Kutt i matmomsen kutter matprisene

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mat er også et nødvendighetsgode, så hvorfor ønsker Skattebetalerforeningen momskutt på strøm, men ikke på mat?

Stemmer: Hans Andreas Limi
Stortingsrepresentant for Frp

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hilde Alvsåker fra Skattebetalerforeningen er i et leserinnlegg i litt raskt ute med å avskrive momsreduksjon på mat som en effektiv måte å redusere husholdningenes matutgifter på.

Selv har Alvsåker tidligere argumentert for momsfritak for strøm. Frp er enige i at vi må få ned strømprisene, og ønsker derfor en strømstøtte som gir en makspris på 50 øre KWt. Men mat er også et nødvendighetsgode, og jeg kan ikke forstå at Skattebetalerforeningen ønsker momskutt på strøm, men ikke på mat.

Alvsåkers konklusjon baseres på en enkelt setning i et større notat fra SIFO (Lavik 2002), hvor hun viser til at på to år «gikk prisene på mat og alkoholfri drikke opp med 6,5 prosent, mot 3,1 prosent for prisene totalt og dermed er to-tredjedeler av merverdireduksjonen «spist opp»».

Det burde opplyses at økningen for matvarer påvirkes av avgiftsendringer og ikke minst landbruksoppgjøret. Selv om prisøkningen for matvarer i notatet sammenlignes med størrelsen på momsreduksjonen, konkluderes det ikke med at momsreduksjonen ikke har hatt en sterk og målbar effekt. Vi tør minne om at også de siste to årene har matvareprisene økt betydelig mer enn konsumprisindeksen – uten endringer i momsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Halveringen utløser ingen kjøpefest, men letter virkning av høyere renter, dyrere strøm og drivstoff.

Det finnes mer forskning på disse sammenhengene, flere gjengitt i NOU 2019:11. Blant disse finner vi en noe nyere rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning hvor Johanne Kjuus (2010) ser på prisvirkningene av merverdiavgiftsreduksjonen både på kort og litt lengre sikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

På kort sikt mener Kjuus i likhet med Lavik at avgiftsreduksjonen ble veltet tilnærmet fullt over i prisene, mens fra 2001 til 2004 øker matvareprisen mer enn det konsumprisindeksen skulle tilsi. Kjus mente imidlertid at økningen i matvareprisene fulgte samme trend som før merverdiavgiftsreduksjonen og at denne prisøkningen dermed ikke er en indikasjon på at hele avgiftslettelsen ikke kom forbrukerne til gode.

Frps vurdering av halvert matmoms er at vi med støtte i tilgjengelig forskning kan forvente en prisreduksjon på om lag 6 prosent. Dette betyr mest for de som har minst, og strever mest med daglig økonomi. Halveringen utløser ingen kjøpefest, men letter virkning av høyere renter og dyrere strøm, drivstoff og så videre for norske forbrukere. Vi har dessuten fått tall fra Finansdepartementet som viser at tiltaket ville redusert konsumprisindeksen og derved bidra til lavere press på renten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For øvrig har dagligvarebransjen garantert at et eventuelt momskutt utelukkende vil komme kundene til gode.

I Frp vil vi fortsette kampen mot høye priser på mat, drivstoff og strøm.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).