Dobling av miljøvennlige bilreparasjoner

Sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge en sinke når det gjelder miljøvennlige bilreparasjoner med gjenbruk av bildeler. Gjensidige har tatt grep og kjørt en pilot som viser at forbedringspotensialet er stort.
Sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge en sinke når det gjelder miljøvennlige bilreparasjoner med gjenbruk av bildeler. Gjensidige har tatt grep og kjørt en pilot som viser at forbedringspotensialet er stort. Foto: Gjensidige

Andelen brukte deler ved bilreparasjoner er nær 9 prosent viser en pilot Gjensidige har gjennomført.

Det er en dobling sammenlignet med tradisjonelle bilreparasjoner. Nå varsler selskapet en kraftig styring av oppdrag til bilverksteder som prioriterer grønne reparasjoner.

- Dette er svært gledelig, sier bærekraftansvarlig Karoline Weidemann i Gjensidige i en pressemelding.

Testperioden varte i tre måneder i samarbeid med 21 verksteder og 6 bildemontere.

- Det viser at det er et stort potensiale, fastslår hun.

Styrer mot mer gjenbruk av bildeler

Bærekraftansvarlig Karoline Weidemann i Gjensidige Foto: Gjensidige
Bærekraftansvarlig Karoline Weidemann i Gjensidige Foto: Gjensidige

Tidligere lå andel gjenbrukte bildeler på 1,2 prosent. Pilotverkstedene benyttet i snitt totalt 8,6 prosent likeverdige brukte deler i reparasjonene, mens verkstedene som ikke deltok i piloten benyttet 4,4 prosent.

Det verkstedet som brukte størst andel brukte deler var Skaugs Lakk og Skadesenter med 46 prosent.

Tallene er basert på 1450 reparasjoner i perioden 1. desember til og med 28. februar, og gir et uttrykk for andelen brukte deler av det totale antall deler som er byttet.

Nærmere 500 brukte deler ble brukt. Ser man på tilsvarende tall for i fjor for de samme verkstedene, er det også her nær en dobling.

- Vi er glade for den gode responsen hos bilverkstedene, som er meget positive til å være med på miljøvennlige løsninger, sier Weidemann.

Vil prioritere de grønne verkstedene

Prinsippet i piloten var at alle bilreparasjoner skulle utføres med gjenbruk av bildeler der det var formålstjenlig, og på biler eldre enn fem år. Andelen biler som ble kondemnert gikk også noe ned.

- Vi ønsker å utvikle dette videre i samarbeid med hele bransjen. Da vil vi i svært betydelig grad prioritere reparasjoner hos de verkstedene som prioriterer gjenbruk av bildeler og dermed miljøvennlige reparasjoner, fastslår hun.

Personvernpolicy