Elbilene øker – men én biltype spiser opp miljøgevinsten

Salget av SUV-er øker over hele verden. Det er ikke gode nyheter for det samlede miljøregnskapet fra bilparken.
Salget av SUV-er øker over hele verden. Det er ikke gode nyheter for det samlede miljøregnskapet fra bilparken.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er i ferd med å bli en stor utfordring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I arbeidet for å bremse den globale oppvarmingen spiller elektrifisering av transport en viktig rolle. Nesten en fjerdedel av EUs samlede CO2-utslipp kommer fra transportsektoren, og utslippene øker raskere her enn fra noen annen sektor, fastslår en fersk rapport fra EASAC.

Forkortelsen står for European Academics Science Advisory Council.

Dette er en sammenslutning av vitenskapsakademier i 29 europeiske land – inkludert Norge – som er et rådgivende organ for EU-kommisjonen.

– Digitalisering, bedre batterier og nye, fornybare drivstoff kan bli avgjørende faktorer for utslippsreduksjon fra transportsektoren, men teknologi alene kan ikke gjøre hele jobben med å dempe transportsektorens 25 prosent andel av EUs samlede klimagassutslipp, blir det understreket i rapporten.

Ny rapport: Elbilen ikke så miljøvennlig som mange tror

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tunge og motorsterke biler

– Det som trengs, er en kraftfull politikk som kan sørge for et raskere teknologiskifte – men som også bidrar til omfattende atferdsendringer. Den politikken som føres i EU i dag, kan ikke gi raske nok utslippsreduksjoner til å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 grader Celsius, heter det i rapporten.

En utfordring her, er at mange velger biler som ikke er veldig miljøvennlige:

– Europeisk politikk i transportsektoren fokuserer i dag på lavutslipps- og nullutslipps kjøretøyer, men det som blir vunnet på denne måten, går tapt igjen på grunn av den kraftig økende etterspørselen etter store og tunge biler som SUV-er med sterke motorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under bildet.

Slik har SUV-salget globalt utviklet seg siden 2010. Foto: EASAC
Slik har SUV-salget globalt utviklet seg siden 2010. Foto: EASAC

Løser ikke problemet

– Denne trenden nuller ut både det som gjøres med mer drivstoffgjerrige motorer og den økende andelen elektriske biler, sier William Gillett, som er sjef for EASACs energiprogram.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I 2020 økte salget av drivstofftørste SUV-modeller til hele 42 prosent av det globale nybilsalget. I 2015 var den tilsvarende andelen 38 prosent, og i 2010 18 prosent.

Å utstyre disse bilene med elektrisk drivlinje løser heller ikke dette problemet, ifølge EASAC.

– Produksjonen av disse større bilene krever mer ressurser, og de trenger betydelig mer batterikraft. Vi må rett og slett gå for et bredere utvalg av både reguleringer og incentiver, sier Gillett.

Troen på elbilen som nullutslippskjøretøy er en myte

Ikke særlig verre enn fossile

Hva kan dette få å si for bilbransjen og bilene de utvikler? Broom har snakket med Bernt Jessen, som har 25 års toppledererfaring fra bilbransjen. Jessen har blant annet vært sjef for både Mitsubishi og Opel i Norge. I dag jobber han med styrearbeid, endringsprosesser og rådgivning.

– Jeg skal ikke gå imot vitenskapen, men tro at bildet de tegner ikke er helt riktig. CO2-avtrykk handler ikke bare om produksjon av biler, men heller ikke på det området oppfatter jeg elbiler som vesentlig verre enn fossile biler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bernt Jessen mener ikke produksjon av en elbil har særlig større CO2-avtrykk en en fossilbil, når alle faktorer medregnes. Foto: Frank Williksen
Bernt Jessen mener ikke produksjon av en elbil har særlig større CO2-avtrykk en en fossilbil, når alle faktorer medregnes. Foto: Frank Williksen

Enklere produkt

– Det er jo delte meninger om det?

– Jo, men jeg ser at det er vanskelig å få med all energien som må til for å produsere mer enn selve bilen. Hvis du sammenligner en elektrisk SUV og en med dieselmotor, må du jo også få med produksjonsutslipp knyttet til de flere tusen ekstra delene dieselbilen har. Elbilen er rett og slett et mye enklere produkt, der det som skiller mest fra modell til modell faktisk er størrelsen på batteriet, sier Bernt G. Jessen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han legger til at flere ting er viktige i sammenhengen.

Utslagene blir store

– Ja, man må blant annet få med hvilken energi-miks som ligger til grunn for de utregningene som er gjort. Det kan for eksempel godt tenkes at dieselproduksjonen får energi fra olje eller kull, mens elbilen produseres med fornybar energi.

– At det omsettes så mange store SUV-modeller handler nok også om inntjening; det betales mer for store biler. Vi vet dessuten at denne biltypen er særlig godt likt i Kina, og på et slikt marked blir utslagene fort store, sier Jessen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan være mijøversting uten å vite det

Artikkelen fortsetter under bildet.

Elbiler har mange færre deler enn biler med bensin- og dieselmotor. Det påvirker også det totale miljøavtrykket for disse.
Elbiler har mange færre deler enn biler med bensin- og dieselmotor. Det påvirker også det totale miljøavtrykket for disse.

Ta de verste først

– Hva med Norge i denne settingen?

– For Norges del tror jeg dette er helt uvesentlig. Vi har fornybar energi å bruke på bilene våre, noe som gjør at skillet til fossile biler blir bare mer og mer markant. Ved sammenligninger som dette er det mange ganger en tendens til å bruke for kort levetid og for kort kjørelengde. Gir man seg i tillegg ut på å regne forbruk i land som mangler fornybar energi, er man dobbelt ille ute, mener Jessen.

Han legger til:

– I Norge har vi bilene lenge og kjører dem langt, men vi kjører på fornybar energi. Når hele verden skal elektrifisere, tvinger dette frem mer fornybar energi, og vi er på rett vei uansett. Det viktigste bidraget nå, vil være å redusere kull- og oljeproduksjon – og å ta de verste først, slutter Bernt G. Jessen.

Testet under "norske" forhold: Utslipp langt over kravene

Denne artikkelen ble først publisert hos Broom.no.