisk anlegg hjemme kunne føre til at «nye» ladere ikke fungerte... Dette er kanskje noe å skrive om? Det er mange som planlegger turer i sommer med lading fra «nødladere,» skriver han.

Vil ikke lade

Broom-redaktør Knut Skogstad kjenner seg også igjen i problemstillingen.

– Jeg har opplevd det samme på hytta med testbiler, der nødladeren rett og slett ikke snakker med strømnettet, sier Skogstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi tar spørsmålet videre til NAF og pressesjef Ingunn Handagard:

– Det behøver ikke være feil på det elektriske anlegget dersom laderen ikke fungerer. Den verdien som laderen «lytter» på kan variere i løpet av døgnet, og når den verdien er høyere enn laderens såkalte SET-verdi, så slår den ut og sier at den ikke vil lade.

– Noen ganger kan dette løses ved å vente noen timer og prøve igjen – eller bruke en annen lader.

Slik skal de gjøre elbillading mye enklere

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Med riktig utstyr er elbillading normalt uproblematisk. Foto: iStock
Med riktig utstyr er elbillading normalt uproblematisk. Foto: iStock

Ladeboks

– Men ved regelmessig lading er forskriften klar på at man skal bruke en hjemmelader, og ikke vanlig stikkontakt. I mange hytter kan det være eldre elektriske anlegg, og lading av elbil er en mye større belastning på anlegget enn det å bruke en støvsuger eller en høytrykksspyler. I verste fall kan det medføre skader på anlegget, eller brann, dersom det ikke er godkjent og dimensjonert for å lade en elbil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ved ladeprodblemer hjemme eller på hytta bør man kontakte en elektriker for en vurdering, og for å få satt opp en trygg ladeboks dersom man skal lade jevnlig, sier Ingunn Handagard.

Sikkerhet

Med virkning fra 1. juli 2022 er det ikke lenger lov å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt ved nyinstallasjon, ifølge den nye installasjonsnormen NEK 400.

Den store endringen i den nye normen er at både ordinære stikkontakter og industrikontakter er fjernet som alternativer for å lade hjemme. Dette vil si at du fra nå av må montere en ladestasjon for å få ladet bilen din lovlig hjemme når det gjøres en ny installasjon. Normen har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke allerede etablerte ladepunkt.

– Dette handler om sikkerhet, sier NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby, som har vært med på å utarbeide den nye installasjonsnormen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ladet bilen fra vanlig stikkontakt - det endte i katastrofe

Når det ser slik ut, har brannen vært farlig nær. Foto: DSB
Når det ser slik ut, har brannen vært farlig nær. Foto: DSB

Varmgang

– En riktig installert ladestasjon er en mye sikrere ladeløsning enn en stikkontakt. Både fordi den tåler mye mer strøm, og fordi den har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner som gjør ladingen tryggere uten at den som lader behøver å tenke på sikkerheten. Alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner er innebygd i systemet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært mange tilfeller av varmegang i både kontakter og i andre deler av elektriske installasjoner når man har benyttet vanlige stikkontakter til lading, sier han.

Dette har veldig mange savnet på ladestasjonen

Avkortning

– Er det ulovlig å lade med stikkontakt?

– Nei. Hvis du allerede har lagt opp en dedikert stikkontakt til lading, kan du fremdeles bruke denne forutsatt at den er installert i henhold til tidligere gjeldende NEK400. Det vil blant annet si at det må være jordfeilvern av type B i sikringsskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kan jeg bli straffet hvis jeg lader fra en vanlig stikkontakt?

– Ikke direkte, nei. Men hvis du lader regelmessig ved en vanlig stikkontakt som ikke oppfyller kravene til sikkerhet, vil du risikere avkortning i forsikringen dersom noe skulle skje. Et annet scenario er at ved en elkontroll vil du bli pålagt å montere en ladeboks. Den nye normen gjelder også for lading av hybridbil, sier Jan Tore Gjøby.

Nå er det like dyrt å lade som å fylle bensin og diesel