Meny

Vil gi 1.500 kroner i gebyr

Din kommune kan innføre tiltak for å redusere trafikkmengden i perioder på grunn av dårlig luftkvalitet. Nå ønsker Samferdseldepartementet at du også skal kunne få gebyr om du ikke følger det midlertidige tiltaket. (Foto: Colourbox)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men først må det bestemmes hvilke tiltak man skal kunne få gebyr for å bryte.

DinSide 1.500 kroner i gebyr for å være forurensende bilist? Det kan bli realiteten hvis du bryter med trafikkregler som innføres for å begrense lokal luftforurensning i visse perioder.

I oktober sendte Samferdselsdepartementet ut et forslag på høring om å innføre et slikt gebyr. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) støtter forslaget fra departementet. De mener det er viktig med kraftfulle, effektive miljøreguleringer, og at det er behov for sanksjoner om denne typen tiltak skal være effektive.

– Ved behov for midlertidige tiltak for å holde en forsvarlig luftkvalitet i byene, er det også viktig med sanksjoner for å sørge for at folk følger opp, sier Siri Sorteberg ved seksjon for transport og energi i Klif til DinSide. >> Ikke gjør disse tabbene på vinterveien

Tiltak for å redusere forurensning

Det er spesielt på kalde vinterdager at lokal forurensning er et problem i de største, norske byene. Dersom luftkvaliteten blir spesielt dårlig, har de enkelte kommunene derfor anledning til å iverksette midlertidige trafikkregulerende tiltak.

Også EU-krav plikter norske myndigheter å etablere tiltak som reduserer utslippet av NO2 ned til den tillatte grenseverdien innen senest i 2015.

Eksempler på slike tiltak er såkalt datokjøring i Bergen, som innebærer at biler med henholdsvis par- eller oddetall som siste siffer på bilskiltet, bare får lov til å kjøre annenhver dag.

Innføring av dieselforbud i Oslo er også foreslått som et annet slikt, midlertidig tiltak. Dette har imidlertid Samferdselsdepartementet sagt nei til, slik DinSide skrev tidligere i høst. Departementet tror andre tiltak kan fungere bedre, og har nevnt køprising, datokjøring og tidsdifferensiering av bompenger som bedre løsninger enn et dieselforbud.

Les også: Derfor kan det bli rushtidavgift på en vei i nærheten av deg

Aktuelt 1-2 ganger i året

Hvilke tiltak det vil bli aktuelt å benytte seg av i de mest utsatte kommunene, framstår fortsatt som usikkert. Men, etter DinSides vurdering virker det svært sannsynlig at slike tiltak vil komme.

Samferdselsdepartementet skriver i sin høringsuttalelse at behovet for tiltak vil variere fra år til år og fra by til by. Oslo kommune skal ha beregnet at det vil være behov for tiltak 1-2 perioder i vinterhalvåret med en varighet på 2-5 dager.

Skulle Samferdselsdepartementets forslag om gebyrbruk bli vedtatt, og det dukker opp slike midlertidige tiltak i din hjemkommune, vil det være politiet og vegvesenet som kan ilegge bilistene et slikt gebyr.

Her kan du lese hele forslaget fra Samferdselsdepartementet, som nettopp har vært til høring.

>>Husk at du nå må betale gebyr for bruk av piggdekk! Og det gjelder også om du bare skal kjøre gjennom.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært