Nå vil de rydde opp i kronglete tilhengerregler

Slik det nå er, kan man med bil i klasse B kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt opptil 750 kilo. Men man kan trekke tyngre tilhenger enn dette, dersom totalvekt for bil og henger ikke overstiger 3.500 kilo.
Slik det nå er, kan man med bil i klasse B kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt opptil 750 kilo. Men man kan trekke tyngre tilhenger enn dette, dersom totalvekt for bil og henger ikke overstiger 3.500 kilo. Foto: broom

– Logikken rundt dette er vanskelig å forstå, sier stortingsrepresentant.

Å vite hva slags tilhenger du har lov til å kjøre med og hvor tungt lastet den kan være – det er ikke alltid like enkelt.

– Dagens regler for kjøring med personbil med tilhenger er lite hensiktsmessige og kronglete, fastslår første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Frank Sve (FrP) overfor Broom.

Han vil nå fremme forslag om betydelige endringer og forenklinger på dette området.

Slik det nå er, kan man med bil i klasse B kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt opptil 750 kilo. Men man kan trekke tyngre tilhenger enn dette, dersom totalvekt for bil og henger ikke overstiger 3.500 kilo.

Og om ikke dette er nok, kan bilfører med tilleggskurs for klasse B 96 kjøre med tillatt totalvekt for bil og henger opptil 4.250 kilo. Neste trinn da, krever førerkortklasse BE.

Selv med tom tilhenger kan du få saftig bot

Tillatt vogntogvekt

– Dette blir både omfattende og dyrt, sier Sve, som legger til at det heller ikke stopper der:

– Man har i tillegg differensiert mellom om man har tatt klasse BE før eller etter 19.01.2013, som igjen har ulikt beregningsgrunnlag for hvilken vekt som blir beregnet på hengeren. I tillegg må man uansett sjekke vognkortet på bilen for å finne ut hvilken tillatt hengervekt bilen lovlig kan benytte. Bilens tillatte “vogntogvekt” må heller ikke bli overskredet, det vil si summen av bilen og hengerens samlede totalvekt, sier han videre.

Sunn fornuft

– Fremskrittspartiet vil nå foreslå at kravet om tilleggskurs B 96 eller BE for kjøring med tilhenger med tillatt totalvekt opptil 3.500 kilo blir fjernet, forutsatt at tillatt vogntogvekt for bil og tilhenger ikke overskrides. I tillegg ønsker partiet at det innføres krav om eget lastsikringskurs uansett type tilhenger over 750 kilo, forteller Sve.

– Hva er bakgrunnen for dette forslaget?

– Vi har en haug med rare regler omkring bil og bilbruk som både er vanskelige å forstå – og lite hensiktsmessige. Slik det er nå, kan man kjøre med tilhenger på 750 kilo uten noen form for krav til lasting og sikring av last. Vi ønsker både å fjerne overflødige regler og forenkle reglene vi må ha. I utgangspunktet handler dette mye om å bruke sunn fornuft – rett og slett.

Ikke rart kontrollørene reagerte da denne kom kjørende

Her stemte hverken vekt eller lastsikring. (Foto: Statens vegvesen
Her stemte hverken vekt eller lastsikring. (Foto: Statens vegvesen

4.250 kilo

– Den godkjente totale vogntogvekten for bil og tilhenger bør være et naturlig utgangspunkt for hva man kan trekke med seg av tilhengervekt. En tilhenger på 750 kilo er gjerne uten egne bremser, noe som gir større risiko enn en større og tyngre tilhenger med bremser. I størrelse kan den likevel være like stor som en henger som er godkjent for vesentlig høyere vekt, og som er sikrere. Logikken rundt dette er vanskelig å forstå, sier Frank Sve videre.

– Kjøring innenfor vogntogvekt åpner for tilhengere på både 2 og 3 tonn?

– Vekten over 3.500 kilo har i praksis vist seg ikke å trenge ekstra kompetanse. Eksempelvis er det tillatt for personer med klasse B-førerkort å kjøre elektriske varebiler med tillatt totalvekt på 4.250 kilo, altså 750 kilo mer enn man normalt har lov til å kjøre med klasse B-førerkort.

Ikke helt gratis

– Det jobbes også med et nytt førerkortdirektiv i EU som heller mot at det skal bli tillatt å kjøre biler generelt som har tillatt totalvekt på inntil 4.250 kilo på klasse B-førerkort. Dessuten har samferdselsdepartementet de siste årene arbeidet for å endre høyeste tillatte fartsgrense på kjøring med tilhenger, fordi dagens hengere er langt mer sikre enn tidligere årganger.

– Det er derfor Fremskrittspartiet mener at lovverket for førerkort klasse B, og hva slags tilhenger man kan benytte, bør forenkles slik at det er bilens tillatte vogntogvekt, altså bilens og hengerens samlede totalvekt som må bli gjeldende for tillatt vektgrense for tilhengeren, sier han.

Helt gratis mener Fremskrittspartiet likevel ikke at endringen skal være, bekrefter Sve.

VERSTING: Slikt som dette ser vegvesenets kontrollører også av og til. Da blir det full stopp - og straffereaksjon. Foto: Statens vegvesen
VERSTING: Slikt som dette ser vegvesenets kontrollører også av og til. Da blir det full stopp - og straffereaksjon. Foto: Statens vegvesen

Glava nederst – sponplater øverst

– Det bør innføres krav om et eget lastsikringskurs uansett type tilhenger over 750 kilo. Dette vil i seg selv føre til tryggere ferdsel på veiene, fordi man ville få bort feil med lasting og sikring av last. Det kan fort gå galt om Glava legges nederst i hengeren, og sponplater og andre tunge ting øverst, sier han videre.

– Jeg vil våge å påstå at en stor firehjulstrekker med en henger på 3.500 kilo er sikrere i trafikken enn en småbil med henger på 750 kilo uten bremser, sier Frank Sve til slutt.

Nå får mange lov til å kjøre fortere på norske veier

(Artikkelen er først publisert av Broom)