Nå kan flere kjøre i 110 km/t

Det startet i juni i år - nå har flere motorveistrekninger kommet til og dermed kan du kjøre i 110 km/t en rekke steder i Norge. Foto: Scanpix.
Det startet i juni i år - nå har flere motorveistrekninger kommet til og dermed kan du kjøre i 110 km/t en rekke steder i Norge. Foto: Scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les hvilke nye strekninger som har kommet til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

6. juni i år var det for første gang tillatt å kjøre i 110 km/t på norske veier.

Da ble fartsgrensen justert opp på tre strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, samt en strekning på E6 i Østfold.

Til sammen fikk vi 53 kilometer motorvei med 110-grense den gangen.

Flere i oktober

Nå fortsetter Samferdselsdepartementet denne satsingen, i oktober har flere strekninger kommet til. Denne uken åpnet strekningen Solli-Årvoll i Østfold for 110 km/t.

Tidligere denne måneden har også strekningene fra Eik i Buskerud til Hanekleiva i Vestfold og strekningene Helland bru - Kopstad og Gulli - Langåker i Vestfold blitt skiltet opp til 110 km/t.

Denne BMW-en satte råkjøringsrekord på norske veier

Nye strekninger

Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t:

• Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)
• Helland bru – Kopstad (ca 5 km)
• Kopstad – Gulli (ca.14 km)
• Gulli – Langåker (ca. 25 km)
• Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)
• Sky – Langgangen (ca. 11 km)
• Solli – Årvoll (ca 16,5 km)
• Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lånte pappas superbil - det gikk ikke så bra ...

Nødvendige tiltak

Videre er strekningene Ås – Mosseporten og Berger - Kolomoen planlagt for 110 km/t. Disse vil etter planen bli åpnet for fartsgrense 110 våren 2015, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding

Det er på veier med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vegdirektoratet gjør for øvrig nå en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet. Nye strekninger med fartsgrense 110 km/t vil bli vurdert i lys av det videre arbeidet.

Midtrekkverk

110 km/t på motorvegstrekningene er en prøveordning som skal evalueres. Det er gjort utbedringer på flere av strekningene for å motvirke at økt fart skal føre til flere og mer alvorlige ulykker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant annet er strekningenes geometri, kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og havarilommer i tunnelene undersøkt med tanke på konsekvensene av økt fart.

Det er montert fysiske midtrekkverk der det ikke var fra før. I Vestfold er det satt opp variable fartsgrenseskilt der farten kan styres ned. Dette vil etter hvert også komme i Østfold.

Han råkjørte - fordi skoene var for tunge!

Gjelder ikke alle

Fartsgrensene for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere står fast. Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t.

Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.

Tatt for råkjøring, men slapp straff. Her kan du lese hvorfor: