Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samferdselsministeren har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, fortsetter han.

Hyppig medisinsk oppfølging

Samferdselsministeren har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august.

– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett, mener Hareide.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at 37 prosent av sjåførene over 80 år har førerkort med forkortet gyldighet, og de dermed har behov for hyppig medisinsk oppfølging.

– Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august.

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere

Vi ser gjerne til våre naboland når vi vurderer ulike tiltak, også i trafikksikkerhetsarbeidet. Når vi sammenligner trafikksituasjonen mellom Norge og Sverige, tyder ny forskning på at eldre bilførere i Sverige har høyere ulykkesrisiko enn i Norge (VTI-rapport 1068 fra 2020).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er viktig for trafikksikkerheten at vi gjør våre egne vurderinger av hva som er best i Norge, sier Hareide.

(Saken fortsetter under)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

Vurderer kompenserende tiltak

Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten.

Knut Arild Hareide forteller at Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar. Da vil man følge opp hvorvidt regjeringen skal oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere.

– Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier samferdselsministeren.