NRK: – Fylkeskommunene avgjør elbil-fordel

Det skal være resultatet etter at stortingsgruppene til regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF onsdag har kommet til enighet om nye elbil-regler, melder NRK. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Det skal være resultatet etter at stortingsgruppene til regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF onsdag har kommet til enighet om nye elbil-regler, melder NRK. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er enige om å holde avgiftsfordelene for elbiler uendret ut 2017. Men deretter kan en rekke privilegier ryke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra og med 2018 kan nullutslippsbiler bli ilagt halv årsavgift. To år senere kan kjøretøyene måtte betale full årsavgift, framgår det av avtalen som NTB har fått tilgang til.

I tillegg åpnes det for å gi lokale myndigheter retten til å bestemme om elbiler skal slippe å betale parkeringsavgift og om de skal tilbys gratis lading.

Elbilene kan også komme til å bli kastet ut av kollektivfeltene dersom lokalpolitikerne går inn for dette. I avtalen framgår det nemlig at begrensninger kan innføres dersom nullutslippsbilene er til hinder for kollektivtrafikken. Det står ingenting om når lokale myndigheter skal få denne retten, kun at «det igangsettes en prosess».

De fire partiene på borgerlig side er også enige om at det kan bli slutt på halv firmabilbeskatning av nullutslippsbiler fra 2018. Retten til å slippe bomavgift er også oppe til vurdering, men elbilene skal uansett sikres «lav sats» i bomringer, bomstasjoner og på riksveiferjer, heter det.

Moms

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift, men det kan det også bli en slutt på etter 2017. I stedet skal en tilskuddsordning vurderes som erstatning for momsfritaket. Ordningen skal tilsvare momsen og trappes ned i takt med teknologiutviklingen.

– Det kan fastsettes et tak for støtte per bil som gradvis reduseres, men uten at det fører til store prisøkninger for noen bilmodeller. Tilskuddsordningen vurderes opp mot måloppnåelse av klimamålene for 2020 og 2030, heter det i avtalen.

Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020, men hva som skjer deretter er i det blå. Også dette fritaket skal vurderes i forhold til klimamålene for 2020 og 2030.

De fire partiene går også inn for å legge om engangsavgiften gradvis fra 2016. CO2-komponenten skal økes, samtidig som NOx-komponenten beholdes og økes. Ifølge avtalen skal urimelige utslag for enkeltmodeller unngås.

Regjeringen vurderer også om avgiftssystemet ytterligere bør premiere ladbare hybrider med lang elektrisk rekkevidde.

– Grønnere retning

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF mener onsdagens avtale legger forholdene til rette for et grønt skifte også innen transportsektoren og bidrar til at målet om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 nås.

– Vi er enige om viktige prinsipper for fremtidens bilavgifter, som vil gi helt nødvendig forutsigbarhet for både forbrukere og næringslivet, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter sier Norge nå vil få en billigere, sikrere og nyere bilpark.

– Vi er svært godt fornøyd med at vi har fått med de andre partiene på å legge gulrot og ikke pisk-prinsippet til grunn, sier han.

KrFs Hans Olav Syversen forventer lavere utslipp fra transportsektoren, mens Venstres Ola Elvestuen sier avtalen sikrer forutsigbarhet for elbileiere.

– At alle avgiftsfordelene for elbiler skal være uendret fram til 2017 er helt avgjørende for å sikre en klimavennlig bilpark, sier han.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært