Meny

Farlige vogntog på nordnorske veier: Sp krever at samferdselsministeren tar grep

Å kjøre tungtransport på norske veier vinterstid er krevende. Det er ikke alle utenlandske kjøretøy som er riktig «skodd» for norske forhold. Senterpartiet tar nå til ordet for en egen kjøreforskrift for Nord-Norge, der kravene til riktige dekk vinterstid skjerpes. Illustrasjonsfoto. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi kan ikke leve med at utenlandske vogntog blir en stadig større trussel for folks sikkerhet, sier stortingspolitiker Siv Mossleth (Sp).

Mandag ettermiddag var fremdeles situasjonen uavklart og kritisk for 22 år gamle Charlie Dan Lind, som var involvert i en trafikkulykke med et vogntog i Troms. I en uke har han kjempet for livet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at et vogntog i motgående kjørefelt fikk sleng på tilhengeren og traff bilen Lind satt i.

Føreren av vogntoget, en mann i 50-årene fra Litauen, er varetekstfengslet i fire uker, siktet for uaktsom kjøring. Statens vegvesen har opplyst til iTromsø at føreren hadde fått kjøreforbud om vogntoget hadde blitt stoppet i kontroll. Grunnen er at han skulle ha kjørt med kjetting på dekkene på de glatte vinterveiene i Troms den mandagen.

Les intervju med Charlies mor:

Sp: Vil styrke kontrollen ved grensen

Trafikkulykken har satt i gang en stor debatt i Norges nordligste fylker om hvordan man kan sikre at utenlandske vogntog er trygge på nordnorske vinterveier. Blant annet har pårørende, inkludert Charlies mor, og lokale politikere engasjert seg.

Siv Mossleth er innvalgt på Stortinget for Senterpartiet i Nordland. Hun sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Stortinget

Nå har saken nådd Stortinget. Senterpartiet ønsker å ta initiativ til å innføre en egen kjøreforskrift for Nord-Norge.

– Dersom Samferdselsministeren ikke umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensene styrkes, og tar initiativ til forskriftendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves, vil Senterpartiet ta slikt initiativ i Stortinget, sier Siv Mossleth (Sp) til ABC Nyheter.

Hun er valgt inn på Stortinget og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Mossleth påpeker at tungtransporten på norske veier har økt kraftig.

– Vi kan ikke leve med at utenlandske vogntog blir en stadig større trussel for folks sikkerhet. Det går i dag en skriftlig henvendelse til minister Dale der det stilles krav vi forventer blir fulgt opp.

Les også: Vogntog-sjåføren «fulgte litt med på veien» mens han så film

SV: – Total utenlandsk dominans

Sosialistisk Venstreparti mener problemet er at myndighetene ikke har noen fullstendig oversikt over antall utenlandske vogntog på norske veier, hva de gjør eller hvor mange oppdrag de har. Partiet ønsker seg derfor et transportregister for å få oversikt, se omfanget og vurdere nødvendige tiltak.

Arne Nævra (SV). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi må ha langt bedre kontroll med vogntogene som går på norske veier, spesielt de utenlandske og spesielt på vinterføre. Da er Nord-Norge viktig. Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at Norge ligger 30 prosent over snittet i Europa hva gjelder alvorlige ulykker med tunge kjøretøy langs veien, sier Arne Nævra (SV) til ABC Nyheter.

Han sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og påpeker at den utenlandske dominansen nesten er total på transport av gods til og fra Norge, og de at baltiske selskapene dominerer.

– Du hører knapt det norske språket ved tollstasjonen på Svinesund lenger. Dette skaper enorme utfordringer for kontrolletatene. Når det i tillegg er dokumentert at kjøreopplæringen på mange av disse sjåførene er mangelfull – og noen ganger basert på et helgekurs – eller enda verre, da skjønner en hva slags trusler vi står overfor når disse vogntogene kommer susende på norske vinterveier.

Aktuelt: Forskere anbefaler lavere fartsgrenser - Dale vil ha dem opp

«Med rette er folk i nord fortvilet»

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) har sendt inn et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale. I bakgrunnen for spørsmålet viser Borch til Charlie Dan Linds ulykke.

Senterpartiets Sandra Borch utfordrer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til å innføre særegne kjøreforskrifter for Nord-Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Dessverre er denne tungtransporten også involvert i alvorlige ulykker. Sist mandag gikk det galt igjen. Nå ligger en ung mann livstruende skadd på UNN etter sammenstøtet. Med rette er folk i nord fortvilet over situasjonen, og flere forteller at de frykter å møte på vogntog på veien», skriver Sandra Borch.

Videre spør hun samferdselsministeren om han har vurdert å innføre egne kjøreforskrifter for Nord-Norge.

Spørsmålet er under behandling. Samferdselsminister Jon Georg Dale har ikke hatt anledning til å kommentere saken mandag.

– Viktig at useriøse aktører blir tatt av veien

Høyre-politiker Helge Orten leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og sier til ABC Nyheter at Høyre vil avvente vurderinger fra samferdselsdepartementet før den tar stilling til om det er aktuelt med en egen forskrift for Nord-Norge.

Orten understreker imidlertid at regjeringen tar sikkerheten på nordnorske veier på største alvor.

Helge Orten (H) er valgt inn Stortinget for Møre og Romsdal Høyre. Han leder Transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er viktig at useriøse aktører blir tatt av veien. Det er viktig for trafikksikkerheten og for at det skal være ryddige og skikkelige forhold i transportsektoren. De siste årene er det innført flere tiltak rettet spesielt mot tungtrafikken. Flere og forbedrede kontroller er en viktig del av dette arbeidet. Samtidig må vi fortløpende vurdere om nivået er tilstrekkelig og om det er aktuelt å utvide kontrollaktiviteten ytterligere, sier Orten til ABC Nyheter.

Stortingspolitikeren sier at kontroll av dekk, kjetting og bremser blir prioritert, og at kontroll av tunge kjøretøy skal rettes mot steder der det erfaringsvis oppstår problemer ved glatt føre.

– Vi vet samtidig at det ikke vil være mulig å kontrollere alle. Derfor er det viktig at Statens Vegvesen fortsetter arbeidet med å effektivisere og målrette kontrollene, fortsetter han.

Også Orten viser til at det er særlig en del utenlandske sjåfører som ikke har tilstrekkelig erfaring med norske vinterforhold. Han håper nye EU- og EØS-krav kan bedre situasjonen.

– Regjeringen har fått gjennomslag i EU for å styrke de felleseuropeiske kravene til yrkessjåførenes kompetanse til kjøring under ekstreme vær- og føreforhold.

Tall fra SSB viser at 152 personer ble skadd og 14 personer omkom i trafikkulykker der vogntog var involvert i 2018.

Les også:

Lokale innbyggere ba om rekkverk før dødsulykken i Eid

Fjelloverganger i Sør-Norge blir vinterstengt

Utsettelse av nye E18 skaper reaksjoner

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært