Halvparten av dødsulykkene i trafikken skyldes førerfeil

I 2018 omkom 108 mennesker i 100 trafikkulykker. Statens vegvesen har gjort sin årlige dybdeundersøkelse av ulykkene. Illustrasjonsfoto.
I 2018 omkom 108 mennesker i 100 trafikkulykker. Statens vegvesen har gjort sin årlige dybdeundersøkelse av ulykkene. Illustrasjonsfoto. Foto: Kwangmoozaa / Shutterstock / NTB scanpix

Manglende førerdyktighet, høy fart og rus var de tre vanligste medvirkende årsakene til dødsulykker i trafikken i 2018.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

108 mennesker døde i 100 trafikkulykker i Norge i 2018. Nå har Statens vegvesen analysert årsaken til alle ulykkene og sammenstilt en rapport. Førerfeil – manglende førerdyktighet – er den vanligste ulykkesårsaken, og medvirket til 52 dødsulykker i fjor.

– Ofte er dette et resultat av en kombinasjon av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd. Manglende informasjonsinnhenting går igjen, sier forfatteren av rapporten, Svein Ringen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Med manglende førerdyktighet menes en eller flere av følgende faktorer: manglende informasjonsinnhenting, manglende trafikal kompetanse, manglende teknisk kjøretøybehandling, hasardiøs kjøring, manglende kjøreerfaring, manglende erfaring med kjøretøyet eller annet.

Høy fart var en medvirkende årsak i 41 av dødsulykkene, mens kjøring i ruspåvirket tilstand var medvirkende årsak i 34 av dødsulykkene. Det er den høyeste andelen dødsulykker forårsaket av rus siden Statens vegvesen startet å analysere dødsulykker i 2005.

Ifølge rapporten kan manglende bruk av sikkerhetsutstyr ha medvirket til flere av dødsfallene. 33 prosent av de omkomne i bil brukte ikke bilbelte, fire av 16 omkomne på motorsykkel brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen feil, mens to av syv omkomne på sykkel ikke brukte hjelm.

– Dette er skuffende tall. Våre analyser viser at mange av disse kanskje kunne overlevd om de hadde brukt sikkerhetsutstyr, sier Svein Ringen.

Personvernpolicy