Også norsk kylling skal spise kortreist mat

Soldatfluelarver og tunikater skal bli kyllingfôr.
Soldatfluelarver og tunikater skal bli kyllingfôr. Foto: Norsk Kylling
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kyllingene vi spiser skal selv få bærekraftig mat. Ledende landbruksaktører går sammen om blågrønn fôrutvikling.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

FREDRIKSTAD: Norsk Kylling, Norgesfôr og Pronofa har inngått en

innovasjonsavtale om å utvikle et nytt fôr basert på insektmel og marine tunikater. Fôret skal utvikles hos Norgesfôr og gjennomgå en serie av tester på NMBU.

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Alt fra kompost og bioavfall kan konverteres til høyverdiprodukter som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Sammen med resten av vår verdikjede ønsker vi å løfte frem storskala tunikat- og insektproduksjon i Norge. Dette prosjektet er en viktig del av den planen, sier Hans Petter Olsen, administrerende direktør i Pronofa, i en presemelding.

Alternativt for til maten vår

Interessen for alternative fôringredienser er stor. Ved å kombinere marine og landbaserte ingredienser håper aktørene å kunne ta frem et svært næringsrikt og bærekraftig fôr med stort kommersielt potensial.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norsk Kylling ønsker å være en foregangsbedrift i bruken av proteinrike, kortreiste fôringredienser med lavt klimafotavtrykk. Både insekter og tunikater virker lovende som innsatsfaktorer i fremtidens kyllingfôr og har en næringssammensetning som kan være ideell for kyllinger. Vi er svært forventningsfulle til disse forsøkene og håper at resultatet vil gi et mer bærekraftig fôr av høy kvalitet, sier Hilde Talseth, Produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

Bærekraftig og næringsrikt

Både tunikater og insekter, i dette tilfellet sorte soldatfluer, er svært bærekraftige ingredienser. Tunikater, som er marine sekkedyr, kan inneholder hele 50% proteiner etter at vannet er presset ut. De lever av alger og andre næringsstoffer i vannet og bidrar til å rense vannet, for eksempel i nærheten av oppdrettsanlegg. Tunikater produsert i farmer er allerede godkjent som kyllingfôr.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Soldatfluelarvene livnærer seg på rester fra for eksempel matindustrien, og utnytter maten svært godt. Ca. 80 prosent av næringsstoffene fra organisk avfall kan gjenvinnes gjennom larveproduksjonen. Soldatfluelarvene er dessuten rike på både næringsstoffer og oljer som kyllingene trenger. Ett gram insektegg kan bli til 2,6 kilo proteiner i løpet av 14 dager, men utfordringen er å skaffe nok substrat/ kompost til larvene innenfor dagens regelverk. Gjødsel, slam, kjøkken- og matavfall er per i dag ikke tillatt som fôr til insekter. Prosjektet skal teste en rekke ulike komposttyper med tanke på både dyrehelse og matsikkerhet.

– I prosjektet skal vi gjennomføre tester av ulike blandingsforhold og variabler. Det viktigste er å få frem et fôr som er godt for kyllingen. Derfor tester vi fôropptak, fôrutnytting, tilvekst, helseeffekter og ikke minst kvaliteten på det ferdige kyllingkjøttet, sier Dag Henning Edvardsen – utviklingssjef fjørfefôr i Norgesfôr AS.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lokalprodusert

I en rapport fra Vestfoldforskning anslår de teoretisk potensial for tunikatproduksjon i Norge til ni ganger behovet til oppdrettsnæringen. Selv med en reell produksjon langt under dette vil tunikater kunne bli et viktig supplement for fôrindustrien på sikt.

Også insektmel egner seg godt for lokalproduksjon. Pronofa har allerede ett pilotanlegg i drift. I tillegg er selskapet i gang med å prosjektere et større testanlegg for sorte soldatfluer i samarbeid med Denofa. Anlegget skal etter planen oppføres på industriområdet til Denofa, på Øra i Fredrikstad.

– Vi har håp om å kunne produsere så mye som 50.000 tonn i året her på Øra noen år frem i tid, sier Olsen.