UP får en ganske spesiell forklaring av mange sjåfører

Regelverket er klart, likevel er det mange som bryter det og kjører med for mange lys på bilen.
Regelverket er klart, likevel er det mange som bryter det og kjører med for mange lys på bilen.

Flest forelegg for feil lysbruk i Nordland og Finnmark.

Ofte ser vi biler som kjører med ekstralys tent foran. Dette er såkalte tåke/kurvelys, og de skal bare brukes når værforholdene er slik at sikten er dårlig. Nesten alle biler har slike ekstralys i dag, og svært mange bruker dem når dette ikke er nødvendig.

Dette skjer til tross for at det uttrykkelig er forbudt å bruke slike lys sammen med bilens nærlys, når dette ikke er nødvendig på grunn av forholdene.

Ifølge Vegtrafikkloven kan slike lykter brukes som kjørelys:

- Nærlys og nærlys med redusert spenning

- Særskilt godkjente lykter

- Lykter for kurve/tåkelys.

Pris: 2.600 kroner.

Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys. Bilen kan kun ha to tåkelys. På dagtid kan disse brukes som kjørelys i stedet for nærlys. I utgangspunktet er det ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket her er kurvekjøring i lave hastigheter – 10-20 km/t.

Slike kurve/tåkelys er det på de aller fleste nye biler i dag, som oftest montert på hjørnene av fremre støtfanger.

Ifølge «prislisten» for veitrafikkforseelser kvalifiserer dette forholdet – «lys som blir brukt på feil måte» - til utstedelse av et forenklet forelegg på kr. 2.600,-.

Les også : Nå kan du ha så mange lykter du vil

Politiet stopper ofte bilister som kjører med feil lys. Foto: NTB Scanpix
Politiet stopper ofte bilister som kjører med feil lys. Foto: NTB Scanpix

280 forelegg

Og forklaringen på lysbruken er ganske spesiell hos mange av dem UP stopper:

– En vanlig begrunnelse for å kjøre med kurve/tåkelys tent uansett sikt, er at vedkommende mener dette «er kult», og hever synsinntrykket av bilen, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

– Hvor vanlig er dette? Hvor ofte ser dere denne typen feil bruk av lys?

– Vi har ikke tall på dette, fordi vi ikke registrerer muntlige pålegg. Generelt kan jeg si at det er en god del feilbruk.

– I fjor ble det utstedt nærmere 280 forenklete forelegg knyttet til lysbruk. Av disse utgjør overtredelser knyttet til tåke/grøftelys trolig litt over halvparten. Resten handler om kjøring uten å ha påbudt lys tent, legger UP-sjefen til.

Godt lys på bilen er viktig - samtidig er det et regelverk man må forhold seg til på dette området
Godt lys på bilen er viktig - samtidig er det et regelverk man må forhold seg til på dette området

Muntlig pålegg

– Oversikten over forenklede forelegg for lysbruk fordelt på politidistrikter viser ellers at det var klart flest slike forelegg i Nordland og Finnmark, med Oslo som en sterk nummer tre.

– Du nevnte muntlige pålegg. Er dette en vanlig reaksjonsform på denne typen forseelse?

– Vi gir normalt muntlig pålegg i slike saker, dersom føreren ikke kjenner til reglene. Dersom føreren er kjent med reglene, men likevel bryter dem, blir resultatet forenklet forelegg, sier UP-sjefen til slutt.

Les også : Nesten hver tredje bil har feil på lysene

Artikkelen ble først publisert på broom.no

Personvernpolicy