Elbilister mener skilting til ladestasjoner er altfor dårlig: – Det er provoserende

Elbilist Thomas Henden er oppgitt og provosert over mangelfull skilting til ladestasjoner langs norske veier.
Elbilist Thomas Henden er oppgitt og provosert over mangelfull skilting til ladestasjoner langs norske veier. Foto: Privat/Statens vegvesen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ladeselskapet Grønn kontakt søkte om skilting til 215 ladestasjoner. Kun 25 av søknadene ble godkjent.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det virker nesten som om Statens vegvesen er negative til elbiler, sier Thomas Henden til ABC Nyheter.

Elbileieren fra Oslo hadde en frustrerende ferietur med kona i sommer, da han kjørte tur-retur Østerdalen med sin nye Hyundai Ionic. Turen oppover gikk fint, men på hjemveien fikk han problemer.

– Jeg vet at det er et godt utbygd ladenettverk på strekningen. Jeg vet at det er mange ladestasjonerstasjoner. I realiteten burde ikke reisen by på ladeproblemer. Rent praktisk var det likevel utfordrende.

– Krever mer av folk enn nødvendig

Thomas Henden har kjørt elbil i 17 år, og er ikke imponert over mengden skilter til ladestasjoner. Foto: Privat
Thomas Henden har kjørt elbil i 17 år, og er ikke imponert over mengden skilter til ladestasjoner. Foto: Privat

I dag må elbileiere stort sett lene seg på apper for ladekart eller navigasjonssystemet i bilen for å finne steder å lade underveis. Henden opplevde at navigasjonssystemet i bilen hadde en mangelfull oversikt over ladestasjoner. Samtidig var mobilnettet nede den dagen, så hverken han eller kona fikk brukt internett eller apper til å søke etter nærmeste ladestasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I den situasjonen ble Henden oppmerksom på at skilting til ladestasjoner er mangelfull og dårlig.

– I området rundt Gardermoen og Jessheim langs E6, hvor det garantert finnes gode lademuligheter, ble det masse stress med å lete. Så kan du godt si at det ikke er normalt at man ikke har internettilgang, og at det vanligvis er mulig å bruke app. Men når du kjører bil i 100-110 kilometer i timen så skal du ikke sitte å fikle med an app, særlig når du er alene. Og du skal helst ikke sitte å fikle med navigasjonssystemet heller, sier Henden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han får støtte av elbileier Øyvind Lunde, som sitter i styret i Norsk Elbilforening.

– For de som ikke har apper eller ikke er godt kjent, er det ikke lett. Du må være godt forberedt når du skal kjøre elbil, og det er det ikke alltid alle som er. Det krever mer av folk enn strengt tatt nødvendig, sier Lunde til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Regjeringen vil lovfeste rett til elbil-lading i borettslag

Stor ubalanse i skiltingen

Når det er unormalt langt til neste bensinstasjon, pleier det ofte å være skiltet at dette er den siste bensinstasjonen på 60 kilometer og lignende, påpeker Lunde.

– De skiltene er der for å hjelpe folk å ta valget om de bør fylle bensin og diesel nå eller ikke. Noe sånt finnes ikke for elektriske ladesajoner. Det savner jeg.

Han opplever at er en stor ubalanse i skiltingen til bensinstasjoner og til ladestasjon.

– Bensinstasjoner er alltid merket i bøtter og spann. Det hadde vært en fordel med bedre skilting til ladestasjoner. Det hadde gjort folk tryggere. Det kan også føre til en proaktiv effekt når sjåfører som fremdeles ikke har byttet ut bensin- og dieselbiler med elbil får se hvor godt ladenettverket er når de er ute og kjører.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kun 25 av 215 søknader godkjent

Regler for bruk av hurtiglader-skilt:

Det er et eget serviceskilt som kan brukes til å skilte til steder som tilbyr hurtiglading av elbiler. Det har skiltnummer 609. Slik lyder normalbestemmelsene for bruken av skiltet ifølge håndok N300 del 5 - https://www.vegvesen.no/_attachment/69738:

«609 Hurtiglading av motorvogn Symbol 609 kan brukes for å vise til hurtigladepunkt med en teoretisk maksimal ladeeffekt på 43 kW eller mer, eventuelt med effektdeling, og som er åpent for alle ladbare motorvogner som benytter seg av ikke-proprietære løsninger for hurtiglading.

