Meny

EU-kompromiss om lastebilsjåfører

Trucks are lined up as hey roll down a highway in Frankfurt, Germany, Monday, Dec. 3, 2018. The COP24 UN Climate Change Conference is taking place in Katowice, Poland. Negotiators from around the world are meeting for talks on curbing climate change. (AP Photo/Michael Probst) Foto: Michael Probst / AP
EUs transportministre er enige om en felles posisjon i forhandlingene om nye regler for lastebilsjåfører. EU-reglene omfatter også Norge.

Kompromisset kom på plass like før midnatt mandag, etter en lang dag med forhandlinger i EUs ministerråd.

– Dette handler om å sikre mer rettferdige regler for sjåfører og transportselskaper, sier transportminister Norbert Hofer fra Østerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret.

Han mener enigheten vil sikre bedre arbeidsforhold for yrkessjåfører i EU, men også gjøre hverdagen enklere for bedriftene.

Sluttforhandlinger i vente

Enigheten gjelder en større pakke med nye regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU.

Men vedtaket er bare en etappe på veien. Saken må fortsatt behandles ferdig i EU-parlamentet før et endelig forlik kan inngås.

Her hjemme følger regjeringen nøye med, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). EU-reglene omfatter nemlig også Norge.

– Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sier Dale.

Les også:  Sju av ti lastebilsjåfører bruker mobil ulovlig

Nye regler for hviletid

I transportministrenes forslag til kompromiss fastslås det blant annet at yrkessjåførers arbeidstid må organiseres slik at de er i stand til å returnere hjem minst hver fjerde uke.

I tillegg fastslås det at den ukentlige hviletida må tilbringes utenfor lastebilen.

– Det er gledelig at EUs ministerråd nå slår klart og tydelig fast at det er uakseptabelt å gjennomføre den normale ukehvilen i lastebilen. Det er også positivt at det legges opp til at arbeidsgiveren må organisere arbeidet slik at sjåførene jevnlig får mulighet til å reise hjem, sier Dale.

Transportministrene må nå forhandle med EU-parlamentet om et endelig forlik i saken.

Les også:  Norske yrkessjåfører reagerer på EU-forslag om hviletid

Kabotasje

Kompromissforslaget omfatter blant annet regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet.

I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking.

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering av reglene skal føre til at norske lastebilsjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Transportministrene går nå inn for å beholde dagens grense på maks tre slike kabotasjeoppdrag innenfor sju dager.

Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land.

Road Alliance

Norge har ikke hatt noen direkte stemme i forhandlingene i ministerrådet, men har deltatt i en uformell gruppe kalt Road Alliance, der ni av EUs medlemsland er med.

Denne gruppen har nå fått godt gjennomslag i ministerrådet for sine synspunkter, mener Dale.

– Men tekstene er basert på et kompromiss, så ingen land har fått fullt ut gjennomslag for sine posisjoner, sier han.

Motor
Populært