NAF: Feil å prioritere én hurtiglader i hver kommune

NAF mener det er mer fornuftig å bygge ut ladeinfrastrukturen langs hovedveiene våre, enn å prioritere én ladestasjon i hver kommune.
NAF mener det er mer fornuftig å bygge ut ladeinfrastrukturen langs hovedveiene våre, enn å prioritere én ladestasjon i hver kommune. Foto: NAF

Vil heller bygge ut hovedstrekningene først.

I den nye regjeringsplattformen lover Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de som minimum skal sikre at alle kommuner har hurtigladestasjon for elbil innen 2023.

Med en nesten eksplosiv vekst i salget av elbiler, blir bedre lademuligheter sett på som helt sentralt for å få til det elektriske skiftet i bilparken.

Men nå møter dette motbør fra NAF. De mener det er viktigere å bygge ut ladeinfrastrukturen på hovedveier som E6 og E18, enn i distriktene.

– Dette haster. Elbilandelen i de mest sentrale strøkene er over 20 prosent, mens i distriktene er den under fem prosent. Derfor må strekkene mellom de store byene bygges ut skikkelig først, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Lading er et problem

NAF har lenge understreket behovet for flere og sterkere hurtigladere langs norske veier. I rapporten «Skal alle med - må noe skje» fra 2021, pekte NAF på hovedveiene fra Oslo til Kristiansand og Trondheim til sammen mangler rundt 350 hurtigladere.

I en fersk undersøkelse Norstat har utført for NAF, svarer én av tre bileiere at lading er en årsak til at de ikke velger elbil.

– Sammen med rekkevidde er lang ladetid og dårlig hurtigladetilbud de største hindrene for folk til å velge elbil, sier Sødal i NAF, i en pressemelding.

(Saken fortsetter under bildet)

Det har kommet mange nye ladestasjoner de siste årene, det må også til med det rekordhøye elbilsalget vi har i Norge. Denne laderen er for øvrig på Fåvang, i Gudbrandsdalen.
Det har kommet mange nye ladestasjoner de siste årene, det må også til med det rekordhøye elbilsalget vi har i Norge. Denne laderen er for øvrig på Fåvang, i Gudbrandsdalen.

Ladekøer på utfartsdagene

Bare i september kom det 7.500 nye elbiler ut på norske veier. I år blir det totalt sett over 100.000 nye elbiler.

Det betyr at det blir travelt rundt om på ladestasjonene. Særlig gjelder det på utfartsdagene, når mange skal av gårde samtidig. Her har vi hatt mange dager med køer allerede.

I regjeringsplattformen heter det for øvrig også at Statens Vegvesen skal «identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp».

Trenger strøm og arealer

– Vi er glade for at det settes i gang, men den jobben har NAF allerede gjort. Tallene viser at det haster mer langs de mest trafikkerte strekkene enn i distriktene. Og det må selvsagt ikke bygges ut én og én, men store ladehubber med mange ladere som kan lade bilene raskt, fortsetter han.

Hva slags drahjelp det kan være snakk om, vil Sødal ikke spekulere i.

– Dette dreier seg ikke nødvendigvis om subsidier, men handler like gjerne om tilgang til strøm og tilgang til areal, avslutter NAF-rådgiveren.

Saken ble først publisert hos Broom.no

Personvernpolicy