Kan vi minke kø i trafikken ved å innføre en toskiftsordning for flere?

Nordbytunnelen er stengt i nordgående retning på grunn av vedlikeholdsarbeid og de kjørende må finne seg i lange køer på strekningen.
Nordbytunnelen er stengt i nordgående retning på grunn av vedlikeholdsarbeid og de kjørende må finne seg i lange køer på strekningen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Ved en toskiftsordning kan man fordele trafikken over flere timer – og få mer «flyt».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Jon Kjell Andersen
Bussjåfør, Oslo

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Som bussjåfør i Oslo får man tid til å reflektere over så mangt. Spesielt når man sitter bak et ratt og ser samfunnet rundt seg. Det er spesielt én ting jeg gjerne skulle hatt et svar på.

Jeg leste nylig Transportøkonomisk institutts rapport som tok for seg trafikkproblemer i Oslo, Bergen og Trondheim.

I rapporten heter det at arbeidsreiser skaper de største køene:

«... Vi har beregnet at kostnaden en marginal arbeidsreise i osloområdet påfører samfunnet ved at andre trafikanter får mer kø i rushtiden er omlag 20 kroner per tur». Dette var i 2009. Kostnadene for Bergen og Trondheim ble estimert til cirka halvparten av dette.

I våre dager er det blitt gjort en del mottiltak i form av bomfinanisering av nye veier eller opprusting av gammelt veinett. Problemet er at det ikke er plass til å utvide for sykkel, kollektiv eller bil.

Man må «skvise» noen ut for at de andre skal få bedre plass. Selv da blir det «knuffing» mellom de forskjellige interessene.

Les kommentaren: Er det plikt å hjelpe barna med boligkjøp?

Uansett står vi fortsatt i kø. Så da kommer mitt spørsmål:

Hva om A/S Norge hadde toskiftsordning? At alle offentlige etater og private aktører har åpningstid fra 0600 til 2200?

Formålet er å spre trafikken gjennom døgnet. Kollektivtransporten er bygget opp med at alt som kan gå skal gå i rushtiden, for så å parkeres igjen i påvente av neste rush.

Ved en toskiftsordning kan man utnytte materiellet bedre utover hele driftsdøgnet.

Og man utnytter vegnettet bedre, det ligger jo der. Det er bedre å fordele trafikken over flere timer – og få mer «flyt».

Heldigvis har man begynt å ta tak i vedlikehold og asfaltering av veinettet i Norge, men det er en lang vei å gå. Det å dimensjonere nye veiprosjekter etter en rushtid synes jeg er kortsiktig bruk av våre felles midler.

Vi var 2.658.000 sysselsatte her i Norge per andrekvartal 2017. Det er 70 prosent av befolkningen. Nærmere en tredel av disse er sysselsatt i offentlig forvaltning. År 2016 var antallet 824.000 og det har muligens steget litt nå.

Samme spørsmål: Toskfitsordning? Hvorfor kan ikke de som jobber i det offentlige ha toskiftsordning?

Det vil være mer effektivt, og føre til mindre trengsel i rushtiden. I tillegg kan man bygge mindre bygg og spare penger.

Alle våre store byer sliter med det samme: problemer med fortetting, infrastruktur som er gammel og ikke beregnet på dagens trafikk. I tillegg til stort etterslep av vedlikehold, både over og under bakken.

Kan staten – vi – spare penger på å ha en toskiftsordning?

Dette er noe jeg håper én eller flere samfunnsøkonomer kan se på.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært