Veiprising ikke en del av regjeringsplattformen: – Oppsiktsvekkende

Satellittbasert veiprising kan på sikt bety slutten for bompengeinnkreving slik vi kjenner det. Både KrF og Venstre ønsker å utrede satellittbasert veiprising, men har ikke klart å få det inn som et eget punkt i den nye regjeringsplattformen.
Satellittbasert veiprising kan på sikt bety slutten for bompengeinnkreving slik vi kjenner det. Både KrF og Venstre ønsker å utrede satellittbasert veiprising, men har ikke klart å få det inn som et eget punkt i den nye regjeringsplattformen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristelig Folkeparti har foreslått i Stortinget å fjerne bompenger, og erstatte det med alternativ veiprising. – Derfor er det merkelig at veiprising ikke er en del av den nye regjeringsplattformen, mener Sverre Myrli (Ap).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens system med å kreve inn bompenger kan på sikt bli erstattet med et annet avgiftssystem, kalt satellittbasert veiprising.

Satellittbasert veiprising er et fleksibelt system der det kan kreves inn en kilometeravgift som varierer med kjøretøyets bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og/eller luftforurensing, samt hva slags type vei bilen kjører på.

Flere partier har lyst til å utforske mulighetene for å innføre et slikt system, inkludert Kristelig Folkeparti og Venstre.

Det var derfor ventet at de to partiene skulle kjempe for å få inn et punkt om å utrede satellittbasert veiprising for personbiler i den nye regjeringsplattformen. Det skjedde ikke. Ordet «veiprising» er ikke nevnt én eneste gang i den nye plattformen.

Det synes stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) er oppsiktsvekkende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært en stor debatt om veiprising de siste månedene. KrF har et forslag om dette som ligger til behandling i Stortinget. Derfor synes jeg det er merkelig at veiprising ikke er et tema i den nye regjeringsplattformen, sier Myrli til ABC Nyheter.

Aktuelt: Bompenger kan erstattes av veiprising: – Rettferdig og bærekraftig

Fakta om satellittbasert veiprising:

  • Satellittbasert veiprising betyr at man erstatter bilrelaterte bruks- og kjøpsavgifter, som bompenger, drivstoffavgifter og engangsavgiften, med en kilometerbasert veiavgift.
  • Størrelsen på kilometeravgiften vil variere, og være avhengig av hvor du kjører (billigere på landet enn i byen), når på døgnet du kjører (billigere utenfor rush) og hva slags bil du kjører (lavutslippsbiler betaler mindre enn andre biler). Størrelsen på avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter.
  • Bilistene betaler rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter (2018), og kjører rundt 45 milliarder kilometer (2017).
  • Med satellittbasert veiprising vil man bruke GPS til å samle inn informasjon om hvor bilen har vært for å kunne fakturere en riktig avgift.
  • Personvern har lenge blitt løftet frem som et hinder for veiprising, men Datatilsynet opplyser til Aftenposten at de mener denne utfordringen lar seg løse.
  • Flere politiske partier ønsker å utrede veiprising.
Kilde: NAF

– Bompenger er ineffektivt

Sverre Myrli (Ap) gir ingen løfter om lavere bompenger med Arbeiderpartiet. Men også Ap ønsker å utrede satellittbasert veiprising som et alternativ til bompenger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sverre Myrli (Ap) gir ingen løfter om lavere bompenger med Arbeiderpartiet. Men også Ap ønsker å utrede satellittbasert veiprising som et alternativ til bompenger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Datatilsynet har nylig gått ut og sagt at satellittbasert veiprising lar seg gjennomføre samtidig som personvern blir ivaretatt, og den 8. januar var det en åpen høring om satellittbasert veiprising i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der stilte en samlet bilbransje seg positive til å erstatte bompenger med veiprising, avhengig av hvordan et slikt system innrettes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bompengebelastningen er stor, og det er en ineffektiv måte å ta inn penger på. Jeg hadde virkelig trodd det skulle komme inn noe mer om veiprising i plattformen, når det er noe både Venstre, KrF og Høyre er for å utrede, sier Myrli, som selv sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ap-politikeren håper ikke det betyr at KrF og Venstre har gitt seg i møte med Fremskrittspartiet, som ikke ønsker satellittbasert veiprising.

Venstre og KrF sier de slett ikke har lagt veiprisingsballen død.

Les mer: Krf-nestledere og Ap-representanter med forslag mot bompenger

Ny regjering: Regjeringen lover lavere bompengebelastning - Ap er skeptiske

KrF ønsker mer rettferdig system

Hans Fredrik Grøvan er transportpolitiker talsperson for KrF. Han mener forholdet mellom by og distrikt bør behandles grundigi en utredning av satellittbasert veiprising for å sikre et system som ivaretar de ulikhetene som der er blant annet med tanke på trafikkgrunnlag, avstander og befolkningstetthet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Hans Fredrik Grøvan er transportpolitiker talsperson for KrF. Han mener forholdet mellom by og distrikt bør behandles grundigi en utredning av satellittbasert veiprising for å sikre et system som ivaretar de ulikhetene som der er blant annet med tanke på trafikkgrunnlag, avstander og befolkningstetthet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Samferdselsdepartementet er allerede i gang med utredning av veiprising for tungtransport. Utover det kjenner jeg ikke detaljert hva som er årsaken til at dette temaet ikke er nevnt spesielt i plattformen, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF) til ABC Nyheter.

Han er transportpolitisk talsperson for partiet, og sier KrF fremdeles er for å få satellittbasert veiprising utredet, slik de har foreslått på Stortinget.

– I byene kan bompengene, dersom satsene differensieres, bidra til mindre kø og forsinkelser og redusert forurensning. Samtidig er det lite rasjonelt at brukerbetalingen kreves inn punktvis, uten hensyn til hvor lang strekning det enkelte kjøretøy tilbakelegger. Dette har uheldige fordelings- og konkurransevirkninger, sier Grøvan.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Samleside: Her finner du alle sakene om bompenger

KrF-politikeren ser mange positive muligheter ved å bytte ut bompenger med veiprising, blant annet på miljøfronten. Han tror at om et nytt system skal kunne innføres innen rimelig tid, må utredning og planlegging komme i gang. Derfor vil KrF være opptatt av denne saken fremover, selv om den ikke er med på et punkt i regjeringsplattformen.

Venstre: – Pågår diskusjoner

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) sier Venstre fremdeles ønsker å utforske satellittbasert veiprising, selv om de ikke kommer med noen lovnader i den nye regjeringsplattformen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) sier Venstre fremdeles ønsker å utforske satellittbasert veiprising, selv om de ikke kommer med noen lovnader i den nye regjeringsplattformen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jon Gunnes (V) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– I Granavollen-plattformen står veiprising ikke spesifikt nevnt. Men det pågår diskusjoner om dette temaet både i regjeringen og på Stortinget. I tillegg har regjeringen satt i gang en utredning om bruk av satellittbasert veiprising for tungtransporten. Denne utredningen vil gi svar på mange spørsmål vedrørende temaet, sier Gunnes til ABC Nyheter

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at selv om veiprising ikke spesifikt er nevnt i den nye regjeringsplattformen, er tematikken overordnet nevnt flere plasser. Blant annet i disse to punktene:

  • Regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi, i innledningen til samferdselskapittelet.
  • Fortsette arbeidet med innfasing av ny teknologi i kjøretøy og trafikkavvikling, kulepunkt 3 under innledning.

Venstre-politikeren understreker at partiet er opptatt av å utforske mulighetene som ligger i en mer moderne form for veiprising enn innkreving av bompenger. Han ønsker en mer rettferdig fordeling av byrdene, samtidig som personvern bør ivaretas bedre enn det gjør i dag.

– Ny teknologi kan løse begge disse utfordringene, og dessuten være et mer fleksibelt verktøy som kan brukes til å regulere trafikk for eksempel når luftforurensningen er høy eller på gitte tider av døgnet der man ønsker å redusere trafikkmengden.

Les også:

Hvorfor det er store prisforskjeller mellom bomstasjoner i Norge

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Flertall for å bruke bompenger på kollektivtrafikk i Bergen