140 dødsulykker med vogntog gransket

I perioden 2014 til 2018 var vogntog involvert i 140 dødsulykker på norske veier. Foto: Nyhetstips.no / NTB scanpix
I perioden 2014 til 2018 var vogntog involvert i 140 dødsulykker på norske veier. Foto: Nyhetstips.no / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I tre av fire tilfeller var det andre enn vogntoget som forårsaket ulykken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

I 26 prosent av ulykkene var det vogntoget som var «utløsende enhet». I de aller fleste ulykkene var det andre trafikanter som forårsaket ulykken.

– Alle som er ute på veien, kan bidra til større sikkerhet. Men tallenes tale er klare. Norske vogntog forårsaker forholdsmessig få ulykker, men er involvert i mange fordi andre trafikanter forårsaker ulykken, sier leder Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Aktuelt: Utenlandske vogntog er den store skrekken i trafikken

Høyere ulykkesrisiko for utenlandske

I 105 av ulykkene som er gjennomgått, satt en nordmann bak rattet i vogntoget, mens utenlandske sjåfører var involvert i 34 av dem. Mo påpeker at dette må sees i forhold til andelen norske og utenlandske vogntog på veiene. Tar man dette med i beregningen, er ulykkesrisikoen lavere for de norske yrkessjåførene.

– Hver tredje lastebil på veien er utenlandsk, to tredeler er norske, påpeker Mo.

Selv om lastebilsjåføren skulle komme uskadd fra ulykken, er det likevel en stor belastning for dem, understreker han.

– Snakker du med en lastebilsjåfør som har opplevd dette, vet du at vedkommende sliter med det i mange år.

Han påpeker at departementets gjennomgang ikke omfatter hendelsene der føreren av andre kjøretøy med vilje har kjørt inn i vogntoget for å ta livet sitt.

– Tar man med selvdrap, er det hele 85 prosent av ulykkene som er forårsaket av andre enn vogntogsjåfører, ifølge Mo.

Bakgrunn: Blir ikke kvitt farlige vogntog på norske veier

Norske sjåfører i seks dødsulykker årlig

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken, var ti av dem med utenlandske sjåfører. Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt to dødsulykker per år de siste fem årene.

For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i om lag seks dødsulykker årlig.

Siden 2012 har imidlertid antallet trafikkulykker med vogntog blitt mer enn halvert – fra 241 til 109, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har også vært en reduksjon på 51 prosent i ulykker med personskade – fra 278 i 2012 til 135 i 2018.

Det har imidlertid ikke vært den samme nedgangen i antall omkomne de siste årene. Antallet har ligget på mellom 13 og 20 årlig siden 2012.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, både sommer og vinter. Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak overfor transportbransjen de siste årene. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy gått ned. Samtidig er én ulykke én for mye, og arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jon Georg Dale: Grensekontroll ikke nok mot vogntogmangler

Skjerper dekk-kravene ytterligere

Han peker på at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, deriblant innføringen av strengere krav til vinterdekk, flere kontroller og økte gebyrer.

15. november vil vinterdekk-kravene skjerpes ytterligere.

I departementets sammenstilling kommer det imidlertid fram at under en firedel av dødsulykkene med tungbil involvert skjer på typiske «norske vinterveier».

Over halvparten av alle dødsulykkene fant sted på våren, sommeren og høsten og på tørre og bare veier – og 82 prosent under forhold med god sikt og oppholdsvær.

De fleste dødsulykkene med tungbil skjedde i fylkene Oppland, Trøndelag og Buskerud.

Moxnes tilbake i mars: – Haster med tiltak mot farlige vogntog

Personvernpolicy