Bilholdskostnader

Nå blir det dyrere å eie bil

DYRERE: Det blir stadig dyrere å være bileier i Norge. Foto: Egil Nordlien HM Foto
DYRERE: Det blir stadig dyrere å være bileier i Norge. Foto: Egil Nordlien HM Foto

Bil er dyrt, og blir stadig dyrere. Bensinbiler koster mer å eie enn dieselbiler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Snittprisen på nye biler solgt i 2011 var på drøye 350 000 kroner, og slike biler kostet eierne rundt 250-260 kroner pr. dag.

Det er kanskje det mest interessante tallet fra nye beregninger hos Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som viser at bilholdskostnadene har økt også i 2011.

Her er en oppsummering:

• Den generelle kostnadsøkningen var 3 prosent for bensinbiler, og 2 prosent for dieselbiler. På samme tid var årsveksten i konsumprisindeksen på 1,2 prosent.

• Fortsatt er det avskrivningen som er den store kostnaden ved en ny bil. For en rimelig bil utgjør avskrivningen ca. 30 prosent av bilholdet, for en dyrere cirka 50 prosent.

• Også drivstoff er blitt dyrere , men OFV har i sine beregninger tatt hensyn til den gunstige og kostnadsreduserende utviklingen i drivstoff-forbruk for nye biler.

• Når det gjelder rentekostnader på bundet kapital har de gått opp som følge av høyere bilpriser og bilavgifter; spesielt på dyrere biler.

Forsikringskostnadene har OFV beregnet til å utgjøre 10 prosent av bilholdskostnadene, basert på 70% bonus.Ansvarsdelen har kun hatt mindre justeringer, men kaskokostnadene har økt markant.

• Nye biler økte i pris i 2011, men det gjelder aller mest for biler i mellomklassen (1-2 %) og dyrere biler (2,5 %)

OFV konkluderer med (gitt forutsetningene de bruker i sine kostnadseksempler) at en ny familiebil i mellomklassen, innkjøpt for 371 000, og med en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer, vil ha en årlig bilholdskostnad på 95 653 kroner.

Med andre ord, 7971 kroner pr. måned og 262 kroner pr. dag.

FRISTENDE, MEN...: Ny bil frister mange av oss, men priser og avskrivning avskrekker enda flere. Illustrasjonsfoto: Colourbox.noFRISTENDE, MEN...: Ny bil frister mange av oss, men priser og avskrivning avskrekker enda flere. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no


Nordmenn og bilkostnader

For første gang har OFV også tatt med bompenger i sine kostnadsberegninger.

REGNER PÅ BIL: Markedssjef i OFV, Jan Petter Røssevold. Foto: Håkon Bonafede REGNER PÅ BIL: Markedssjef i OFV, Jan Petter Røssevold. Foto: Håkon Bonafede

- Stadig flere bompengeprosjekter og høyere satser fører til en markant økning i trafikantenes innbetalinger. I 2010 ble 4 800 millioner kroner innbetalt fra personbiler, og basert på en total personbilbestand i Norge på cirka 2,3 millioner, gir dette en gjennomsnittlig årlig bompengekostnad på kr 2 100 pr. personbil, sier markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV.

OFV har heller ikke tatt med kostnader som varierer med bruk og bosted; for eksempel garasje, parkering, piggdekkavgift og ferger. Men også slike kostnader har gått opp, hevder OFV.

Dermed ser det ikke ut til at norske bileiere i dag opplever et rimeligere bilhold, etter at en undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2005 konkluderte med at norske bileiere bruker betydelig mer av lønnen på bilhold enn andre europeere.

- En betydelig større del av nordmenns utgifter går til privatbil sammenliknet med befolkningen i EU. I 2005 brukte vi i underkant av en femdel, eller 18,1 prosent, på transport. Noe av forskjellen kan forklares med vårt høye avgiftsnivå på biler, lange avstander, spredt bosetning og klimatiske forhold, sier rådgiver i SSB, Eiliv Mørk.

- I 2009 var riktignok denne prosenten gått ned til 16,3 prosent, men det er vanlig at tallet varierer litt, og uansett ligger vi høyt.

Dieselbil billigst

DIESEL BILLIGST: Diesel koster ikke bare mindre enn bensin - dieselbilen er også rimeligere å eie enn bensinbilen. Foto: Geir SvardalDIESEL BILLIGST: Diesel koster ikke bare mindre enn bensin - dieselbilen er også rimeligere å eie enn bensinbilen. Foto: Geir Svardal

OFV har, i samarbeid med LeasePlan, drevet med beregninger av bilholdskostnader i mange år.

- Verditapet er jo alltid den store kostnaden ved bilhold. Ellers gikk jo kostnaden betydelig opp, da vi fikk renter opp mot 8-9 prosent for noen år siden, fastslår Røsseland.

- Hva med diesel versus bensin?

- Dieselbilen har hatt en lavere avskrivning enn bensinbilen, men dette begynner å jevne seg litt ut, sier Røsseland.

- Bensinprisen er som regel høyere, og dieselbilene har lavere forbruk, noe som gir lavere bilholdskostnader for diesel.

- Men nå ser vi ny og spennende bensinmotor-teknologi, og et litt mer kritisk blikk på diesel som drivstoff.

Les også:

Bilavgifter gir enorme prisforskjeller

Prisforskjeller på brukt og ny bil

Spising er farligere enn alkohol

Les mer: Her synker bensinprisene

- Sett bilen på boliglånet

Les alt om bil og motor

Personvernpolicy