Parkeringsbot

Bøtene du kan glemme å klage på

NYTTELØST: Får du bot for å ha parkert utenfor oppmerket felt eller har parkert med ett hjul utenfor feltet/inn i neste felt, er sjansene små for å få medhold på en klage. FOTO: Martin Jansen
NYTTELØST: Får du bot for å ha parkert utenfor oppmerket felt eller har parkert med ett hjul utenfor feltet/inn i neste felt, er sjansene små for å få medhold på en klage. FOTO: Martin Jansen

Mange får medhold, men i noen tilfeller er det nytteløst å klage på parkeringsbot.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Parkeringsklagenemnda er navnet på organet som er nedsatt for å løse konflikter mellom bileiere og parkeringsselskaper. Nemnda er opprettet etter avtale mellom bransjeforeningen Norges Parkeringsforening (NORPARK) og Forbrukerrådet.

Hvert år mottar Parkeringsklagenemnda rundt 4000 klager på bøter . De fleste klagene omhandler bileiere som mener parkeringsboten er grunnløs.

- Rundt 35 prosent får medhold. Resten av klagene får av ulike årsaker ikke medhold, opplyser Andrè Jansen, saksbehandler i Parkeringsklagenemnda.

I disse tilfellene er det nytteløst å klage på boten, ifølge Parkeringsklagenemnda:

1. Parkering for funksjonshemmede

Parkerer du på en slik plass uten bevis er du sjanseløs. Ifølge nemnda kan heller ikke funksjonshemmede parkere gratis på private plasser. Også innehavere av offentlig parkeringstillatelse for funksjonshemmede må betale på private plasser

2. Ikke synlig billett

Det nytter ikke å klage på en parkeringsbot hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten da boten ble ilagt. Har billetten blåst ned på gulvet eller i setet, hjelper det ikke at du kan legge frem en gyldig billett i ettertid. Ikke engang om du har betalt med kort.

3. Rimelig frist - veksling

Ifølge nemnda er det en vanlig misforståelse at man har tre minutter på seg - fra betalingstiden har utløpt - til boten ilegges, men det er ikke tilfelle. Det avhenger av vilkårene. Fristen kan variere fra noen sekunder til mer enn tre minutter avhengig av for eksempel avstanden til automaten. Å forlate parkeringsplassen for å veksle regnes ikke som gyldig grunn. Parkeringsvaktene skal alltid kontrollere om det står sjåfører ved automaten før boten ilegges. Treminuttersregelen henviser kun til at parkeringsvakten selv må ha vært på området i tre minutter før første bot skrives.

4. Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift, og du ikke har lagt en lapp i frontruta med beskjed om feilen eller ringt parkeringsselskapet og varslet om problemet, vil du ikke få medhold på klagen med mindre parkeringsselskapet har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område

5. Skjev parkering/utenfor oppmerket felt

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt eller har parkert med ett hjul utenfor feltet/inn i neste felt. Det avgjørende er hvorvidt det aktuelle hjulet berører den oppmerkede stripen eller ikke. Dersom ett hjul var plassert helt utenfor feltet vil du ikke få medhold på klagen.

6. Utløpt billett

"Jeg var bare noen minutter for sen", er heller ikke god nok grunn til klage på parkeringsbot. Det finnes ingen rimelig frist, ifølge Parkeringsklagenemnda. Du kan få medhold i nødstilfeller, men at tannlegetimen tok lengre tid en beregnet er ikke god nok grunn.

7. Overskridelse av parkeringstiden

Denne bestemmelsen kan ikke omgås ved å trekke en ny billett etter at den første billetten er utløpt, og man vil ikke få medhold ved å fremlegge flere billetter som er gyldige for parkering etter hverandre, såfremt det ikke foreligger en ny parkering.

Kilde: Parkeringsklagenemnda

Les også:

Her tas du oftest av parkeringsvaktene

Slik unngår du parkeringsboten

Derfor får du ulik bot for samme feilparkering

Personvernpolicy