Trosser du skiltet? Det kan koste 7.250 kroner – og gi tre prikker

Fareskiltet med trekant stående på spissen, og trekantene foran gangfeltet, forteller klart og tydelig at her har du vikeplikt fra begge sider. Foto: Frank Williksen
Fareskiltet med trekant stående på spissen, og trekantene foran gangfeltet, forteller klart og tydelig at her har du vikeplikt fra begge sider. Foto: Frank Williksen

Årsak til skader for flere hundre millioner hvert år.

Brudd på vikeplikten er en av de vanligste skadeårsakene i trafikken her i landet. Dette koster årlig forsikringsselskapene hundrevis av millioner i skadeerstatninger.

Et flertall av disse uhellene skjer i vei- eller gatekryss, og ved uaktsom innkjøring på forkjørsvei.

Det er heller ikke uvanlig at det smeller ved utkjøring fra bensinstasjoner eller parkeringsplasser.

7.250 kroner – og 3 prikker

Den som er skyldig i slike uhell, må forberede seg på en saftig bot. Nå er denne blitt enda saftigere, for med de nye satsene som nylig ble innført for forenklede forelegg, er prisen på slike vikepliktsbrudd kommet opp på solide 7.250 kroner.

I tillegg må du regne med 3 prikker i førerkortet. Ille nok – og er du attpåtil så uheldig å ha førerkortet på prøve, dobles antallet prikker til 6. Da er det ikke mye slingringsmonn å gå på før du risikerer å bli busspassasjer for noen måneder!

Vi bulker for 34 millioner - hver eneste dag

Store beløp

Antall skader etter brudd på vikeplikt er på god vei nedover. Foto: Skjermdump
Antall skader etter brudd på vikeplikt er på god vei nedover. Foto: Skjermdump

I ulike veikryss ble det i 2019 registrert rundt 22.500 skader. Vikeplikt er ikke en egen kategori i statistikkene fra Finans Norge, og helt nøyaktige tall er det derfor vanskelig å få frem. Det ser likevel ut til at det totale antallet skader i kryss vil være noe lavere i 2020 enn året før.

Avkortning

– Jeg vil anta at en stor andel av disse skadene nettopp skyldtes manglende overholdelse av vikeplikten, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– Dette er nok en påminnelse om hvor viktig det er å holde fokus på det som skjer i trafikkbildet. Mange skader skjer utvilsomt fordi man har for høy fart inn mot veikryss der man har vikeplikt fra høyre – og overvurderer muligheten til å klare å stoppe, eller komme forbi, før det smeller, sier han.

– Ved grov uaktsomhet kan avkortning bli vurdert, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige
– Ved grov uaktsomhet kan avkortning bli vurdert, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Uoppmerksomhet

– Vil brudd på vikeplikten som årsak til trafikkuhell medføre avkortning av erstatningen?

– Normalt vil skyld i vikepliktsaker ikke medføre avkortning. Det er likevel ikke fritt frem. Hvert år skjer det flere alvorlige ulykker der ikke vikeplikten blir overholdt, også med alvorlige personskader som resultat. Hvis det viser seg at det er utvist grov uaktsomhet, og hvis for eksempel fører kjører i høy fart rett ut på en forkjørsvei, vil nok avkortning bli vurdert. Det samme gjelder om bruddet på vikeplikten viser seg å være høy grad av uoppmerksomhet, som ulovlig bruk eller fingring med mobil, sier han videre.

– Vår sterke anbefaling er å ta det med ro og helst stoppe helt opp, se seg godt for og, ikke minst, bruke blinklys. Farten er ofte høy på forkjørsveier, og mange veikryss kan være uoversiktlige og gjerne ha stor trafikk. Derfor har man alt å tjene på å ta det med ro i et veikryss, slik man også bør gjøre ellers i trafikken, slutter Arne Voll.

Det har aldri vært dyrere å reparere bilskader

Saken ble først publisert på Broom.no

Personvernpolicy