Disse parkeringsbøtene klager vi mest på

IKKE SYNLIG BILLETT. Vi klager mest på parkeringsgebyrene ilagt på bakgrunn av ikke synlig billett eller parkeringstillatelse. (Foto: colourbox.com)
IKKE SYNLIG BILLETT. Vi klager mest på parkeringsgebyrene ilagt på bakgrunn av ikke synlig billett eller parkeringstillatelse. (Foto: colourbox.com)

Når vi får parkeringsbøter gitt på bakgrunn av ikke synlig billett eller parkeringsbevis, er vi snare til å si fra.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De aller fleste parkeringsgebyrene som skrives ut, skrives ut på grunn av ikke synlig billett eller parkeringstillatelse. Dette skyldes ofte at lappen har blåst ned eller blitt liggende slik at den ikke kan leses. Da er det kanskje ikke så rart at nettopp dette er bakgrunnen for de fleste klagene på parkeringsbøter som Parkeringsklagenemnda mottar. Feilparkering: Dette er det mange som gjør feil - og det koster!

Les også: Nådde ikke opp - fikk parkeringsbot

4.000 klager i året

Parkeringsklagnemnda behandler klager på parkeringsgebyrer som du ikke får gjennomslag for hos parkeringsselskapene. Dersom du mener du har fått en uberettiget parkeringsbot, og har klaget på dette til parkeringsselskapet uten å bli hørt der, kan du klage videre til Parkeringsklagenemnda.

I fjor behandlet de 3.905 klager, som er nesten 11 saker hver dag hele året. Og den vanligste klageårsaken er nettopp ikke synlig billett eller p-bevis.

– Utfallet av klager på «Billett ikke synlig» vil variere. I saker der vi finner det sannsynliggjort at billetten ikke har vært synlig, vil det ikke bli medhold, selv om klager kan dokumentere gyldig billett i ettertid. Dersom billetten har vært delvis synlig og kan identifiseres med billetten klager sender inn, eller selskapet ikke har kunnet sannsynliggjøre at billetten ikke lå godt synlig, vil klager kunne få medhold, uttaler André Jansen, saksbehandler i sekretariatet for Parkeringsklagenemnda til DinSide.

Det er dyrere å feilparkere på steder regulert av private parkeringsselskaper, enn i offentlige gater

Dette klages det mest på

Her kan du se hva slags parkeringsbøter vi har klaget mest på, fordelt på klagegrunn. Tabellen viser alle klagene inkommet til Parkeringsklagenemnda i perioden 1. januar 2011 til 28. februar 2013.

Det er kun klager som først har blitt avslått av selskapene som kommer inn til Parkeringsklagenemnda, og ifølge Jansen vil de mest åpenbare medholdstilfellene bli luket ut av selskapet før de kommer så langt.

– Folk klager ofte til oss fordi de syntes dette er urettferdig, selv om det fremgår på vår hjemmeside at det ikke vil føre til medhold, ifølge Jansen.

Les også: Ambassader i Oslo nekter å betale parkeringsbøter

Innkomne klager fordelt på klagegrunn

Kilde: Parkeringsklagenemnda

Grunn

Antall

Synlig/ikke synlig billett el. tillatelse

2743

Annet

2.240

Rimelighet

1692

Oppmerking el. skilting

1679

Feil på automat

625

Oppstilling / utenfor anvist plass

589

Utløpt billett

553

Gjesteparkering / reservert plass

514

Ikke kontrollerbar billett / tillatelse

411

Maks P-tid

349

Forflytningshemmet

231

Parkering forbudt / stans forbudt

212

Eier / fører

187

Motorsykkel / moped

115

Periode: 1. januar 2011 til 28. februar 2013

De fleste får ikke medhold

Parkeringsklagenemnda består av en bransjerepresentant, en uavhengig jurist, samt en representant fra Forbrukerrådet. Av de totalt 3.905 sakene som ble behandlet av nemnda i fjor, fikk 22,3 prosent av sakene medhold, og 8,1 prosent av sakene ble totalt avvist.

Den største gruppen av behandlede saker, fikk imidlertid negativt utfall for klageren: 67,3 prosent av fjorårets klagesaker fikk ikke medhold. Merk deg at Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollavgifter ilagt etter privatrettslig grunnlag, og kun på selskaper som er medlemmer i nemnda.

Hvilke selskaper dette er, kan du se her, hos Parkeringsklagenemnda.no. De behandler altså heller ikke klager på offentlige tilleggsavgifter og parkeringsgebyr.

Selskapet gir seg før behandling

Det er også interessant å se at av de totalt 865 sakene som gis medhold - og som altså går til klagerens favør - er det veldig mange av sakene som trekkes av parkeringsselskapet før klagebehandling.

443 av sakene ble trukket av parkeringsselskapet før klagebehandling - som altså vil si at klageren får medhold i disse sakene uten at saken behandles av Parkeringsklagenemnda.

Følg fristene

Det er essensielt at du har klaget til parkeringsselskapet innen fristen, som er tre uker fra ileggelse av gebyret. Det er også essensielt at du klager til Parkeringsklagenenmnda innenfor en frist på to uker etter at du har blitt avvist av parkeringsselskapet.

Greier du ikke å overholde disse fristene, vil klagen din bli avvist før den overhodet blir behandlet.

Les også: Betalte for mye - fikk parkeringsbot

Dokumentasjon

Det er også viktig at du tar vare på all dokumentasjon, og at du oversender denne så komplett som mulig, til nemnda.

Ifølge Jansen, kan det gis medhold i saker dersom det har vært beviselig misvisende eller dårlig skilting eller oppmerking, dersom klager i ettertid kan dokumentere gyldig billett, og dersom denne har et billettnummeret som har vært synlig ved ileggelsen. Dette gjelder ifølge Jansen kun ved snudd eller delvis synlig billett.

Dersom fører har et kontraktsforhold med selskapet, og sender inn kopi av gyldig p-bevis i ettertid, kan du få medhold i klage på et gebyr ilagt på bakgrunn av manglende p-bevis. Dette gjelder imidlertid kun ved første gangs tilfelle - du kan ikke gjentatte ganger glemme å legge p-beviset synlig og vente å få refundert parkeringsgebyret. Men første gang blir du altså tilgitt.

Jansen sier også til DinSide at det kan gis medhold i klagesaker dersom fører kan dokumenterer at årsaken til kontrollavgiften var en akutt situasjon, og dersom de finner at fører ikke har brukt mer enn kortest mulig stans til av- og pålessing eller påstigning på et område med parkering forbudt.

– Generelt sett kan vi si at klagen gis medhold dersom vi finner at selskapet ikke har sannsynliggjort at kontrollavgiften er rettmessig ilagt, uttaler Jansen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus