Bomstasjoner kan erstattes av veiprising: – Rettferdig og bærekraftig

VIDEO: Dette sa NAF og OVF om representantforslagene under høringen.

Satellittbasert veiprising kan bli en realitet, når Datatilsynet nå gir grønt lys for GPS-måling. – Bompenger er en ganske uintelligent avgift, mener NAF. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens bompenger kan erstattes med en avgift kalt satelittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører. Tirsdag var det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om saken.

To representantforslag om bompenger diskuteres i høringen. Det ene er et forslag fra KrF om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving. Det andre er et forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede veiprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter.

Flere partier støtter forslaget om en utredning, inkludert Venstre, KrF og Senterpartiet. Det er allerede igangsatt en utredning for veiprising for tungtransport.

Aktuelt: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Fakta om veiprising:

  • Veiprising betyr at man erstatter bilrelaterte bruks- og kjøpsavgifter, som bompenger, drivstoffavgifter og engangsavgiften, med en kilometerbasert veiavgift.
  • Størrelsen på kilometeravgiften vil variere, og være avhengig av hvor du kjører (billigere på landet enn i byen), når på døgnet du kjører (billigere utenfor rush) og hva slags bil du kjører (lavutslippsbiler betaler mindre enn andre biler). Størrelsen på avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter.
  • Bilistene betaler rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter (2018), og kjører rundt 45 milliarder kilometer (2017).
  • Med veiprising vil man bruke GPS til å samle inn informasjon om hvor bilen har vært for å kunne fakturere en riktig avgift.
  • Personvern har lenge blitt løftet frem som et hinder for veiprising, men Datatilsynet opplyser til Aftenposten at de mener denne utfordringen lar seg løse.
  • Flere politiske partier ønsker å utrede veiprising.
Kilde: NAF

NAF: – Bompenger er en uintelligent avgift

NAF er blant bilforeningene som deltar på høringen. De er for en utredning av veiprising av flere grunner.

– Avgiftspolitikken for bil mangler en tydelig retning. Isteden har vi en avgiftspolitisk helgardering, sier seniorrådgiver i NAF, Thor Egil Braadland.

Han understreker at NAF er for utredningen i første omgang, for å få tallene på bordet. Organisasjonen har ikke tatt stilling til om de er for en innføring av veiprising enda. Det kommer an på utredningens konklusjon.

NAF og Norsk Bilbransjeforening håper flere avgifter kan bakes inn i veiprising, som engangsavgift, veibruksavgift og bompengeavgift.

– Engangsavgiften er en belastningsavgift, men er helt frakoblet hvor mye du bruker bilen. Det fører til at de som kjører lite bil, sponser de som kjører mye. Veibruksavgiften er avgift per liter drivstoff. Du betaler like mye om du stamper i kø i sentrum eller kjører i Folldal. Det betyr at distriktene sponser kjøring i by, mener Braadland.

Han kaller bompenger «en ganske uintelligent avgift».

– Den er skapt for de med god råd og de som bor innenfor bommen. For de som bor utenfor bomringen koster en kort tur inn til sentrum mye, mens de som bor i sentrum fra før kan kjøre gratis.

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Datatilsynet: – Vi tror det er mulig

En innvending mot veiprising har vært at det er krevende å finne en løsning som fungerer med personvernlovgivning.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sa til Aftenposten tirsdag at han tror det er mulig å løse personvernutfordringene.

Under tirsdagens høring sa han:

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet . Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet . Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Et satellittbasert system sier mye om hvordan vi lever livene våre. Det kan være utfordrende for personvernet. Hvor har vi kjørt og hvorfor har vi kjørt akkurat dit? Hvor har vi parkert og hvorfor har vi parkert akkurat der? Det er lett å se at mange andre kan være interessert i opplysninger samlet inn i et sånt system.

Thon ser for seg to mulige løsninger på personvernutfordringen ved veiprising.

– Dataene kan lagres lokalt i kjøretøyet, for så å sendes videre aggregert. Det vil si at man ikke kan se hvor bilisten har kjørt, men at vedkommende har kjørt og hvor langt. For eksempel kan man se at bilisten har kjørt x antall kilometer på motorvei, x antall kilometer i sentrum og x antall kilometer på fylkesvei.

En annen mulighet er en elektronisk lommebok, lik et kontantkort.

– Hvor bilisten betaler løpende etter hvor og hvor langt vedkommende kjører, uten at noen får vite akkurat hvor du kjører.

Samleside: Les alle sakene om bompenger her

Veiprising: – Bærekraftig og rettferdig

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) stiller seg bak de to fremmede forslagene, med noen merknader.

– Sammensetningen av den norske bilparken er under endring, og endringene skjer svært raskt. I 2018 utgjorde ladbare biler over 50 prosent av alle nye og bruktimporterte biler. For at et avgiftssystem skal være bærekraftig, må det være fleksibelt nok til å møte denne endringen, sier Aslak Celius, politisk rådgiver i OFV.

Organisasjonen mener veiprising har potensiale til å være både bærekraftig og rettferdig.

– Det vil være bærekraftig i at de inkluderer alle de sosiale kostnadene ved bilbruken. Forurensning, men også slitasje, trafikksikkerhet og arealbruk. På denne måten unngår man å gjøre én type bilister til nullskatteytere på veiene. Det vil være rettferdig ved at man betaler for den kostnaden man faktisk påfører samfunnet ved bilbruken sin.

Oslo Høyre til sinte aksjonister: – Bompenger eneste løsning

Hvordan skal veiprising fungere?

Bilimportørenes landsforening representerer importørene av nye biler i Norge. Foreningen påpeker at begrepet veiprising i dag har flere tolkninger, og at avgiftsordningen må utredes nøye før politikere trekker noen konklusjoner.

Erik Andresen er er direktør i Bilimportørenes Landsforening. Han er spent på konklusjonen i en eventuell utredning om veiprising.
Erik Andresen er er direktør i Bilimportørenes Landsforening. Han er spent på konklusjonen i en eventuell utredning om veiprising.

– Et spørsmål er hva veiprisingsavgiften bør inkludere. Bør den omfatte bompenger, veibruksavgifter, trafikkforsikringsavgift, bypakker? Vi mener også at vi må vurdere om engangavgiften skal inn i veiprising, sier direktør i Bilimportørenes landsforeningen, Erik Andresen.

Et spørsmål er hva som skal reguleres med et slikt system.

– Skal man regulere adferd for å unngå kø, klimautslipp og lokal forurensning? Hva med trafikksikkerhet? By/land-problematikken, tid på døgnet, og så videre. Nivået på pris bør også vurderes.

Bilforeningene håper samlet at en eventuell utredning kan gi gode svar på disse spørsmålene.

Les også: Hvorfor det er store prisforskjeller mellom bomstasjoner i Norge

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden