Stjeles bilen på tomgang, kan det bli rådyrt

Politiet får hvert år noen saker der eier har gått fra bilen på tomgang. Når vedkommende er tilbake, er bilen sporløst forsvunner. Det kan bli en kostbar opplevelse. Foto: NTB scanpix.
Politiet får hvert år noen saker der eier har gått fra bilen på tomgang. Når vedkommende er tilbake, er bilen sporløst forsvunner. Det kan bli en kostbar opplevelse. Foto: NTB scanpix.

Her lønner det seg å bruke hodet!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Å la en bil gå på tomgang er ikke lov, men boten du kan få for dette, er det minste problemet du risikerer:

Blir bilen stjålet mens du er borte fra den, risikerer du at forsikringsselskapet sier nei til erstatning.

– Dersom bilen står med motoren i gang og blir stjålet, regnes dette vanligvis som grovt uaktsomt, foruten at det er et brudd på sikkerhetsforskriftene. Derfor vil nok i hovedsak forsikringsoppgjøret avkortes, og i verste fall avslås. Dette vil si at forsikringstaker ikke vil få fullt oppgjør for bilen, sier Vidar Brustad i If.

Han understreker imidlertid at bildet er nyansert:

– Hvor mye avkortingen vil utgjøre, vil kunne variere med den aktuelle situasjonen. Det er forskjell på om bilen står for eksempel på en bensinstasjon i Oslo, eller på en hytte på fjellet, fire mil unna nærmeste bebyggelse, legger Brustad til.

Slik utnytter biltyvene vinterkulden

Også andre varsler avkorting:

– Det kan bli avkorting, men hvert tilfelle vurderes for seg. Ikke minst ser vi på omstendighetene rundt saken, for eksempel hvor det skjedde. Vi har hatt noen slike tilfeller, men har ikke konkret statistikk på dette. Uansett fraråder vi sterkt å la bilen stå på tomgang, ikke minst ut fra miljøhensyn, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Dette er heldigvis noe som ikke skjer veldig ofte, og når det skjer, blir det en vurdering fra sak til sak, sier Svein-Arne Kausland i Tryg Forsikring.

Kunden kan ofte lastes

– Vi ser blant annet på hvilke handlingsalternativer man hadde til å la bilen stå på tomgang. Det har dessuten betydning hvor det skjedde - var det på bygda, med lite folk i nærheten, eller i byen med langt mer trafikk!

– Gjør du dette i byen, og bilen stjeles, blir det avkortning i eventuell erstatning. Størrelsen på denne blir vurdert fra sak til sak, men det kan bli alt fra full erstatning til kraftig avkortning dersom kunden kan lastes. Og det kan han ofte i slike saker, understreker Kausland.

De er biltyvenes favoritter

Forskjell på bysentrum og avsidesliggende gårdstun

Heller ikke hos Sparebank1 Forsikring skjer slike tyverier veldig ofte, men Svein Skovly bekrefter at det er "noen tilfeller hvert år".

– Det finnes visse regler som kundene må følge for å være sikret full erstatning ved skade. En slik regel er blant annet kravet om at "bilen skal være lukket og låst" og at "nøklene skal oppbevares adskilt fra bilen" når du forlater den.

Tomgangskjøring på en bensinstasjon eller på gårdsplassen hjemme vil typisk være et brudd på disse reglene.

Hvis bilen stjeles mens den står på tomgang vil selskapet alltid vurdere å redusere erstatningen som følge av brudd på sikkerhetsforskriftene. Hvor stor reduksjonen blir, vil avhenge av forholdene. Det er forskjell på om man går fra bilen ulåst og med motoren i gang i Oslo sentrum eller på sitt eget gårdstun utenfor allfarvei, understreker Skovly.

5000 kroner i bot

Tomgangskjøring skader dessuten miljøet og er forbudt i Norge.

Paragraf 16 i trafikkreglene sier at "i eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass".

Dette synder veldig mange mot, og biler som står og går seg varme før barna skal kjøres til barnehage eller skole, og mamma og pappa til jobb, er et altfor vanlig syn i norske nabolag vinterstid.

Det kan bli kostbar komfort: Straffen for å "glemme" tomgangsforbudet er forenklet forelegg på rundt 5000 kroner.

Satte seg på biltyven - og ventet til politiet kom

Les også:
Lar du bilen stå på tomgang, risikerer du flere tusen kroner i bot
– Aldri la bilen din stå på tomgang uten at du er tilstede

Denne saken ble først publisert i Broom.no

Personvernpolicy