Meny

Rapport: Fotobokser halverer antall døde og skadde

Disse boksene har vist seg å være svært lønnsomme for samfunnet. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien (NTB scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På veier der det er installert fotobokser i årene 2004 til 2010, er antall døde og alvorlig skadde omtrent halvert, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredel den første kilometeren etter fotobokserne viser rapporten.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Vegdirektoratet evaluert data fra 223 fotobokser installert langs norske veier mellom 2000 og 2010. Funnene viser at antall personskadeulykker er redusert med 22 prosent på strekninger fra 100 meter før til én kilometer etter fotoboksene. Antall døde og hardt skadde ble redusert med 24 prosent på de samme strekningene.

Halvering

Når man kun ser på fotobokser som er installert i 2004 eller senere, er virkningene større.

På strekninger fra 100 meter før til én kilometer etter fotoboksene, er antall på personskadeulykker redusert med 32 prosent og antall omkomne og hardt skadde med 49 prosent.

Om man måler frem til tre kilometer etter fotoboksene, reduseres tallet på personskadeulykker med ni prosent og antall døde og hardt skadde med 39 prosent.

Tre år før – tre år etter

At virkningen av fotobokser installert etter 2004 er større skyldes trolig at kriteriene for å installere fotobokser i større grad er overholdt, ifølge TØI.

At virkningen avtar med økende avstand fra fotoboksen forklares med at farten øker med økende avstand fra fotoboksen.

Ulykkestallene er samlet inn tre år før og tre år etter installeringen av boksene.

I tillegg til å redusere antall omkomne og skadde sørget fotoboksene i fjor for 212 bøtemillioner til statskassen.

Motor
Populært