Lager bensin av luft

En person tilknyttet Air Fuel Synthesis foran raffineriet som produserer bensin ut av luft. Foto: Air Fuel Synthesis
En person tilknyttet Air Fuel Synthesis foran raffineriet som produserer bensin ut av luft. Foto: Air Fuel Synthesis

Britiske ingeniører produserer bensin ut av rene luften. Er dette vår grønne energifremtid?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nei, dette er ikke en spøk. Det lille britiske firmaet Air Fuel Synthesis har siden august i år produsert fem liter bensin ut av ren luft.

Produksjonen foregår i et lite raffineri som lager drivstoff av karbondioksid og vanndamp.

Metoden er foreløpig for lite kostnadseffektiv til å lede til produksjon på stor skala, men det produksjonsmessige gjennombruddet kan vise veien til en fremtid hvor miljøvennlig energi er løsningen på verdens energibehov.

Kan brukes i eksisterende motorer

– Vi har tatt karbondioksid fra luft og hydrogen fra vann og gjort disse elementene til bensin, sier konsersjef i Air Fuel Synthesis, Peter Harrison, i en pressemelding.

Harrison presenterte selv det teknologiske gjennombruddet på en konferanse ved Institution for Mechanical Engineers i London tidligere denne måneden.

Ifølge ham brukes ingen av de tilsetningsstoffer og miljøskadelige ingredienser man finner i vanlig bensin i det nye «grønne» drivstoffet, og det skal fungere helt fint i eksisterende motorer.

– Det betyr at folk kan bruke vårt produkt i bilen sin uten å måtte installere batterier eller tilpasse kjøretøyet til brenselceller eller hydrogentanker. Det betyr at den eksisterende infrastrukturen for transport kan bli brukt, sier Harrison.

Selve prinsippene bak «luft-bensinen» er allerede kjent, og innovasjonen skal ifølge eksperter ligge i at selskapet har fått teknologien ut i live i form av revolusjonerende produksjonsmetoder.

Eliminerer klimagass-problematikken

Foto: Air Fuel SynthesisFoto: Air Fuel Synthesis

Det å fange karbondioksid fra luften, og dermed unngå klimagassene som avgis fra fossilt brensel som olje og kull, har lenge vært den hellige gral for de som søker grønne energialternativer og miljøvennlig drivstoff.

Produksjonen av «luft-bensinen» er fortsatt på spedbarnstadiet, men selskapet håper at de innen to år vil kunne bygge et større produksjonskompleks på kommersiell skala i stand til å produsere ett tonn bensin per dag.

Selskapet planlegger også å produsere «grønn» flybensin for å gjøre flyreiser mer karbonnøytrale.

Foreløpig må elektrisiteten som trengs til produksjonen hentes fra det nasjonale strømnettet, men ønsket er at også elektrisitet etter hvert kan produseres av fornybare energikilder.

Slik fungerer prosessen

  • Luft blir blåst inn i et tårn som inneholder en tåke av natriumhydroksyd, som reagerer med karbondioksidet i luften og danner natriumkarbonat.
  • Strøm blir så sendt gjennom natriumkarbonatet, hvor på karbondioksid frigjøres og kan lagres.
  • En lufttørrer i tårnet kondenserer vann fra luften. Vannet spaltes til hydrogen og oksygen ved bruk av elektrisitet (elektrolyse).
  • Karbondioksidet og hydrogenet blandes deretter, reagerer sammen og danner Syngas, som kan prosesseres videre til metanol.
  • Metanolen føres inn i en MTG (methanol-to-gasoline) reaktor og blir omdannet til drivstoff.

Kan forandre de globale spillereglene

Utviklingen av teknologien bak «innhøsting» av luft har aksellerert de siste få årene, og Air Fuel Synthesis er nå det første selskapet i verden som har demonstrert luft-innhøsting som et levedyktig industrielt prospekt.

– Teknologien har potensiale til å bli en «game-changer» i vår søken etter å unngå farlige klimaendringer, sier Dr. Tim Fox, sjef for energi og klima ved Institute for Mechanical Engineering.

Ifølge Fox trengs det nå økonomisk og politisk støtte for å utvikle det han kaller en revolusjonerende demonstrasjon til fullskala produksjon.

Styreformann i Air Fuel Synthesis, David Still, mener teknologien i startfasen er spesielt interessant for kunder med et stort behov for drivstoff med lavt karboninnhold, for eksempel motorsport.

– Flere investorer og partnere vil raskt sette oss i stand til å kommersialisere teknologien og hjelpe kunder i å ta grep overfor prissvingninger i oljeprisene og forsyningsbegrensninger på fossilt drivstoff, samt konsekvensene av klimaforandringer.

Personvernpolicy