Kameraer skal overvåke deg når du kjører bil

<p>Vi blir overvåket mer og mer - også for å gi oss bedre sikkerhet under kjøring. Men hvor går grensene for personvernet? Foto: Volvo</p><p></p>
Vi blir overvåket mer og mer - også for å gi oss bedre sikkerhet under kjøring. Men hvor går grensene for personvernet? Foto: Volvo

Det tvinger frem nye regler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I moderne biler lagres og behandles store mengder opplysninger. Stadig flere av disse er personopplysninger, og Datatilsynet understreker hvor viktig det er at bilkjøpere er kjent med, og godtar, denne innsamlingen av data. Det er også utformet et eget skjema i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) for å bedre dette.

Dette skjemaet er en bransjenorm, og skal gjennomgås av forhandler og bilkjøper og undertegnes.

På skjemaet fremgår det hvilke data som samles inn fra bilen, og hvordan disse behandles.

Kupékameraer

– Dataene brukes til å lage enda bedre biler og gjøre reparasjoner enklere. Men det er viktig at bileiere er kjent med datainnsamlingen, og kan ta et klart standpunkt til denne innsamlingen. Betryggende ivaretakelse av kundenes personvern er viktig for våre medlemsbedrifter, sier advokat Anna Elisabeth Nordbø i Norges Bilbransjeforbund.

Volvo planlegger nå å ta datainnsamlingen i bilene til et nytt nivå. Fra tidlig på 2020-tallet er planen å installere kupékameraer og andre sensorer som overvåker føreren. Disse systemene gjør det mulig for bilen å gripe inn selv, dersom en åpenbart påvirket eller distrahert fører ikke reagerer på advarselssignaler, og dermed risikerer å havne i en alvorlig trafikkulykke.

Bilene får stadig mer utstyr som skal redusere risikoen for ulykker.
Bilene får stadig mer utstyr som skal redusere risikoen for ulykker.

Gråsone

Faresignaler kan være mangel på styring i en lengre periode, øyne som er lukket eller vendt bort fra veien, ekstrem vingling eller kraftig forsinkede reaksjonstider.

Eksempler på inngripen kan være at bilen selv reduserer hastigheten, varsler hjelpetjenesten Volvo On Call, eller, som en siste utvei, aktivt bremser ned og parkerer bilen trygt og sikkert.

Systemet vil overvåke bilførers atferd i alle situasjoner, og vil bevege seg i en gråsone for når dette kan komme i konflikt med personvernet. Hva sier Datatilsynet?

Får eget kamera som overvåker sjåføren

Bilførers personlige data

– Det er et godt formål å bruke data på en slik måte for å fremme sikkerhet, og det er ikke tvil om at det kan redde liv. Et slikt system må likevel være minst mulig personverninngripende. Hvis slike data hovedsakelig lagres internt i bilen, uten at andre – som for eksempel politi, forsikringsselskaper eller andre - får tilgang til dem, er neppe dette noe problem, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, til Broom.

– Vi er opptatt av innebygd personvern i teknologien, at slike data er beskyttet. En slik overvåking som planlegges her, vil for eksempel gjøre det mulig å se hvem som eventuelt var med i bilen, og se hvordan føreren agerer i enhver situasjon. Dette er bilførers personlige data, som ikke hvem som helst skal kunne se, understreker Thon.

Volvo er langt fremme på sikkerhetsløsninger. Fra neste år skal de også begrense toppfarten på sine modeller til 180 km/t.
Volvo er langt fremme på sikkerhetsløsninger. Fra neste år skal de også begrense toppfarten på sine modeller til 180 km/t.

Vil hindre livsfare

– Når man har slike systemer er det også viktig at bilkjøpere får god informasjon om hva bilen faktisk fanger opp av opplysninger. Det er dette vi nå ønsker å ivareta med det skjemaet som er utarbeidet i samarbeid med NBF, slutter han.

– Mange ulykker skjer på grunn av ruspåvirkede førere. Det er fortsatt noen som tror at de kan kjøre etter å ha tatt seg en drink, og at dette ikke vil påvirke kjøreferdighetene deres. Vi ønsker å gjøre noe for å sikre at menneskeliv ikke blir satt i fare som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Trent Victor, professor i kjøreadferd i Volvo Cars.

Null dødsfall i trafikken

– Med det foreslåtte systemet – og beslutningen om at ingen Volvo-modeller skal ha toppfart over 180 km/t fra modellåret 2021 – vil Volvo få i gang en diskusjon om bilprodusenter har rett, eller kanskje til og med en forpliktelse, til å installere teknologi i biler som endrer førernes kjøreadferd.

Både toppfartbegrensningen og installasjonen av kupékameraer og sensorer skal vise hvordan bilprodusenter, ved å fremme bedre føreradferd, kan ta et aktivt ansvar for målet om å oppnå null dødsfall i trafikken, slutter han.

Nå kommer de smarte speilene for fullt

Artikkelen er først publisert hos Broom.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden