Øker fartsgrensen til 120 km/t: – Det vil bli en økning på drepte

Snart kan det bli mulig å kjøre i 120 km/t på enkelte veistrekninger.
Snart kan det bli mulig å kjøre i 120 km/t på enkelte veistrekninger. Foto: NTB

Stortinget tillater ny toppfart på enkelte veistrekninger. Trygg Trafikk mener liv vil gå tapt.

Fartsgrenser på norske veier har vi hatt helt siden 1912. De har blitt justert mange ganger underveis. Bedre veistandard har muliggjort høyere fartsgrenser på mange veier.

Frem til år 2000 var 90 km/t høyeste tillatte hastighet på norske motorveier. Da kom en prøveordning med 100 km/t-grense. De første 110-sonene kom så som en prøveordning i 2014, de ble gjort permanente i 2015.

Nå er det klart for et nytt prøveprosjekt, med 120 km/t som høyeste tillatte hastighet på enkelte motorvei-strekninger.

Det har et stortingsflertall med støtte fra regjeringspartiene og Arbeiderpartiet sørget for.

– En kjempeseier!

– Økte fartsgrenser er en kjempeseier for oss. De siste årene har det vært en omfattende utbygging av hovedveinettet i Norge med ny, trygg og sikker firefelts motorvei. Det er imidlertid slik at det norske fartsgrensenivået er lavere på hovedveinettet enn eksempelvis Sverige og Danmark, sier FrPs Bård Hoksrud, og fortsetter:

– I 2014 fikk vi gjennomslag for å øke fartsgrensen til 110 km/t på enkelte strekninger. Vi lå fortsatt under Danmark og Sverige, som har henholdsvis 130 km/t og 120 km/t som fartsgrenser på motorveiene. Erfaringene fra fartsøkningen i 2014 har vært gode, og nå er det derfor på tide å øke til 120 km/t.

(Saken fortsetter under bildet)

I 2000 ble øvre fartsgrense i Norge hevet fra 90 til 100 km/t. I 2014 økte fartsgrensen til 110 km/t. Foto: NTB
I 2000 ble øvre fartsgrense i Norge hevet fra 90 til 100 km/t. I 2014 økte fartsgrensen til 110 km/t. Foto: NTB

Mer respekt

Hoksrud viser til at mange ligger litt over fartsgrensene på motorvei i dag, og han mener at dette forslaget vil gi bilistene mer respekt og forståelse for fartsgrensene.

– Gjennomsnittsfarten økte kun med noen få km/t i 2014, og det er nå langt flere som holder fartsgrensen på veiene som ble økt til 110 km/t. Etter at fartsgrensene på motorveier og flere andre hovedveistrekninger ble økt, har de totale ulykkestallene på norske veier fortsatt å gå ned. Når fartsgrensen godt reflekterer veiens standard, bidrar det til respekt og forståelse for fartsgrensene, sier Hoksrud og avslutter:

– Det var mye motstand mot 110 km/t da regjeringen innførte det for noen år siden. Frykten var at det ville være trafikkfarlig og at det ville føre til flere alvorlige ulykker og dødsulykker. For å imøtekomme kritikken og vise at innføring av 110 km/t på nye, trygge og sikre firefelts motorveier ikke ville ha en negativ effekt på trafikksikkerheten, ble ikke 110 først innført som en generell fartsgrense, men innført gradvis og kun på noen få utvalgte strekninger på E18 og E6. I ettertid ser vi at innføring av 110 km/t har fungert positivt og det bør kunne være mulig å følge tilsvarende modell for å teste ut 120 km/t. Motorveiene blir ikke mer utrygge av dette.

Uklart når fartsøkningen innføres

Det er Statens vegvesen og Nye Veier som skal peke ut hvilke motorvei-strekninger som skal få 120 km/t som øvre grense.

Ifølge Hoksrud kan aktuelle strekninger være E18 i Bamble i Telemark, E18 ved Tvedestrand i Agder og E6 mellom Oslo og Mjøsregionen.

Når prøveprosjektet starter opp, er per i dag ikke kjent.

Trygg Trafikk er ikke fornøyd

Trygg Trafikk er ikke enig stortingsflertallet og mener en ny fartsgrense på 120 km/t vil føre til flere, alvorlige ulykker.

– Analyser fra Statens vegvesen viser at det vil bli flere alvorlige ulykker. Det vil bli en økning på drepte og hardt skadde, men en nedgang på lettere skadde. Det er et paradoks at Stortinget har vedtatt en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken samtidig som de setter i gang et eksperiment som åpenbart går på tvers av det de selv har vedtatt, sier Christoffer Solstad Steen, Senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Han viser til en undersøkelse fra Statens vegvesen, fra 2019. Den viser at når fartsgrensen økes fra 100 til 110 km/t, er den registrerte fartsøkningen noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer.

– Samlet øker farten med 2,5 km/t når fartsgrensen økes fra 100 km/t til 110 km/t. Høyere fart gjør at det blir flere ulykker og at utfallet av ulykkene som skjer blir mer alvorlig, avslutter Solstad Steen.

Saken ble først publisert hos Broom.no

Personvernpolicy