400 år med bompenger

I Norge har vi hatt «bompenger» lenger enn vi har hatt veier. De første bompengelignende avgifter kom tidlig på 1600-tallet. Så eskalerte det.

I dag er det bare navnet igjen av småbruket Lurhølet i Maridalen i Oslo. Navnet fikk småbruket, som ble anlagt midt på 1800-tallet og fraflyttet rundt 1930, fordi det var der plankekjørere og andre som ikke ville betale bompenger, snek seg unna bomstua og innkreveren.

Greveveien

I 1825 sto Greveveien ferdig. Den gikk fra Hammeren i Maridalen, hvor Peder Anker hadde anlagt en stangjernshammer, over åsen til Ankers jerverk i Hakadal og videre til Hadeland. Veien var en fortsettelse av Ankerveien. Den gikk fra Ankers jernverk i Bærum via hovedkvarteret hans på Bogstad til Hammeren og var ferdig i 1793.

Herman Wedel Jarlsberg var en norsk politiker og greve. Foto: Public domain
Herman Wedel Jarlsberg var en norsk politiker og greve. Foto: Public domain

Greveveien ble anlagt av Ankers svigersønn, greve Herman Wedel-Jarlsberg, og var en utvidelse og forbedring av den gamle Hadelandsveien, ridestien som var hovedveien nordover fra Christiania til Bergensveien over Grorud og gjennom Nittedal sto ferdig rundt 1800.

Les utdrag fra Bompengeboka - politikk, sirkus og motstand: Norge får sin første bomring

Bomvei

Greveveien var bomvei. Ved bomstua måtte plankekjørere og andre veifarende betale bompenger. 14 skilling kostet det tur/retur for hest og vogn. Kvitteringen for betalt veiavgift var en åttekantet trekloss.

Da som nå var det mange som likte det dårlig. Det gjorde neppe saken bedre at de betalte til en av Norges aller rikeste menn.

Når snøen hadde lagt seg, kunne de kjøre i terrenget med slede, og trengte ikke vei. Det var mange som benyttet anledningen til å snike seg unna de sure bom-skillingene. Når de kom nordfra, svingte de av fra Greveveien før de kom til Bomstua, kjørte ned i den trange dalen langs Movannsbekken – som fikk navnet Lurhølet - før de svingte opp på veien igjen i trygg avstand fra bomstua. Penger spart.

Les også: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbannet

Bergen havn i 1602

Men nordmenn hadde betalt bompenger lenge før bomstua kom på plass i Maridalen. Det eldste eksemplet på noe som minner om bompenger skal være sjøtønnen som kom på plass i Bergen havn i 1602.

Når det var vanskelig å manøvrere seilskuter til kai i den travle havnen, kunne skipene legge til ved tønnen, som lenge var en solid fortøyd pram, og derfra hales kontrollert inn til kai. Men alle skip som skulle inn i havnen måtte betale etter båtens størrelse, enten de benyttet seg av tjenesten eller ikke. De sjøfarendes fattighus fikk lenge tønnepengene, mot at det bekostet og vedlikeholdt tønnen.

Der Greveveien møter Sandermosveien, tar den av mot nordøst og passerer en bom, og skiltingen sier at man er på Hakadalsveien.
Der Greveveien møter Sandermosveien, tar den av mot nordøst og passerer en bom, og skiltingen sier at man er på Hakadalsveien.

I Fredrikstad begynte de å kreve bropenger av skipsfarten i 1672.

Utover på 1700-tallet ble trafikken til lands større. Det var post. Det var råvarer og ferdigvarer til og fra bergverkene. Det var tømmer og planker og mye mer som skulle fraktes. Veibehovet økte. Private bønder og grunneiere så behovet, anla veier og finansierte dem med bompenger.

Peder Anker krevde betaling av både gående og kjørende over Lysaker bro som sto ferdig i 1771. Nygaardsbroen i Bergen ble i 1851 finansiert og bygget av et privat aksjeselskap som ville ha igjen pengene sine. Bompenger ble løsningen. Én skilling for gående og hest og ku, en halv for geit og sau og fire for hest og vogn.

Motstanden mot bompengene er like gammel som bompengene selv. I Lurhølet snek de seg unna. I sin masteroppgave i historie ved Universitetet i Oslo fra 2018 «Bompenger i Norge 1930-2017» skriver Konstantin Anchin om andre aksjonsformer. Etter at generalveimesteren ikke ville høre på dem, klaget bønder i Bærum i 1772 bompengene ved Lysaker bro inn for kongen i København. Det endte med rettssak mot broeier Peder Anker.

I Porsgrunn gikk bøndene mer resolutt til verks mot bommen ved Osebro. De ødela den. Dermed var det slutt på bompenger der.

Det begynte i Persia. Og på Tjøme.

Men selv om vi har krevet betaling av vei-og sjøfarende i 400 år, så har vi i global sammenheng vært sinker her hjemme. Perserkongen Dareios 1. skal ha vært den første som krevde bompenger. De som benyttet hans kongeveier for 2500 år siden, måtte pent betale. 500 år senere finansierte romerne noe av sin omfattende veibygging ved å ta betalt av brukere av veien. Mange byer i Europa krevde i middelalderen betalt av reisende som ville innenfor bymurene.

I Norge var det lenge private som krevet inn bompenger. Det første offentlige bomprosjektet var Vrengen bro mellom Tjøme og Nøtterøy (1932).

Saken fortsetter under

Vrengenbrua mellom Nøtterøy og Tjøme.
Vrengenbrua mellom Nøtterøy og Tjøme.

Den ble bygget av det offentlige som også sto bak innkrevingen av bompenger. Broen sikret helårsforbindelse mellom Tjøme og fastlandet, ga bilistene mye større fleksibilitet og bompengene kostet det samme som den tidligere fergebilletten.

202.659.712 biler gjennom bommen

Lenge var bompenger en sjeldenhet langs norske veier, og egentlig er det vel riktig å si at den moderne bompengehistorien begynte på Lier, rett utenfor Drammen, 15.oktober 1975. Da åpnet Kjellstadbommen (Lirbommen), den første store bomstasjonen her i landet. Den ble lagt ned 26 år senere, da hadde 202.659.712 bilister kastet mynter ned bøttene og fått bommen til å åpne seg.

Utover på 1980-tallet begynte veibommene å spre seg hurtig over landet. Samtidig vokste misnøyen. I 2004 ble en bom på Alnabru i Oslo skadet av en brannbombe. Ti år senere organiserte bommotstanderne i Stavanger-området seg og kom inn i bystyret i 2015. Bompengeopprøret spredte seg, og ved høstens kommunevalg stilte Folkeaksjonen Nei til mer bompenger liste i 11 kommuner og fire fylker. I en periode på forsommeren var partiet Bergens største.

Etter 400 år med mest fred og bom-fordragelighet ble bommene plutselig et stridstema.

Hvorfor?

– Det er flere grunner. Jeg tror den viktigste er at det er blitt så mange bommer. Veldig mange blir berørt og må betale penger, sier Konstantin Anchin, som jobber som rådgiver ved NMBU i Ås.

– Dessuten er det blitt et partipolitisk tema, partier som har vært imot bommer har ikke klart fjerne dem når de har kommet i posisjon og må kjempe mot partier som er enda mer imot bommene. Et tredje poeng er at bompengene ikke lenger bare går utbedre veien vi kjører på, de går til sykkelveier, kollektivtrafikk og byutvikling. Mange bilister føler at pengene de betaler, ikke går til nye veier, men til mye annet. Dette oppleves som urettferdig.

Saken fortsetter under

Fra 1. juni 2019 kom det et helt nytt bompengesystem i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Fra 1. juni 2019 kom det et helt nytt bompengesystem i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bom skulle finansiere politimester

Det er ikke noe nytt at politikerne benytter bompenger som en form for skatt. I 1723 foreslo en kommisjon at bompenger fra reisende til og fra byen skulle finansiere politimesteren i Christiania. Men da ble det bråk, og forslaget ble gravlagt.

Bommen ved Vrengenbroen ble akseptert. Bilistene betalte gjerne det samme som ferjebilletten hadde kostet for å slippe å ta ferje. De følte at de fikk noe igjen for bompengene.

Noen luringer i kommunen og fylket brøt i 1946 en barriere da de foreslo at bommen skulle stå selv om Vrengen bro var nedbetalt. De ville bruke bompengene derfra til å finansiere en annen bro, over Røssesundet, en mils vei unna. Stortinget aksepterte prinsippet om at en bom kunne brukes til å finansiere noe annet enn veien den sto ved.

Konstantin Anchin, rådgiver ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.
Konstantin Anchin, rådgiver ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

Men det var motstand, og i Anchins forskning kan det se ut som om den var sterkest på venstresiden.

Johan Wiik (Ap) og Toralv Kollin Markussen (NKP) var blant motstanderne. De så behovet for en ny bro, og kunne akseptere bompenger, men «å utvide dette prinsipp så langt at man oppkrever brupenger på en ferdigbygget bru for å få midler til å bygge en annen er såpass stor utvidelse at det kan være fare for utgliding som kan få svære konsekvenser for vegtrafikken i fremtida».

