Én aldersgruppe lever ekstra farlig i trafikken

Etter mange år med synkende tall, er vi så langt i år tilbake på 2016-nivå i antall dødulykker på norske veier.
Etter mange år med synkende tall, er vi så langt i år tilbake på 2016-nivå i antall dødulykker på norske veier.  Foto: NTB

Dystre tall så langt i år.

Etter mange år med jevn nedgang i antall dødsulykker i trafikken, har det gått helt motsatt vei i 2022.

Vi må tilbake til 2016 for å se tilsvarende tall som det vi har etter årets ti første måneder.

I oktober mistet 7 personer livet i trafikken, det betyr at 100 menneskeliv er gått tapt hittil i år på norske veier.

Analyserer alle ulykker

– Fjorårets tall var spesielt lave. Etter at restriksjonene knyttet til pandemien ble opphevet, har dødstallene vært høye, men de siste to månedene er vi tilbake til ulykkestall vi har sett de senere årene. Én død i trafikken er alltid en for mye, og det er også fortsatt mange alvorlige ulykker med hardt skadde, sier sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker for å finne årsaker, og samarbeider med de mange trafikksikkerhetsaktørene i Norge for å få ned ulykkestallene.

Nå kommer bombrikken som varsler om ulykke

Her skjedde ulykkene

– Vi holder fast ved visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken: Nullvisjonen, sier Ranes, i en pressemelding.

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. Fem menn og to kvinner mistet livet i kryssulykke, ulykke med elsparkesykkel og i utforkjørings- og møteulykker.

I Trøndelag døde en mann og en kvinne i 70-årene i samme ulykke. I tre av ulykkene var det unge mennesker, to menn og en kvinne i 20-årene, som mistet livet. En av disse ulykkene skjedde i Møre og Romsdal.

Ett år etter at bilen var levert inn, kom bomring-regningen

Mange eldre

I de øvrige fylkene, Agder, Rogaland, Viken, Oslo, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, gikk ingen liv tapt i trafikken i oktober.

Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen
Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

I år har 31 personer over 65 år omkommet i trafikken og utgjør dermed nesten en tredjedel av alle omkomne så langt.

– Hvorfor det er så mange eldre blant de omkomne, vet vi ikke nok om ennå Uansett alder har vi alle et stort ansvar for våre medtrafikanter. Ta ekstra hensyn i denne årstiden og avpass farten etter både føre og sikt i mørket, sier Cecilie Bryner som er kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

MC: Tre av fire ulykker skjer i en sving

Denne saken ble først publisert på Broom.no.