Nå får politiet hjelp til å stoppe ruskjørerne

Tollerne får nå mulighet til å rusteste sjåfører. De vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, Illustrasjonsfoto: NTB
Tollerne får nå mulighet til å rusteste sjåfører. De vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, Illustrasjonsfoto: NTB Foto: broom
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tolletaten får også rus-teste sjåfører de stopper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ruskjøring er et betydelig problem på norske veier. Det er også årsak til mange ulykker. Det blir blant annet anslått at én av fem dødsulykker i trafikken skjer på grunn av kjøring i rus.

Nå tar Samferdselsdepartementet grep, for å avdekke flere ruskjørere:

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Holde tilbake med makt

I dag ble endringer i vegtrafikkloven om Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket, fremmet i statsråd.

– Tolletaten vil nå få muligheten til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en ordinær tollkontroll. Tolletaten vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, sier Nygård, i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille

Har kompetansen

Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har hatt mulighet til selv å foreta foreløpig test, har enkelte unnsluppet kontroll og fortsatt å utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

– Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring. Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt, sier Nygård.

Julebord-promillen: UP vet hvor festen er

(Artikkelen er først publisert av Broom)