Og akkurat der er vi i dag. Bompenger har utviklet seg fra brukerbetaling på én bro til et omfattende system for samferdselsfinansiering og regulering av trafikk i urbane strøk.

ABC Nyheter forklarer: Dette er kjernen i bompengeopprøret (fortsetter etter video)

Ekstremt i Norge

Og kanskje har denne utviklingen gått lenger noe sted enn i Norge.

– Det er store variasjoner fra land til land. I Europa er det minst 22 land som har bompenger. Frankrike, Italia og Spania har flest kilometer med motorvei som er bompengebelagt, sier Anchin.

– I januar 2017 hadde de i Danmark kun to broer på tilsammen 26 km som er bompengefinaniert. I Sverige var Øresundbroen det første prosjektet som ble vedtatt bompengefinansiert av Riksdagen. Det skjedde i 1991. I dag har svenskene «trengselsavgift» (bomring) i Stockholm og Gøteborg og i tillegg infrastrukturavgift på fire broer.

– Og i Norge?

– Her oppgir Statens vegvesen at til sammen 115 prosjekter har hatt innkreving av bomavgifter fra 1990 til 2018, sier Anchin.


Kilder:

Konstantin Anchin: Bompenger i Norge 1930-2017 (Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO 2018)

Hammeren – årbok for Maridalens Venner 2018

Artikler på wikipedia, i Klassekampen og Bladet Motor

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:35 Mann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18 Aftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07 Protester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59 Triste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43 Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01 Elever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37 Væpnede menn angriper presidentbolig i Somalia17:27 Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24 Nye målinger av sola overrasker forskerne17:09 Rosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08 Seks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07 Hurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50 Karmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27 Mattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27 Politiet starter drapsetterforskning - mann funnet død16:08 10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42 Karlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35 Spørsmålene trenger seg på etter vulkanutbruddet15:34 Finland har fått verdens yngste regjeringssjef15:33 Luftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn15:22 Demokratene anklager Trump for maktmisbruk15:19 Letingen fortsetter etter savnet fly på vei til Antarktis14:42 Forsker: Våpenhvilen i Øst-Ukraina kan bli kortvarig14:40 Norsk toppsyklist hjem fra samling med hjerteflimmer14:20 Ny kraftkabel kan gi fire milliarder i økt strømregning – hvert år14:13 Uværet stopper helikoptertrafikken i Nordsjøen13:58 Ny skade for City-forsvarer13:46 USA: Kraftig snøvær førte til massekollisjon13:28 Deschamps gjør som Lagerbäck12:50 Vanessa Baird bak årets Nobel-diplom12:49 Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død12:48 Abiy Ahmed mottok Nobels fredspris12:48 Y-blokken vurdert som ett av Europas viktigste truede kulturminner12:31 Lånekassen øker fastrenten12:06 Slik går Norge videre i håndball-VM: Selv tap kan gi semifinale11:30 32-åring tiltalt for voldtekt av to 15-åringer i Bergen11:26 Politiet etterlyser bil etter mann ble funnet død ved strand11:20 Britenes ensomme framtid11:05 Mistenkelig dødsfall etterforskes i Finnmark11:04 Historisk høy gjeldsbelastning10:54 Forsker om overgrep: – Nobelprisvinneren må kjenne til hva som pågår der10:36 Tykk røyk innhyller hele Sydney by10:33 Aung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord10:04 Åpner for Østberg-deltakelse i Tour de Ski10:03 Nilsson tilbake i Davos, Halfvarsson står over igjen09:08 Vi krasjer for over 750 millioner i desember08:59 Det Norges Bank følger med på når den skal sette renta08:56 Seks drept i skyting på sykehus i Tsjekkia08:55 Regjeringen vil se på inntektene fra bompenger08:27 Sp vil fryse lederlønninger i staten – Lever ikke i et vakuum, svarer regjeringen08:10 Mann siktet for drap i Kristiansand08:06 Nytt problem for VM-arrangøren i Japan: Eksos i finalehallen07:31 Uvær i vente i Sør-Norge07:03 Norge slår ned på mulig eksportjuks i WTO06:31 Starter etterforskning etter vulkanutbruddet på New Zealand06:25 Bjørn Dæhlie vil selge leiligheter for 600 millioner kroner i Åre06:08 Dette skjer i dag06:04 Demokratene skal legge fram anklager mot Trump05:51 Fly med 38 om bord på vei til Antarktis har styrtet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Britisk valg mellom «ja» eller «tja» til brexit05:12 Kritiserer rettshjelpsordning for Nav-brukere05:00 Stram regi på fredsprisvinnerens besøk i Norge04:45 Assad: OPCW forfalsket rapport etter ønske fra amerikanerne04:39 Hytteeiere i Oslo-området kjørte til hytta nesten én million ganger i fjor03:51 Ambulanseansatte jobber opp mot 30 timer overtid i snitt per måned02:58 Norsk kvinne løslatt fra fengsel i Japan02:56 Politiet undersøker funn av død kvinne i Hammerfest02:25 USA har innført sanksjoner mot Venezuela-topper som er anklaget for å selge pass01:58 Vurderer å leie inn fly fra Luftransport01:49 Greta Thunberg kritiserer Erna Solberg for norsk oljepolitikk01:36 Røe Isaksen er uaktuell som Høyre-nestleder01:33 Putin: Georgisk mann drept i Berlin var en «forbryter»01:00 Ukraina og Russland enige om våpenhvile00:46 Småbrukarlaget ber om ulve-DNA for å spore opprinnelse00:31 Rystad Energy: Norske muligheter i europeisk havvind00:17 Død mann funnet på strand ved Sola Lufthavn00:10 Regjeringen vil bedre distriktenes utdanningsmuligheter23:46 Gransking «frikjenner» FBI for Russland-gransking23:28 Steinkasting mot svensk politi for andre kveld på rad23:26 Kilder: USA blokkerer FN-møte om brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea23:23 Babcock har seks fly tilgjengelig i Nord-Norge23:08 Washington Post: USA førte alle bak lyset i Afghanistan23:05 Ni magiske minutter endte Arsenals rekke uten seier22:24 Russland insisterer på norsk beklagelse etter spionsaken på Stortinget22:21 Saudi-Arabia legger opp til økt budsjettunderskudd21:58 Isbjørner beleirer russisk landsby: – De angrep21:33 Ferieloven bryter med EØS-avtalen, ifølge jusseksperter20:38 Død person funnet på strand20:17 Klopp om Haaland før nøkkelkampen: – Han er en eksepsjonell spiller20:15 Gransking «frikjenner» FBI for Russland-gransking19:38 Vurderer å leie inn fly fra Luftransport19:29 Nord-Korea fornærmer Trump19:13 Farevarsel for snø og vind sendt ut over store deler av Sør-Norge18:59 Supervulkanene som kan ødelegge verden18:53 Luftambulanselege sier opp jobben18:35 Fredsprisvinneren i Norge: – Prisen er en oppmuntring til å gjøre mer17:57 Karlsson må stå over flere skirenn17:51 FN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig17:42 Bedrageriliga svindlet pensjonister – millioner er sporløst borte
Siste nytt
19:35NorgeMann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18SportAftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07NorgeProtester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59ReiseTriste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43PolitikkSolberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01NorgeElever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37VerdenVæpnede menn angriper presidentbolig i Somalia17:27VerdenStudie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24NyheterNye målinger av sola overrasker forskerne17:09SportRosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08VerdenSeks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07PengerHurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50NorgeKarmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27NorgeMattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27NorgePolitiet starter drapsetterforskning - mann funnet død16:08Kultur10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42SportKarlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35VerdenSpørsmålene trenger seg på etter vulkanutbruddet15:34PolitikkFinland har fått verdens yngste regjeringssjef15:33NorgeLuftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn15:22PolitikkDemokratene anklager Trump for maktmisbruk15:19VerdenLetingen fortsetter etter savnet fly på vei til Antarktis14:42VerdenForsker: Våpenhvilen i Øst-Ukraina kan bli kortvarig14:40SportNorsk toppsyklist hjem fra samling med hjerteflimmer14:20PolitikkNy kraftkabel kan gi fire milliarder i økt strømregning – hvert år14:13NorgeUværet stopper helikoptertrafikken i Nordsjøen13:58SportNy skade for City-forsvarer13:46VerdenUSA: Kraftig snøvær førte til massekollisjon13:28SportDeschamps