Lading skal være mulig hele døgnet (døgnåpent, nattevakt eller automat).

Symbol 609 kan brukes på serviceskilt og vegvisningsskilt. Symbolet kan kombineres med symboler for andre servicetilbud på stedet, og stedsnavn kan angis. Bedriftsnavn eller logo skal ikke vises.»

Opprørt over mangelen på skilter tok Thomas Henden kontakt med Statens vegvesen og ba dem forklare hvorfor det ikke finnes flere skilter til ladestasjoner.

I svarbrevet opplyser Vegvesenet at det finnes ikke noe regelverk som sier at det skiltes til hurtigladestasjoner langs veien, men at det kan skiltes. Eieren av ladestasjonene kan søke Statens vegvesen om å få sette opp skilt, men svært mange av disse søknadene blir avvist.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For eksempel har ladeselskapet Grønn kontakt lagt ned en stor jobb i å bedre skiltingen til sine ladestasjoner. For 1-1,5 år siden søkte selskapet om skilting til 215 ladestasjoner. Per dags dato er kun 25 skilt godkjent.

– Vi har lagt ned et stort stykke arbeid i dette, men som dessverre ikke har gitt oss det resultatet vi ønsket. Vi vil fortsette å sende inn søknader der det er fornuftig for nye lokasjoner, sier produktsjef Daniel Wie i Grønn kontakt til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En tidkrevende og tungrodd oppgave

Erfaringen selskapet har gjort seg er at søknader om skilting i byer og tettsteder stort sett blir avvist.

Slik ser skilt 609 «Hurtiglading av motorvogn» ut.
Slik ser skilt 609 «Hurtiglading av motorvogn» ut.

– Region øst er generelt strengere, men dette gjelder nok spesielt for lokasjoner tett på store byer, som Oslo. Her er serviceskiltene allerede «fylt opp» og ladestasjonsskilt kan ikke prioriteres er tilbakemeldingene vi får.

Ladeselskapet Fortum Charge & Drive har ikke oversikt over hvor mange søknader de har sendt inn og hvor mange som har blitt avslått, men de opplever også at det er stor variasjon i Statens vegvesens saksbehandling fra region til region.

– Dessverre er prosessen med skilting en tidkrevende og tidvis tungrodd oppgave, og hovedfokuset vårt er først og fremst på å få bygget ut nye ladepunkter så raskt som mulig for å ta unna ladekøene som kan oppstå når elbilsalget fosser fremover, sier kommunikasjonsdirekter i Fortum, Stian Mathisen til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han skulle ønske Statens vegvesen la bedre til rette for skiltprosessen.

– Vi mener det ville vært nyttig med en forenklet saksbehandlingsprosess for å søke Statens vegvesen om å sette opp skilt. Det ville bidratt til at Norge enda raskere kunne kuttet utslipp fra biltrafikken ved å legge til rette for at det blir enda enklere å være elbilist.

Les også: NAF mener skiltingen er tilfeldig, inkonsekvent og mangelfull

– Skal man skilte til noen, skal alle ha

Rådgiver Unni Bukkøy Lodden i Statens vegvesen region Øst er en av to ansatte som svarte på Thomas Hendens henvendelser. Hun bekrefter overfor ABC Nyheter at søknader om skilting til ladestasjoner i byer og tettsteder som hovedregel avslås.

– I Oslo og Akershus har vi bestemt oss for å holde igjen. I byer og tettsteder er det ladetilbud overalt. Skal man skilte til noen, skal alle ha. Vi mener det allerede er tilstrekkelig med muligheter for å finne hurtigladestasjoner i byer og tettsteder, sier Lodden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun påpeker Vegvesenet ikke har for praksis å skilte til bensinstasjoner i byer og tettsteder heller.

– Det som er med bensinstasjoner er at de har sine egne, store skilt, såkalt masteskilt. Det har ikke ladestasjoenene enda, men i år sendte Vegdirektoratet ut et rundskriv som åpner for å sette opp masteskilt for hurtigladestasjoner som ikke befinner seg på bensinstasjoner eller matserveringssteder med egne masteskilt.

Fortum opplyser om at de er i gang med å etablere masteskilt enkelte steder, men at også det er en komplisert og tidkrevende prosess ettersom det krever byggesaksbehandling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Går mot nytt rekordår for elbilsalget

Statens vegvesen mangler penger til skilting

En forskjell på offentlige, blå serviceskilt langs veien og store masteskilt er at Statens vegvesen må ta nesten hele regningen for førstnevnte, mens selskapene selv må betale for sistnevnte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke bare å sette opp et skilt, du skal ha skilter hele veien fram til målet. Ofte må nye symboler inn på eksisterende skiltplater. Store skiltplater som allerede eksisterer må endres. Totalt blir det veldig mange skilt som må endres eller byttes. Det er kostbart, sier Lodden i Statens vegvesen.

– Er økonomi en faktor for at dere avviser så mange skilt-søknader?

– Vegdirektoratet har sagt at økonomi ikke skal være et tema når vi vurderer om vi skal gi avslag eller ikke, men strengt tatt har vi ikke alltid penger til slik skilting. Vi har ikke fått bevilget noen egne midler for å skilte til ladestasjoner. Egenandelen ladeselskapene betaler er veldig lav i forhold til hva det koster Statens vegvesen å gjennomføre jobben.

– Hva er praksis for skiltsøknader langs landeveier og motorveier?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når det er langt mellom mulighetene for hurtiglading vil vi ofte innvilge søknadene. Vi er blant annet i ferd med å skilte opp flere steder på E6 nord, sier Lodden.

Både Fortum og Grønn kontakt har imidlertid opplevd å få avslag på skiltsøknader også på slike strekninger.

– Mener Statens vegvesen at skiltingen til ladestasjoner bør bli bedre?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har en holdning om at man bør planlegge reisen på forhånd og vite hvor man kan lade. Ellers kan man stoppe på en bensinstasjon og sjekke om det er en ladestasjon der. Hvis ikke det er det, kan man gå inn i appen og sjekke hvor nærmeste hurtigladestasjon er når du står parkert.

Les også: Køen for hurtiglading av elbil bare øker

Elbilister: – Det oser ikke velvilje

Elbilist Øyvind Lunde mener myndighetene bør komme med en instruks.

– Det oser ikke velvilje for å tilrettelegge for elbiler fra Statens vegvesen. Myndighetene bør instruere Vegvesenet til å gjøre som all fornuft tilsier: Prioritere skilt til ladestasjoner, sier Lunde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elbilist Thomas Henden kaller svarene fra Statens vegvesen direkte provoserende.

– Hvorfor er det så mye styr? Hvorfor kan man ikke bare si: «Nå har vi fått en ny drivstoffkategori og da må vi ha skilter for det. Punktum». Dette er egentlig veldig enkelt, sier Henden.

Han blir oppgitt over den stadige beskjeden om at elbilister er nødt til å planlegge turen sin i større grad enn andre bilister.

– Det skal ikke være nødvendig å planlegge turen i detalj når du vet at det finnes masse ladestasjoner underveis og at du bare kan stoppe. Men du må vite hvor du kan stoppe. Derfor må vi få opp flere skilter.

Henden mener det er nødvendig for å gjøre elbiler til en bil for alle i enda større grad enn i dag.

– Selv om det har blitt mye bedre, er rekkeviddeangst fortsatt en ting med elbiler. Det er ekstra viktig at du vet hvor langt det er til neste lademulighet. Det kan ikke være sånn at elbillading kun skal være for dem som er kjent i området eller er veldig entusiaster.