Dale foreslår alternativt tiltak til bompenger: – Impotent, mener forsker

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier det finnes andre måter å nå nullvekstmålet på enn å prise vekk bilister med bompenger.
Samferdselsminister Jon Georg Dale sier det finnes andre måter å nå nullvekstmålet på enn å prise vekk bilister med bompenger. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Samferdselsministeren foreslår å styrke kollektivtilbudet for å få færre til å kjøre bil, istedenfor å ha høye bompengesatser. Tiltaket har imidlertid vist seg å ha svært liten effekt hvis det ikke kombineres med pisk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det finnes andre virkemidler enn bompenger for å nå nullvekstmålet om å unngå vekst i biltrafikken, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Jeg aksepterer at å prise vekk bilene er en effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finnes andre måter. Et av virkemidlene er for eksempel en vesentlig styrking av kollektivtilbudet, så folk kan velge å reise mer kollektivt enn i dag, sier Dale til NTB.

Men det å styrke kollektivtilbudet er i seg selv ikke et veldig effektivt tiltak, ifølge forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– På dette feltet er det gjort mye forskning og innhenting av materiale. Hvis man kun styrker kollektivtilbudet uten å kombinere det med andre tiltak er det et ganske impotent virkemiddel, sier Johansen til ABC Nyheter.

– Gulrot fungerer ikke i dette tilfellet

Grunnen til at det å bare styrke kollektivtilbudet har liten effekt, har med kvaliteten på transportformen å gjøre, ifølge forskeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Skal du reise kollektivt, må du ofte gjøre det fra et sted du ikke befinner deg til et sted du ikke skal på tider du ikke skal være der. Kollektivtransport tar deg fra holdeplass til holdeplass, og mange reiser foregår på tvers av kollektivlinjene. Individuell transport med bil og forsåvidt sykkel gir det muligheten til å reise når du vil og dit du vil, og er derfor foretrukne transportmidler hos de fleste, sier TØI-forskeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En styrking av kollektivtilbudet kan imidlertid fungere godt i kombinasjon med andre tiltak som bompenger, parkeringsrestriksjoner eller parkeringsavgifter.

– Det er fint med gulrot, men det fungerer nok ikke bedre enn pisk i dette tilfellet, sier Johansen.

Les også: Frps bombepengeseier kan føre til flere bomstasjoner

Stockholm: Ingen målbar effekt av styrket kollektivtilbud

I 2006 innførte Stockholm et omfattende køprisingssystem, kalt trengelsskatt, som ligner på bomringene i norske byer. Forskjellen er at det er gratis å kjøre gjennom de svenske bommene om natten, i helgene, i ferier og på helligdager. På hverdager må bilister i Stockholm betale for å passere enkelte punkter. Prisene varierer gjennom dagen, men når en topp i rushtiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sveriges hovedstad gjennomførte en betydelig styrking av kollektivtilbudet i forbindelse med at køprisingen ble innført. Politikerne ville gi innbyggerne et godt alternativ til bilkjøring når prisen på bilkjøring gikk opp.

På grunn av rettslige uenigheter ble innføringen av køprising noe utsatt. Det førte til at kollektivtilbudet i Stockholm ble betydelig styrket før køprisingen ble innført. Utsettelsen gjorde det mulig for svenske transportforskere å måle hvilken effekt et styrket kollektivtilbud hadde på mengden biltrafikk i byen.

En studie fra 2009, publisert i tidsskriftet Transportation Research, analyserer effekten av Stockholms køprisingssystem . Forfatter Jonas Eliasson skriver:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det viste seg at det [et styrket kollektivtilbud] ikke hadde noen målbar effekt på biltrafikken i det hele tatt, et funn som stemte overens med spørreundersøkelser om bord, hvor kun 4 prosent av passasjerene svarte at de var tidligere bilkjørere».

Artikkelen fortsetter under annonsen
I 2006 innførte Stockholm et køprisingssystem som ligner på bomringene i norske byer, men med med større prisdifferensiering innenfor og utenfor rushtid. Køprisingen ført til en nedgang i biltrafikken på 20 prosent i snitt de første fem årene, enkelte steder i Stockholm sentrum Foto: Ints Kalnins / Reuters
I 2006 innførte Stockholm et køprisingssystem som ligner på bomringene i norske byer, men med med større prisdifferensiering innenfor og utenfor rushtid. Køprisingen ført til en nedgang i biltrafikken på 20 prosent i snitt de første fem årene, enkelte steder i Stockholm sentrum Foto: Ints Kalnins / Reuters

Rapport: Bompenger har stor effekt

Mens en styrking av kollektivtilbudet alene ikke hadde noen målbar effekt på mengden biltrafikk, hadde køprisingen en betydelig effekt.

Den førte til en reduksjon i biltrafikk gjennom «bommene» på 20 prosent i snitt de første fem årene den var i drift, ifølge en svensk studie fra 2011 publisert i tidsskriftet Transport Policy.

Bompenger har en effekt på trafikkbildet i byene, og får færre til å kjøre bil. Foto: NTB Scanpix
Bompenger har en effekt på trafikkbildet i byene, og får færre til å kjøre bil. Foto: NTB Scanpix

Den svenske forskningen gir klare indikasjoner på at å prise vekk bilister er et betydelig mer effektivt tiltak enn bare å styrke kollektivtilbudet, slik samferdselsminister Jon Georg Dale foreslår.

En rapport om effekten av de ulike virkemidlene i Oslopakke 3, laget av konsulentselskapet COWI, konkluderer med at det nye bomsystemet som trer i kraft i Oslo 1. juni 2019 alene er nok til å redusere biltrafikken i Oslo med 13 prosent.

Rapporten vektlegger at et godt kollektivtilbud også er et viktig tiltak, fordi det gjør det lettere for innbyggere og velge bort bilreiser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Regjeringen lover lavere bompengebelastning - Ap er skeptiske

Dale: – Bompenger må forankres lokalt

Dales utspill til NTB kom i forbindelse med at motstanden mot bompenger vokser i enkelte byer. Bompengesaken blir blant annet en parolesak i 1. mai-tog i Drammen og Sandnes. Protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) stiller liste i 11 kommuner og fire fylker ved høstens kommunevalg, og kan stjele velgere fra Dales eget Fremskrittsparti.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Protestparti mot bompenger kan påvirke hverdagen til 3,4 millioner nordmenn

Målet om nullvekst i biltrafikken er fundamentet i bymiljø- og byvekstavtalene staten inngår med de største byene i Norge. Avtalene inneholder en rekke tiltak som skal få flere til å parkere bilen og i stedet kjøre kollektivt, gå eller sykle. Avtalene omfatter også oppgraderinger og utvidelser av veier, som i stor grad finansieres av bompenger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til sammen er det planer om byvekstavtaler for ni byer i Norge. Staten bidrar med en betydelig sum penger til byenes tiltak dersom nullvekstmålet blir nådd. Samferdselsminister Jon Georg Dale understreker at regjeringen ikke pålegger noen å innføre bompenger.

– Det blir ikke bompenger i byområder uten at en har foreslått det lokalt. Det er enormt stor forskjell på hvor store kostnader en har tatt på seg, og hvor mye en har vært villig til å legge på bilistene å betale for, sier Dale til NTB.

Han understreker imidlertid at byvekstavtalene er viktige for regjeringen.

– Og vi legger fryktelig mye penger på bordet. Staten betaler for mer enn vi har ansvar for, sier han.

Oslo Høyre til aksjonister: – Bompenger eneste løsning