gjør som Lagerbäck12:50KulturVanessa Baird bak årets Nobel-diplom12:49KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson er død12:48NorgeAbiy Ahmed mottok Nobels fredspris12:48KulturY-blokken vurdert som ett av Europas viktigste truede kulturminner12:31PengerLånekassen øker fastrenten12:06SportSlik går Norge videre i håndball-VM: Selv tap kan gi semifinale11:30Norge32-åring tiltalt for voldtekt av to 15-åringer i Bergen11:26NorgePolitiet etterlyser bil etter mann ble funnet død ved strand11:20StemmerBritenes ensomme framtid11:05NorgeMistenkelig dødsfall etterforskes i Finnmark11:04PengerHistorisk høy gjeldsbelastning10:54VerdenForsker om overgrep: – Nobelprisvinneren må kjenne til hva som pågår der10:36VerdenTykk røyk innhyller hele Sydney by10:33VerdenAung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord10:04SportÅpner for Østberg-deltakelse i Tour de Ski10:03SportNilsson tilbake i Davos, Halfvarsson står over igjen09:08MotorVi krasjer for over 750 millioner i desember08:59PengerDet Norges Bank følger med på når den skal sette renta08:56VerdenSeks drept i skyting på sykehus i Tsjekkia08:55MotorRegjeringen vil se på inntektene fra bompenger08:27PengerSp vil fryse lederlønninger i staten – Lever ikke i et vakuum, svarer regjeringen08:10NorgeMann siktet for drap i Kristiansand08:06SportNytt problem for VM-arrangøren i Japan: Eksos i finalehallen07:31NorgeUvær i vente i Sør-Norge07:03PolitikkNorge slår ned på mulig eksportjuks i WTO06:31VerdenStarter etterforskning etter vulkanutbruddet på New Zealand06:25PengerBjørn Dæhlie vil selge leiligheter for 600 millioner kroner i Åre06:08NorgeDette skjer i dag06:04PolitikkDemokratene skal legge fram anklager mot Trump05:51VerdenFly med 38 om bord på vei til Antarktis har styrtet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkBritisk valg mellom «ja» eller «tja» til brexit05:12PolitikkKritiserer rettshjelpsordning for Nav-brukere05:00NorgeStram regi på fredsprisvinnerens besøk i Norge04:45VerdenAssad: OPCW forfalsket rapport etter ønske fra amerikanerne04:39MotorHytteeiere i Oslo-området kjørte til hytta nesten én million ganger i fjor03:51NorgeAmbulanseansatte jobber opp mot 30 timer overtid i snitt per måned02:58VerdenNorsk kvinne løslatt fra fengsel i Japan02:56NorgePolitiet undersøker funn av død kvinne i Hammerfest02:25VerdenUSA har innført sanksjoner mot Venezuela-topper som er anklaget for å selge pass01:58NorgeVurderer å leie inn fly fra Luftransport01:49NorgeGreta Thunberg kritiserer Erna Solberg for norsk oljepolitikk01:36PolitikkRøe Isaksen er uaktuell som Høyre-nestleder01:33VerdenPutin: Georgisk mann drept i Berlin var en «forbryter»01:00VerdenUkraina og Russland enige om våpenhvile00:46NorgeSmåbrukarlaget ber om ulve-DNA for å spore opprinnelse00:31PengerRystad Energy: Norske muligheter i europeisk havvind00:17NorgeDød mann funnet på strand ved Sola Lufthavn00:10NorgeRegjeringen vil bedre distriktenes utdanningsmuligheter23:46VerdenGransking «frikjenner» FBI for Russland-gransking23:28VerdenSteinkasting mot svensk politi for andre kveld på rad23:26VerdenKilder: USA blokkerer FN-møte om brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea23:23NorgeBabcock har seks fly tilgjengelig i Nord-Norge23:08VerdenWashington Post: USA førte alle bak lyset i Afghanistan23:05SportNi magiske minutter endte Arsenals rekke uten seier22:24NorgeRussland insisterer på norsk beklagelse etter spionsaken på Stortinget22:21NorgeSaudi-Arabia legger opp til økt budsjettunderskudd21:58VerdenIsbjørner beleirer russisk landsby: – De angrep21:33PengerFerieloven bryter med EØS-avtalen, ifølge jusseksperter20:38NorgeDød person funnet på strand20:17SportKlopp om Haaland før nøkkelkampen: – Han er en eksepsjonell spiller20:15NorgeGransking «frikjenner» FBI for Russland-gransking19:38NorgeVurderer å leie inn fly fra Luftransport19:29VerdenNord-Korea fornærmer Trump19:13NorgeFarevarsel for snø og vind sendt ut over store deler av Sør-Norge18:59VerdenSupervulkanene som kan ødelegge verden18:53NorgeLuftambulanselege sier opp jobben18:35NorgeFredsprisvinneren i Norge: – Prisen er en oppmuntring til å gjøre mer17:57SportKarlsson må stå over flere skirenn17:51NorgeFN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig17:42NorgeBedrageriliga svindlet pensjonister – millioner er sporløst borte
Populært