Frende Forsikring: 4 av 5 er redde på glatte veier

80 prosent av oss er redde på glatta, viser undersøkelse. Foto: Frende Forsikring.
80 prosent av oss er redde på glatta, viser undersøkelse. Foto: Frende Forsikring.

Har du vært redd i bil på glatt føre? Da er du ikke alene. Nå har snøen lagt seg i fjellet og det er morgenglatt flere steder i landet.

Hele 80 prosent sier at de har vært redde i bil på glatt føre. Tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Og frykten er langt fra ubegrunnet.

– Vanskelige vær- og føreforhold antas å ha vært en medvirkende faktor i en av fire dødsulykker på norske veier i 2020, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding utstedt av forsikringsselskapet.

Det er en økning fra årene før, viser tall fra Statens Vegvesen.

Fra fart til frykt

Frendeundersøkelsen viser at 68 prosent har vært redde bak rattet selv, mens 53 prosent har kjent på frykt når de har sittet på med andre.

– Å kjenne litt på frykten kan være sunt, innimellom. Det gjør at du er mer skjerpet og på vakt. Men samtidig må målet være at alle tilpasser fart og kjøreadferd såpass godt at ingen trenger å være redde i trafikken. Verken sjåfører eller passasjerer, sier Roger Ytre-Hauge.

Dette sier Utrykningspolitiet

– Fart var en sannsynlig medvirkende faktor i 31 dødsulykker i 2020. Det er 35 prosent og tallet er tilnærmet likt som i 2019. Skal vi få ned de alvorligste ulykkene er det viktig at folk holder fartsgrensene. Det er for mange som tar for lett på det å kjøre for fort, dessverre, sier konstituert sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen, ifølge den omtalte pressemeldingen.

Nå går vi inn i en periode der nattefrosten kan komme brått og skaper glatte kjøreforhold.

– Da må alle sjåfører være årvåkne og oppmerksomme, sier Roger Ytre-Hauge.

Flest unge er redde

Det er flest i alderen 18-29 år som har kjent på frykten i bil.

– Den unge gruppen har minst kjøreerfaring, så det kan være en forklaring. Vi ser også at det er de over 60 som er minst redde bak rattet, sier Ytre-Hauge.

Kjønnsforskjeller

Frendeundersøkelsen viser at kvinner er klart mer redde bak rattet og i passasjersetet enn menn.

– 3 av 10 menn sier de aldri vært redde, mens for kvinner er det bare 1 av 10 som oppgir dette, sier Ytre-Hauge i Frende.

Statistikk fra Utrykningspolitiet viser at menn oftest råkjører og tar sjanser.

– Det er flest menn som bøtelegges for hastighetsovertredelse. For alle fartssakene i 2020 utgjorde menn 72 prosent, sier UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Personvernpolicy