Kjører du diesel gjennom bomringen i Oslo i rushtiden, må du betale 59 kroner

<p>Bilister må belage seg på nye priser i bomstasjonene i Oslo fremover. </p>
Bilister må belage seg på nye priser i bomstasjonene i Oslo fremover.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Fra og med søndag koster det ekstra å passere bomringen i Oslo i rushtiden. Kjører du dieselbil kan du vente deg et kraftig prishopp. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1. oktober må bilistene rette seg etter to nye betalingsregler i hovedstaden. Det skal koste mer å kjøre biler som regnes å ha de verste utslippene og det skal koste ekstra å kjøre bil i rushtida.

– I dag koster det 35 kroner å kjøre en dieselbil gjennom bomringen og mot Oslo sentrum i rushtida. Fra 1. oktober vil det koste 59 kroner. Det er altså 24 kroner opp fra dagens nivå, sier leder for Oslopakke 3-sekretariatet Terje Rognlien til NRK.

Det er tette køer som dette politikerne håper å få bukt med når de nye takstene innføres. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Det er tette køer som dette politikerne håper å få bukt med når de nye takstene innføres. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Grunntaksten for en dieselbil blir på 49 kroner, mens bensinbilene får en grunntakst på 44 kroner. Kjører du bil i den verste kø-tiden legges det på 10 kroner. Nullutslippbilene slipper unna rushtidsavgiften frem til mars 2019.

Der bilistene må gjennom Bærums-snittet, i tillegg til bommen, øker prisene til 77 kroner for dieselbiler og 74 kroner for bensin- og hybridbiler i rushtida.

Bakgrunn: Enighet om nye bomsatser i Oslo

Tror på bedre luft

Målet bak takstene er å bedre lufta i Oslo og samtidig sørge for at det blir mindre trafikk på veiene.

– Ønsket er at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, gange og sykkel, sier Rognlien.

Transportøkonomisk institutt er imidlertid skeptiske til effekten av rushtidsavgiften.

– Vi kan nok ikke forvente de store effektene av dette på køene på morgenen. Til det er differensieringen for liten, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen.

Les også: Nguyen Berg: – Oslopakke 3 vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i

Reduserte køer i Bergen

I august i år kom tall som viste at økte bompengesatser i Bergen har ført til kortere køer. Ifølge Statens vegvesen var det 14 prosent færre biler på innfartsårene i rushtiden ett år etter innføringen. Samtidig økte trafikken med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften.

– Dette motbeviser det mange har ment – nemlig at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtida. Man kan forvente å oppnå samme i Oslo som i Bergen når de innfører tids- og miljødifferensierte takster i oktober, sa professor i transportøkonomi hos Statens vegvesen James Odeck.

Les også: Oslopakken kan gi rushtidsavgift og ny T-bane

Oslopakke 3

Det er Oslopakke 3 som ligger til grunn for de nye takstene i hovedstaden. Våren 2019 innføres toveis innkreving i Oslo, halv takst hver vei, ny indre bomring i Oslo og bommer på bygrensa for trafikk fra Follo og Romerike.

93 prosent av bompengene som brukes i Oslo skal gå til kollektivtiltak, sykkel og gange.

Fakta om Oslopakke

* Fra 1. oktober i år blir bilister i Oslo og Akershus ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, en såkalt miljødifferensiering. Kombinert med høyere bomtakster skal det gi effekt på luftforurensing og miljø.

* Rushtidstaksten for dieselbiler blir 58 kroner og 53 for bensinbiler. Normaltakst vil bli henholdsvis 48 og 43 kroner. Dagens takst er 34 kroner.

* Det skal etableres en ny, indre bomring i Oslo. Det er imidlertid uklart hvor de nye bomstasjonene skal plasseres.

* Fra 2019 vil det bli toveis innkreving i bomringene.

* Det vil innføres én times fritak fra bombetaling etter at en bilist har betalt ved bomringene.

* Bevilgningene til kollektivtrafikk økes med over 70 prosent fra forrige avtale.

* 93 prosent av bompengene som brukes i Oslo skal gå til kollektivtiltak, sykkel og gange.

* De neste 20 årene gis det 50 milliarder til satsing på kollektiv og sykkel.

* Ny sentrumstunnel for T-bane er fullfinansiert.

* Fornebubanen er fullfinansiert, med nye T-banevogner.

* Nytt signal- og sikringsanlegg skal gi en bedre kapasitet, spesielt i T-banetunnelen.

* Baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen er sikret finansiering med 12 milliarder.

* Rammen til trikk og bane økes til over 10 milliarder.

* 4,2 milliarder i bompenger settes av til å bygge ut sykkelveier, det gjør at hele sykkelveinettet i Oslo nå er finansiert.

* Det settes av midler til lokale byutviklingstiltak som Røatunnelen, et lokk over E6 i Groruddalen og lokk over E18 ved Filipstad.

* Avtalen skal gi 12 millioner færre bilpasseringer gjennom bomringen og biltrafikken inn til Oslo skal reduseres med 11 prosent.

* Oslo og Akershus er enige om en reduksjon i biltrafikken med 15 prosent over bomringen innen 2019. Det tilsvarer 66.000 færre biler om dagen.

* Nytt opplegg for bomsatser skal redusere antallet osloborgere som bor i «rød sone» for luftforurensing fra dagens 200.000, til mellom 10-20.000 i 2022.

* Partene er enige om å bygge ut rundt 1,5 km av de planlagte 4,5 km i første del av utbyggingen av E18.

* Utover dette skal ingen vei bygges ut før ny forhandling er gjennomført i 2020.

* Ny bussterminal på Lysaker skal bygges ferdig til åpning av Fornebubanen.

(Kilde: MDP, AP, SV) (©NTB)


Bakgrunn: Slik gikk det da Bergen innførte rushtidsavgift

Les også: Oslo-borgere sitter mest i Kø i NordenPersonvernpolicy