Elbilforeningen: Nytt forslag fra NVE gir jubeldag for hurtiglading i distriktene

HURTIGLADERE: Elbierl lades opp i Bjørvika i Oslo. Et NVE-forslag til nettleie vil gjøre hurtiglading billigere ute i distriktene. ,
HURTIGLADERE: Elbierl lades opp i Bjørvika i Oslo. Et NVE-forslag til nettleie vil gjøre hurtiglading billigere ute i distriktene. , Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NVEs forslag til ny prising av nettleie vil gjøre det billigere med hurtigladere i distriktene. Her ser du hvorfor:

Hva er effekttariffer?

Fra kWh til kW: Nå beregnes nettleie ut fra hvor mye energi du bruker, målt i kilowatt-timer, kWh. Med effekttariffer beregnes prisen du må betale for strømmen også ut fra effekten, altså hvor mye strøm du bruker i et gitt øyeblikk. Det måles i kW. Prisen på denne effekten kan variere i løpet av dagen ut fra hvor stort forbruket er totalt fra time til time.

Fra vann til strøm: Forskjellen på energi og effekt, er som når du skal fylle en kjele med vann. Energien målt i kWH som du er vant til nå, tilsvarer mengden vann. Effekten viser hvor sterkt du skrur opp strålen fra krana, det vil si hvor fort det går.

Hvorfor kommer effekttariffer? Hvis flere unngår å forbruke veldig mye strøm på én gang i perioder når forbruket er stort i samfunnet, kan nettselskapene slippe å bygge ut så mye nytt kraftnett. Det gjør investeringene mindre og dermed nettleia lavere.

– NVEs forslag om hvordan vi skal legge om prisingen av hurtiglading for elbiler er en stor seier for Elbilforeningen, sier fagsjef Erik Lorentzen i Elbilforeningen til ABC Nyheter.

Onsdag la Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, fram et forslag til nye prinsipper for å beregne nettleie. Det vil få stor betydning for forbrukere og næringsliv hvis det går gjennom.

Én liten del av dokumentet som er sendt ut på høring fram til 4. mai betyr mye for den ønskede framtida for utslippsfrie biler landet rundt.

ELBILENS JUBELDAG: Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk Elbilforening er storfornøyd med at det skal bli billigere nettleie for hurtigladestasjoner i norske bygder. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ELBILENS JUBELDAG: Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk Elbilforening er storfornøyd med at det skal bli billigere nettleie for hurtigladestasjoner i norske bygder. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

En framtidig nettleie for hurtigladere skal beregnes ut fra timen med det høyeste forbruket i døgnet, mot dagens ordning; at nettleia hele måneden prises ut fra timen det har vært høyest forbruk hele måneden.

Slik slår det ut på landet:

Hvordan slik abrakadabra kan påvirke hverdagen og kostnaden med å drive hurtigladere landet rundt?

– Ladestasjoner i distriktene brukes mest ved helgetrafikken fredag og søndag. Da får du en topp søndag, men må i dag betale denne høye prisen for forbruket hele måneden, forklarer Lorentzen.

Utenom helgene er trafikken i distriktene atskillig lavere, og vil med dagberegning komme bedre ut. I byene er trafikken jevnere.

Hurtiglading av elbiler er faktisk én viktig årsak til behovet for å endre nettleia slik at det skal lønne seg å bruke mindre strøm samtidig, og helst utenom «rushtidene» morgen og ettermiddag.

I Klimakur, katalogen over klimatiltak som ble lagt fram 31. januar, er rask innfasing av såkalt utslippsfrie biler avgjørende.

– Elbilister gjør det allerede

Forslaget til ny nettleieberegning som ble lansert onsdag, slår også ut for lading av elbiler hjemme.

På det punktet er ikke Elbilforeningen like begeistret. Hjemme vil den såkalte effektprisingen innebære at det bli dyrere å lade på tidspunkter når strømforbruket i samfunnet topper seg.

– Våre tall viser at elbilister lader mest på natten allerede. Er det verdt å gjøre denne store omleggingen når det man ønsker, allerede skjer? spør Erik Lorentzen.

– NVE-direktør Kjetil Lund hevdet at det ville koste 11 milliarder i økte nettkostnader hvis alle elbiler i 2025 skulle lade klokka 16. Det er en helt uaktuell problemstilling, mener han.

NVE går inn for å fase forslagene gradvis inn fra 2022 til 2027 hvis forslagene får tilslutning.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært