Vurderer Autopass- og GPS-tvang

FORTSETTER: Det er kun FrP av de politiske partiene som ønsker å fjerne alle bomstasjoner. (Foto: Morten Olav Pålhaugen/Fjellinjen)
FORTSETTER: Det er kun FrP av de politiske partiene som ønsker å fjerne alle bomstasjoner. (Foto: Morten Olav Pålhaugen/Fjellinjen)

Flere partier ønsker brikker og GPS-sporing i alle biler for å gjøre bompenger mer effektivt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da regjeringen la frem forslag til årets statsbudsjett, ville de mer enn gjerne fortelle hvordan de satset på vei.

Det skulle lages 24 kilometer med gul midtstripe, 15 kilometer ny motorvei skulle åpnes, 19 kilometer midtrekkverk skulle reises, vi skulle få én kilometer nytt kollektivfelt og 54 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Men det vil koste deg som bilist: Bompengeandelen skal økes til 13,85 milliarder kroner, noe som enten betyr flere bomstasjoner eller høyere satser.

Mer om dette her: Kostnadene for å holde veinettet i gang skyves mer over på deg

Bompenger blir diskutert høyt og lavt, lokalt og nasjonalt, blant annet fordi ordningene kan være dyre å drifte og kan ramme enkelte bilister langt hardere enn andre.

Her er hvordan våre største politiske partier stiller seg til bompenger.

Arbeiderpartiet

Støtter bompenger hvor det er lokal interesse for det. Vurderer tiltak for effektivisering, som Autopass-brikker i alle kjøretøy.

– Vi tror det også fremover vil være ønske om å fremskynde utbygging av viktige veiprosjekter gjennom et spleiselag med bompenger. I byområder der trafikantene opplever fordeler ved å styrke kollektivtilbudet på bekostning av biltrafikken er vi også åpne for å bruke bompengeinntekter til å styrke kollektivtrafikken, slik det i dag gjøres i Oslo. Vi ønsker å redusere kostnadene ved bompengeinnkrevingen, gjøre den mer effektiv og ønsker derfor å redusere antallet bompengeselskap kraftig, sier informasjonsleder Anne Odden i Arbeiderpartiets storingsgruppe til DinSide.

Les også: Fjellinjen håper du blir tvunget til å ha bombrikke

Venstre

Vil ikke endre dagens praksis.

Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre har ingen ytterligere kommentarer.

SV

Støtter bompenger. Vurderer tiltak for effektivisering, som færre bomselskaper, utvidet Autopass eller GPS-sporing av bilistene.

– Vi vil for det første ha langt færre bomselskaper, som gjerne dekker flere fylker. Det er for å redusere kostnadene til administrasjon og oppnå best mulig offentlig garanterte lån. I forslaget til arbeidsprogram anbefales en utredning av vei- og bilrelaterte avgifter. Målet er at avgiftene skal bli mest mulig rettferdig, bidra til å kutte klima- og miljøutslipp fra biltrafikken, og gjøre det billigere å kjøre bil i distriktene enn i byområdene. Det kan for eksempel skje med et utvidet system med autopass, eller et GPS-basert system som danskene skal innføre, sier transportpolitisk talsperson Hallgeir Langeland i SV til DinSide.

KrF

Støtter bompenger hvor det er lokal interesse for det. Vurderer tiltak for effektivisering, som Autopass-brikker i alle kjøretøy.

– For KrF er det viktigere å si ja til nye veier, enn å si nei til bompenger. Så lenge det er enighet lokalt om at man ønsker bompenger, så er brukerfinansiering en realistisk måte å få finansiert nye veier på. Det er viktig at minst mulig går bort i administrasjon, og at mest mulig går til vei. Derfor må vi sørge for et mer effektivt system enn i dag, og vi bør blant annet ha obligatorisk brikke i alle biler. Da blir det mindre administrasjon og mer penger til vei. KrF er kritisk til å legge alt over på drivstoffavgiften, sier kommunikasjonsrådgiver Gunnhild Sørås i KrFs stortingsgruppe til DinSide.

FRP

Er mot bompenger.

– FrP er i mot bompenger da vi mener det er en statlig oppgave å finansiere trygge, effektive og miljøvennlige veier. Bilistene betaler i dag cirka 60 milliarder i bilavgifter. Kun rundt 15 milliarder går tilbake til bilistene i form av bedre og mer trafikksikre veier, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i FrP til DinSide.

Les også: Slik vil Vegvesenet gjøre bompenger mer effektivt

Høyre

Støtter bompenger hvor det er lokal interesse for det. Vurderer tiltak for effektivisering.

– Høyre vil bygge flere veier, raskere. Så lenge lokalbefolkning, lokalpolitikere og lokalt næringsliv går inn for bompenger, kommer Høyre aldri til å være et hinder nye veier. Da må vi prioritere mer penger til vei over statsbudsjettet, men da må vi (dessverre) også tillate flere bompengeprosjekter. Samtidig vil Høyre gjøre en vurdering av hvordan vi kan forbedre driften av bompengeprosjektene, slik at mest mulig av pengene går til det som er meningen – nemlig nye veier. For Høyre er det viktigst at vi raskt og effektivt får på plass flere, bedre og tryggere veier, forteller kommunikasjonsrådgiver Rikke Sjøberg i Høyre til DinSide.

Senterpartiet

Støtter bompenger hvor det er lokal interesse for det. Vurderer tiltak for effektivisering.

– Senterpartiet støtter bompengefinansiering av veiprosjekter når dette er forankret i lokalpolitiske vedtak. Kostnadene ved innkreving av bompenger må reduseres ved hjelp av ny teknologi, slik at mest mulig av bompengene blir brukt til vei, forteller kommunikasjonssjef Christina Søgård i Senterpartiet til DinSide.

Les også: – Store endringer i avgiftene må til om vi skal nå målet om en sikker og miljøvennlig bilpark!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus