– Vi er i ferd med å spise opp planeten vi bor på

<p>– En tredjedel av maten som produseres, kastes. Det er til å bli kvalm av, mener leder i WWF Norge, Nina Jensen.</p>
– En tredjedel av maten som produseres, kastes. Det er til å bli kvalm av, mener leder i WWF Norge, Nina Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Kampen om ressurser driver allerede mange mennesker på flukt. Flykningstrømmen vi har hatt hit til landet er en lett bris i forhold til det som vil komme, ifølge WWF-leder Nina Jensen.

– Det er ingen tvil om at vi sakte, men sikkert og i økende tempo er i ferd med å spise opp planeten vi bor på, sa Nina Jensen, generalsekretær i Verdens naturfond (WWF) Norge, under konferansen «Hva skal vi spise i fremtiden?» fredag.

Hun viste til at matproduksjon er en av de største årsakene til tap av naturmangfold og ødeleggelse av jordsmonnet. Allerede er 30 prosent av verdens jordsmonn utarmet. Og ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) skjer utarmingen 35 ganger raskere enn tidligere.

– En konsekvens av dette er at man får en dramatisk redusert evne til karbonlagring. Det er svært alvorlig, sa Jensen.

– Hvis vi legger stadig større jordareal under oss, så bærer det i helt feil retning, fortsatte hun.

Les også: Vern av matjord skal likevel inn i nasjonal transportplan

– Flyktningstrømmen blir en lett bris i forhold til det som kommer

Nesten en milliard mennesker mangler i dag tilstrekkelig tilgang til mat og vann. Etter hvert som vi blir flere mennesker, blir det en hardere kamp om de gjenværende ressursene.

– Hva skal vi gjøre når klimaendringer kommer til å forsterke kampen om ressursene? Kampen driver allerede mange mennesker på flukt. Så vi skal tenke oss nøye om når vi klager på flykningstrømmen vi har hatt hit til landet, for det er en lett bris i forhold til det som kommer til å komme, sa Jensen.

Alle skjønner at man må gjøre noe med dette, og det er mulig å gjøre noe med, lyder budskapet fra WWF-lederen.

Ifølge organisasjonen må man produsere smartere, restaurere ødelagt jordsmonn og sørge for å ivareta naturressurser som vi er helt avhengig av.

En tredel av mat som produseres havner rett i søpla. – Det er til å bli kvalm av, mener WWF-leder Nina Jensen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
En tredel av mat som produseres havner rett i søpla. – Det er til å bli kvalm av, mener WWF-leder Nina Jensen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I tillegg må vi redusere matkasting og svinn og gjøre noe med måten vi spiser på.

– En tredjedel av maten som produseres, kastes. Det er til å bli kvalm av, sa Jensen.

– 30 prosent av dyrket mark bidrar til produksjon som går rett i søpla. Det er forferdelig å tenke på. Heldigvis skjer det mye på dette området, fortsatte Jensen.

Hun viste at det dukker opp apper som skal hjelpe folk med å gjøre gode valg og redusere matsvinnet, samtidig som flere av matvarekjedene innfører nye merkeordninger og det jobbes for å få på plass et nytt regelverk for matkasting.

Hun viste også til Frankrike som har forbudt matkasting.

– Det bidrar til enorm kreativitet rundt hva man skal gjøre med disse produktene i stedet for å kaste dem, sa hun og la til at dette tiltaket gjør mye for fattige mennesker i Frankrike.

Les også: KrF vil forby matkasting

– Har ikke turt å lansere kjøttguide i Norge

Verdens kjøtt- og melkekonsum har en betydelig påvirkning på klimaet, og ved å redusere inntaket kan man redde store landområder og redusere globale utslipp, sa WWF-lederen som fortalte at organisasjonen har lansert en kjøttguide-app i Sverige.

– Den har vi ikke turt å lage i Norge ennå. Vi prøver ikke å fortelle folk at de ikke skal spise kjøtt, men gi folk informasjon til å ta bedre valg når det kommer til blant annet helse og klima, sa Jensen.

Jensen mener man også er nødt til å tenke annerledes når det kommer til matproduksjon.

– Vi ser gjerne på hvor mye mat man får igjen for arealet som dyrkes, men man må også se på faktorer som hvordan matproduksjonen påvirker biomangfold og klimaendringer og i hvor stor grad den bidrar til å forringe jordsmonnet, sa hun.

WWF-lederen viste til suksessfulle forsøk med såkalt agro-økologisk landbruk i 20 afrikanske land.

– Man jobber sammen med naturen, ikke mot naturen, og vi håper dette er en måte som kan bidra til å løse noen av utfordringene.

Les også: I 2025 skal vi rike spise 67,9 kilo kjøtt hver, fattige afrikanere 11,3 kilo

– Et stort kunnskapshull

Usman Mushtaq i organisasjonen EAT, her sammen med grunnlegger Gunhild Stordalen under et FN-møte i New York i september i fjor. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
Usman Mushtaq i organisasjonen EAT, her sammen med grunnlegger Gunhild Stordalen under et FN-møte i New York i september i fjor. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Jensen fikk støtte fra lege Usman Mushtaq som er styremedlem i organisasjonen EAT, som Gunhild Stordalen har startet.

– Vi kommer ikke til å oppnå klimaavtalen og bærekraftmålene om vi ikke adresserer hvordan vi produserer og konsumerer mat, sa han.

– Maten og måten vi produserer den på er viktig både for helsa og planeten vår, fortsatte legen.

Han fortalte at EAT har satt seg fore å finne svar på hvordan man kan fø 9-10 milliarder mennesker på en måte som holder folk friske og ikke ødelegger vårt eksistensgrunnlag.

– Her er det store kunnskapshull. Ingen kan gi et klart svar. Det finnes mye forskning, men lite kunnskap om mat, helse og miljømessig bærekraft sett under ett, sa Mushtaq.

Les også: Hele Stortinget vil ha mer vern av jord enn landbruksministeren

– Kanskje verdens viktigste spørsmål

EAT har i søken på svar gått sammen med det anerkjente tidsskriftet The Lancet, og satt sammen en ekspertgruppe på 30 personer som er verdensledende innen sine fagfelt. Lancet-kommisjonen kommer til å publisere rapport neste år, og mye arbeid gjenstår, fortalte han.

– Vi skal finne svaret på det som kan være verdens viktigste spørsmål. I vårt arbeid ser vi antydning til et analytisk verktøy som kan legge politiske føringer, sa Mushtaq.

Selv om vi ikke har alle svarene, vet vi nok til å gjøre noe allerede i dag, sa Mushtaq og viste til tre tiltak:

1. Spise mest planter

– Kjøttforbruket vi har i dag kan ikke fortsette, sa Mushtaq.

2. Spise enkel og naturlig mat

– Moderne matproduksjon har gjort at vi har fått kjapp, billig og lett tilgjengelig mat med rekordlang holdbarhetstid. Med på kjøpet får vi tilsetningstoffer, ekstra fett, salt og sukker som ikke er bra for helsa. Vi må nyte mer av det bra naturen har å by på, i sin naturlige form.

3. Akkurat passe mye, slutte å kaste mat

– Størrelse har noe å si, i hvert fall når det kommer til tallerkenen. Porsjonene har blitt mye større. Det er en grunn til at vi kaster så mye, sa legen.

Les også: – Må redusere porsjonsstørrelser på mat for å takle fedmeproblematikken

– Lokale forhold viktig

Forsker Johan Rejs ved Wageningen University i Nederland, som blant annet forsker på bærekraftig melkeproduksjon, er enig i at utfordringene er alvorlige og at planeten er truet om vi ikke endrer vår atferd.

Han mener imidlertid det generelle budskapet om å spise mindre fra dyreverden, kaste mindre, spise lokalt og redusere karbonavtrykket kanskje er litt for enkelt.

Rejs viser til at lokale forhold er avgjørende.

– Det er store lokale forskjeller i hvordan maten som produseres bidrar til utslipp. Så man bør spørre hvilken mat, produsert hvor og til hvem? Man må spørre hva som er de beste tiltakene for denne regionen, hvilke tiltak er mest effektive i hvert område, ikke skjære alle over en kam, sa Rejs.

– Og utfordringene kan bare håndteres når myndigheter, industrien, forskningsmiljøene og frivillige organisasjoner samarbeider om å finne de beste løsningene, fortsatte han.

– Økt matproduksjon, mindre klimautslipp og bedre helse

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere konsumet av storfekjøtt og erstatte det med frukt, grønt og fisk. Da er også helsekostnader tatt medifølge seniorforsker Arne Grønlund. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere konsumet av storfekjøtt og erstatte det med frukt, grønt og fisk. Da er også helsekostnader tatt medifølge seniorforsker Arne Grønlund. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Seniorforsker Arne Grønlund ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på om man kan øke matproduksjonen og redusere klimautslippene i et norsk perspektiv.

– Nina Jensen sa at biff gir 50 ganger så stort klimagassutslipp som vegetabilsk kost, og det stemmer med norske forhold, sa Grønlund som mener det ikke vil være noe problem å klimamerke ulike norske matvarer.

Grønlunds hovedbudskap var at vi i Norge kan øke matproduksjonen og redusere klimagassutslippene, samtidig som man oppnår helsefordeler.

– Nøkkelen er å øke produksjon av vegetabilske produkter og redusere produksjon av kjøtt fra drøvtyggere. Man kan gjerne redusere produksjon av andre animalske produkter, men det gir mindre effekt, sa Grønlund.

Seniorforsker Grønlunds tanker om spise mindre kjøtt fra drøvtyggere i Norge er omdiskutert, da andre mener det er bærekraftig at sauer beiter viltvoksende gras.

Les også: Kylling eller biff - FAO advarer om voksende helserisiko

– Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Seniorforskeren mener man kan produsere nok vegetabilsk mat i Norge ved at man kan mangedoble produksjonen av potet, havre, belgvekster og andre grønnsaker, og at om man tar med sjømat, som Norge er storprodusent av, vil proteinbehovet være dekket.

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere konsumet av storfekjøtt og erstatte det med frukt, grønt og fisk. Da er også helsekostnader tatt med, sa Grønlund.

Han viste også til norske forbrukere har gitt uttrykk for at de ønsker mer vegetabilsk mat. I fjor svarte fire av ti i en undersøkelse at de vil spise mindre kjøtt for å ta hensyn til egen helse, dyrevelferd og miljø.

– Bærekraft er mer enn klimagasser

Professor Harald Volden ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som også er fagsjef i TINE som sto bak fredagens konferanse, viste til at bærekraft er mye mer enn bare klimautslipp når man snakker om fremtidig matproduksjon.

Han viste til FNs bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av hele 17 mål og 169 delmål, som reflekterer tre dimensjoner i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

– Vi skal brødfø en hel verden og det er forskjellige oppfatninger om hvordan vi skal løse dette. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sier vi skal øke matproduksjonen med 70-100 prosent, sa Volden.

Professoren viste til at bærekraft handler om at vi må finne løsninger som bidrar til bedre ressurseffektivitet, robusthet for å sikre sysselsetting, sosial likhet og ansvarlig landbruk, samt produksjonssystemer som gir høy matsikkerhet og riktig ernæring for alle - nå og i fremtiden.

– Jeg tror vi fremover vil få en annen måte å produsere mat på, der vi bruker mindre vann og der det vi definerer som avfall i dag, vil kjøres tilbake til produksjonen, sa Harald Volden.

Les også: Framtiden i våre hender: – Vi spiser 60 prosent for mye

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:12 Fire fulle hus og seier til Wierer, Olsbu Røiseland nummer tre11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Bergs kone: – En stor lettelse10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06 Haaland uaktuell til Malta-kampen11:20 EM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10 Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09 En drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04 Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49 Gressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02 Høy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00 35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40 Serbias president innlagt på sykehus09:30 Verdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17 Ni år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08 27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43 Hitlers eiendeler auksjoneres bort08:21 Mistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56 Israelske luftangrep mot Gazastripen06:50 Frode Berg et steg nærmere hjemreise06:20 Krimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19 Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01 Fortsatt mange branner i Australia06:00 Dette skjer i dag05:39 Dette skjedde i natt05:17 Ni år gammel gutt savnet i Oslo04:28 Tenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22 Lovende start for Hovland og Ventura i Mexico03:37 Trump benåder to soldater02:59 Sterke reaksjoner mot TV 2s Tonning Riise-episode02:43 Siktet skoleskytter i California er død
Siste nytt
12:12SportFire fulle hus og seier til Wierer, Olsbu Røiseland nummer tre11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Bergs kone: – En stor lettelse10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29VerdenNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06SportHaaland uaktuell til Malta-kampen11:20SportEM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10VerdenDansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09VerdenEn drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04SportEckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49SportGressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02PolitikkHøy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00Sport35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40VerdenSerbias president innlagt på sykehus09:30SportVerdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17NorgeNi år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08Norge27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43VerdenHitlers eiendeler auksjoneres bort08:21NorgeMistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56VerdenIsraelske luftangrep mot Gazastripen06:50NorgeFrode Berg et steg nærmere hjemreise06:20NorgeKrimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19VerdenFem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01VerdenFortsatt mange branner i Australia06:00NorgeDette skjer i dag05:39NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeNi år gammel gutt savnet i Oslo04:28NorgeTenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22SportLovende start for Hovland og Ventura i Mexico03:37VerdenTrump benåder to soldater02:59NorgeSterke reaksjoner mot TV 2s Tonning Riise-episode02:43VerdenSiktet skoleskytter i California er død