Elbiler har lavere servicebehov, men mer skader

Store forandringer i bilindustrien: – Fordel for kundene

Elbilenes inntog kombinert stadig mer elektronikk og digitalisering i alle biler gjør at det blir stadig mindre behov for mekking under panseret. Verkstedbransjen er i endring, og det kan gagne forbrukerne, tror Bilimportørenes landsforbund. Illustrasjonsfoto.
Elbilenes inntog kombinert stadig mer elektronikk og digitalisering i alle biler gjør at det blir stadig mindre behov for mekking under panseret. Verkstedbransjen er i endring, og det kan gagne forbrukerne, tror Bilimportørenes landsforbund. Illustrasjonsfoto. Foto: Nejron Photo / Shutterstock / NTB scanpix

Elbiler, elektronikk og digitalisering gjør at bilverksteder og mekanikere må tilpasse seg en ny arbeidshverdag. Det kan kundene tjene på.

Det er to utviklingstrender som påvirker bilverkstedene i Norge. I hele bilbransjen er det stadig mer elektronikk og digitalisering i biler, i form av førerhjelpsystemer, infotainmentsystemer og lignende. Den andre trenden er økt elektrifisering av bilparken med stadig flere elbiler på norske veier.

De to utviklingstrendene skaper behov for en annen kompetanse i verkstedbransjen.

– Vi trenger i større grad de som er mer interessert i å måle, finne feil og avvik, en mer analytisk mekaniker enn den tradisjonelle bilmekaniker, sier Knut Martin Breivik til ABC Nyheter.

Han er fagsjef for forhandler- og verksteddrift i Norges bilbransjeforbund (NBF), som blant annet jobber med å rekruttere ungdom til bil- og verkstedfaget når de skal velge linje på videregående skole.

– Litt av utfordringen når vi er ute for å rekruttere nå er at ungdomsskoleelever og foreldrene deres skal forstå at mekanikerfaget er i endring. Nå er det gjerne mer skifting av komponenter enn det er reparasjoner. Det stiller nye krav til elevene.

Elbilene forandrer alt

Når nye biler inneholder stadig mer elektronikk og digitale komponenter stiller det nye krav til både utstyr, framgangsmetoder og mekanikere. Elbilen kommer med sine egne utfordringer.

Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det som er veldig spesielt for Norge er at vi har kommet så langt. Nå har elbilsalget en markedsandel på like under 50 prosent av nybilsalget, sier Tore Lillemork til ABC Nyheter.

Han er teknisk direktør i Bilimportørenes landsforening (BIL), og forteller at det generelt er mindre å gjøre på service for en elbil enn for en bil med forbrenningsmotor.

– Det er for eksempel ikke noe oljeskift lenger. Det er også mindre slitasje på bilene. Samtidig ser vi at det blir mer bremsereparasjoner for eksempel. Paradoksalt nok er dette fordi bremsene nesten ikke brukes, og bevegelige deler setter seg fast eller bremseskivene ruster.

Les også: Leverte BMW på verksted – de brukte den til å flytte campingvogner

Lavere servicebehov, men mer skader på elbiler

Servicebehovet er ned mot halvparten for en elbil enn hva det er for en bil med forbrenningsmotor. Det gir verksteder med høy elbilandel blant kundene sine mindre å gjøre på et felt. Samtidig er elbiler involvert i flere ulykker og får flere småskader enn andre biler.

Ifølge en rapport fra Finans Norge har elbiler en skadefrekvens som er over 40 prosent høyere enn fossilbiler.

– Det er kanskje et forbigående fenomen. Men elbiler har en enorm akselerasjon som kan være uvant for sjåførene. I tillegg kjører elbil mer i bytrafikk enn andre biler, så det er større skadepotensiale, sier Lillemork.

Noe av inntektene verkstedene taper på mindre servicebehov kompenseres derfor av flere skader på bilene.

Går tilbake til å bli totalleverandører

Likevel ser flere og flere verksteder seg nødt til å legge om på driften for å få det til å gå rundt.

– For noen verksteder med høy elbilandel blir det nødvendig å ta til seg andre typer jobber som tidligere har vært outsourcet, som frontruteskift, dekkskift og reparasjon av småskader. Slik kan de bli en totalleverandør akkurat som i gamle dager.

Lillemork tror et slikt skifte gagner kundene.

– Alt må ses i et kundeperspektiv. Når alt kan gjøres på samme sted, blir det billigere å ta service på bilen. Det er en fordel for kunden om de kan gå til én leverandør for å få hele pakken.

Han mener de store endringene som skjer med bilparken stort sett er positivt, også for verkstedene.

– Det er mye positivt, men ikke utelukkende. Ingen har måttet legge ned såvidt jeg vet, men de som har solgt mange elbiler gjennom flere år må omstille seg. De som selger lite elbiler, selger færre biler totalt sett enn så lenge. De mister noe verkstedjobber etter hvert, og blir kanskje avhengig av å gjøre samme tiltak – å ta til seg oppgaver som dekkskift og frontruteskift.

– Ingen skal behøve å miste jobben

– Hvor vanskelig er det å lære seg ny teknologi og nye metoder for de som har vært bilmekanikere i mange år?

– Det er fullt mulig for eksisterende mekanikere å oppdatere seg. Alle billeverandørene holder minst ett kurs i året som alle mekanikere må gjennom. De må lære seg ny teknologi, ikke bare videreutvikling av gammel teknologi. Det går an.

Lillemork mener det er individuelle forskjeller på kompetansen til mekanikerne, men at det kan være en fordel.

– Kanskje noen spesialiseres på elbiler, og kanskje noen fortsetter med det gamle. Ingen skal behøve å miste jobben.

Han er mer bekymret for rekrutteringen, som får konkurranse om de samme ungdommene av en offshore-bransje i oppsving.

Samtidig mener både NBF og BIL at de eksisterende læreplanene for bilmekanikere er utdaterte og ikke i nærheten av oppdaterte nok på elektronikk, digitalisering og elektrifisering.

– Heldigvis er arbeidet i gang med å lage ny læreplan for mekanikere på videregående. Elektrifisering, førerhjelp, nødbremssystemer, styringsmekanismen – all elektronikken – må inn i skolen. Dessverre er mye av det såpass avansert at tiden som er til rådighet på skolen egentlig er litt for liten for å skape et ordentlig grunnlag. Noe av opplæringen må skje som lærling i bedrift.

Bilbransjen gir innspill og er delaktig i utformingen til ny læreplan.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært