Bilen har ligget på havets bunn i 13 år – nå skal den heves

Se video av det spesielle funnet som ble gjort i Laksevåg i Bergen.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Før gikk alt på sjøen – nå tenker vi annerledes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har lenge vært en kjent sak at biler havner på havets bunn, eller i vann og innsjøer. I noen tilfeller skjer det på grunn av et uhell eller en ulykke, at man rett og slett kjøre avveien. Andre ganger handler det om stjålne biler som biltyver har valgt å kvitte seg med på denne måten, men langt oftere er det snakk om forsikringssvindel.

Det er mange eksempler på at forsikringsselskaper har hentet opp bilvrak fra populære «dumpeplasser». Dette kan være i sjøen, men det kan like gjerne være i ferskvann.

Trolig ligger det fortsatt et stort antall biler på havets bunn uoppdaget - og i noen tilfeller er det liten interesse for å ta opp bilvrak som er kjent.

I dette tilfellet handler det om en bil som var meldt stjålet i 2005, og som Tryg forsikring betalte ut erstatning med 16.000 kroner.

Det var i september 2015 det tikket inn en mail til avdelingsleder Sonja Skotheim i Bergen Kommune om at det lå en bil på utsiden av kaien i Laksevåg, ved Norsk Stål/Rieber Salt. Funnet var rapportert til politiet, til Tryg Forsikring og også til Bergen kommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Melderen opplyste at bilen trolig hadde ligget der siden 2006.

Siden har tiden gått, og ingen ting har skjedd med denne saken.

Retter oss etter pålegg

– I slike tilfeller kan det være nærliggende å tro at det handler om en svindelsak, men dette ble ikke påvist her. Denne bilen var nærmere 15 år gammel da den forsvant, og verdien var lav, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vår vurdering var at det uansett ville koste uforholdsmessig mye å skulle etterforske en mulig svindelmistanke i dette tilfellet. Dette ville nok ha blitt vurdert annerledes om det var en Mercedes til en million som lå der. Det kan kanskje høres rart at vi ikke vil ta opp en bil som ligger i sjøen, men vi mener også at denne bilen ikke representerer noen forurensningsfare i dag. Skulle vi likevel få et pålegg om heving, vil vi naturligvis rette oss etter dette, og deponere bilvraket på sikker måte, understreker Irgens.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen "borte" og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. De senere årene har svært mange biler blitt hentet opp. Foto: NTB scanpix
Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen "borte" og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. De senere årene har svært mange biler blitt hentet opp. Foto: NTB scanpix

Galant som forsvant i 2006

Bilen i Laksevåg i Bergen ble oppdaget tilfeldig høsten 2015 av dykkere som skulle arbeide på en kai under vann. Faktisk lå det to bilvrak på bunnen, men det ene var gått så kraftig i oppløsning at det ikke kunne identifiseres.

Annerledes var det med det andre, som viste seg å være en Mitsubishi Galant som forsvant i 2005, og som altså var forsikret i Tryg Forsikring.

For galt at enkelte slipper unna

Selskapet utbetalte erstatning, og er eier av vraket. Det var denne bilen melderen rapporterte om, men altså med beskjedent resultat så langt.

For kort tid siden var hans tålmodighet oppbrukt, og han tok kontakt med oss i Broom, nesten tre og et halvt år etter at han meldte inn saken til kommunen på mail.

– Bilvraket ble rapportert til Bergen kommune, politiet og Tryg Forsikring. Ingen ting skjedde. Politiet la saken vekk, Tryg syntes heving ble for dyrt – og fra kommunen hørte jeg aldri noe, sier han til Broom.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er for galt at enkelte skal slippe unna med slikt. Vi må alle være med og betale en pris for slik forsøpling, og dersom man er så opphengt i å unngå forurensning, så burde i alle fall kommunen gå foran med et godt eksempel, legger han til.

Aldri har flere blitt tatt for forsikringssvindel

Jovisst er det en bil - under all tang, tare, sjøstjerner og kråkeboller. Foto: Endre Fagerholt
Jovisst er det en bil - under all tang, tare, sjøstjerner og kråkeboller. Foto: Endre Fagerholt

Slikt vrak kan ikke bli liggende

Når det er snakk om forsøpling, forurensning og andre miljøsaker er det mange etater og instanser inne i bildet.

Vi spurte derfor også hva Fylkesmannen i Vestland mener om bilvrak på sjøbunnen:

– Dette er tydeligvis en forsøplingssak i henhold til forurensningslovens paragraf 37, der kommunen eller Kystverket kan gi pålegg om fjerning dersom man kjenner til eier, sier miljødirektør Kjell Kvigedal.

– Det som synes klart er at et slikt vrak ikke bare kan bli liggende der. Det er i dag sterkt fokus på marin forsøpling. En ting er hva som reker i land langs strendene, men hva som blir liggende på bunnen er en helt annen sak – og det er der det er mest å hente.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bil med lav verdi

– Før var det jo slik at det meste man ikke hadde bruk for lenger gjerne havnet i sjøen; «Ute av øye, ute av sinn». Slik er det heldigvis ikke lenger, sier Kvigedal.

Broom kontaktet også Tryg Forsikring, som eier bilvraket:

– Alle vrak som blir funnet blir utredet. I dette tilfellet ble det besluttet ikke å heve bilvraket ut fra en kost-nytte vurdering, så lenge vi ikke fikk noe pålegg om ta vraket opp. Det ville også være vanskelig å sikre tekniske bevis etter så lang tid. Et pålegg om heving ville vi selvsagt ha etterkommet. Her snakker vi om en bil som i utgangspunktet hadde lav verdi, sier kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens til Broom.

Juksefilter skal avsløre forsikringssvindlerne

Eier blir pålagt å fjerne bilen

Hva sier så Bergen kommune i dag? Jo, de har bestemt seg for at den må heves:

– Bilen utgjør fremdeles en forurensningsfare, for eksempel ved at tungmetaller i komponenter brytes ned over tid. Vi vil derfor pålegge bilens eier, som er Tryg forsikring, om å fjerne bilen, sier avdelingsleder miljørettet helsevern i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Viviann Sandvik til Broom.

Forsikringssvindel: Oj, bilen var visst ikke stjålet likevel

Artikkelen ble først publisert at Broom.no.