Meny

Samferdselsdepartementet vil skjerpe kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy

I dag kan tunge kjøretøy på norske veier slippe unna med for dårlige vinterdekk, fordi det er tillatt i loven. Nå ønsker Samferdselsdepartementet en innskjerping i kravene til vinterdekk for tungtransport. Foto: Roman Babakin / Shutterstock / NTB scanpix

Bransjen jubler over den planlagte innskjerpingen. – Vi er veldig fornøyde med at dette endelig blir tatt tak i, sier Norges Lastebileier-Forbund.

Fra neste vintersesong skal det bli strengere krav til tungtransportens vinterdekk, om loven tillater det. Departementet har bedt vegdirektoratet om å gjennomføre en høring av et forslag om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge kjøretøy.

Innskjerpingen skal skje så raskt som mulig, og i forkant av neste vintersesong. Det kommer fram i et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

«Som ledd i det kontinuerlige arbeidet for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier, og i lys av flere alvorlige hendelser og fremkommelighetsutfordringer med tunge kjøretøy, ber vi Vegdirektoratet foreslå en nødvendig skjerping av gjeldende krav til vinterdekk for tunge kjøretøy», skriver departementet.

Det er godt nytt for trafikksikkerheten på norske veier vinterstid.

Aktuelt: Nedslående kontroll av utenlandske vogntog: Halvparten fikk kjøreforbud

NLF: Dagens krav til vinterdekk er for dårlige

Forrige onsdag sendte Norges Lastebileier-forbund (NLF) et brev til Samferdselsdepartementet med oppfordring om å endre kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy. Allerede fredag fulgte Samferdselsdepartementet opp med brevet til Vegdirektoratet.

– Vi er veldig fornøyd med at myndighetene er positive til å løse dette, og at de reagerer så raskt. Hver dag kan vi lese i mediene om ulykker, stengte veier og unødvendig berging. Gode vinterdekk er åpenbart viktig for sikkerheten og fremkommeligheten på norske veier, sier Geir Mo, administrerende direktør i NLF til ABC Nyheter.

Geir Mo er administrerende direktør i NLF. Han er glad for at Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet endelig vil skjerpe kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen/Norges Lastebileier-Forbund

I dag er såkalte «Mud and Snow»-dekk godkjent som vinterdekk for tunge kjøretøy. Ifølge NLF er disse dekkene i praksis sommerdekk.

Slik ser symbolet for Three peak mountain snowflake-dekk ut (forkortet 3PMSF). Foto: NTB Scanpix

– Du finner dekk av denne typen som egner seg på vinterføre, men det er dessverre ikke flertallet. Mud and Snow er ingen kvalitetsmerking. Det er ikke en satt standard som stiller konkrete kvalitetskrav til dekk. Fabrikkene vurderer selv om dekk skal få «M+S»-merking. Da stempler de heller noen dekk for mange enn for få, sier Mo.

En samlet norsk lastebilbransje ønsker krav om vinterdekkene 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) på vinterføre. Det stilles særskilte krav til friksjon og friksjon på glatt føre for 3PMSF-dekk, som er merket med «alpesymbolet».

Les også: Jon Georg Dale lover strakstiltak for å hindre flere vogntog-ulykker i nord

Er det juridisk mulig, blir det en realitet

Etter flere alvorlige trafikkulykker i vinter hvor tunge kjøretøy har vært involvert, ønsker Samferdselsdepartementet å stramme inn regelverket snarest.

«Departementet ønsker at en innskjerping av kravet til vinterdekk gjennomføres raskest mulig og i forkant av neste vintersesong. Vi ber derfor om at saken gis høy prioritet og at forslaget høres nasjonalt og i EØS så raskt som mulig», heter det i brevet.

Vegdirektoratet opplyser til ABC Nyheter at de prioriterer saken, og ønsker å gjennomføre høringen og få på plass skjerpede krav til vinterdekk så raskt det lar seg gjøre. Dersom det er juridisk mulig å få på plass en innskjerping, vil det skje, lover direktoratet.

Fortvilet mor: – Hva må til for å hindre uegnede kjøretøy å kjøre over grensen?

Tyskland har allerede skjerpet kravene

Norge må forholde seg til gjeldende regelverk i EU og EØS. I noen tilfeller setter det begrensninger på hva slags tiltak det er mulig å gjennomføre i Norge. I dette tilfellet ser det derimot lyst ut for Norge.

EU-landet Tyskland innførte strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy for ett år siden. Etter 01.01.2018 er det kun vinterdekkene 3PMSF som er godkjent for tunge kjøretøy.

Samferdselsdepartementet foreslår en innskjerping av norske krav etter Tysklands modell, gitt at dette er hensiktsmessig og lovlig i Norge. I Tyskland gjelder påbudet kun for drivende og styrende aksler. Med andre ord må ikke alle hjulene på vogntog i Tyskland har vinterdekkene 3PMSF.

Norske myndigheter ønsker imidlertid å se på mulighetene for å gjøre det påbudt med slike på alle hjulene, inkludert hjul på tilhenger.

Troms: Charlie (22) kjemper for livet: – Det skjer ulykker med vogntog her hver dag

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært