Øl med for høy alkoholstyrke får bli i butikkhyllene

Mange ølflasker i butikkhyllene har et for høyt alkoholinnhold. Foto: Kyrre Lien (NTB scanpix)
Mange ølflasker i butikkhyllene har et for høyt alkoholinnhold. Foto: Kyrre Lien (NTB scanpix)

Bare to av bryggeriene som har solgt øl i butikkene med en alkoholstyrke over den lovlige 4,7 prosent, må trekke sitt øl fra butikkene.

Foreløpig får de øvrige ølsortene som det er avdekket har en høyere alkoholstyrke enn det loven tillater, bli i butikkhyllene, skriver Dagens Næringsliv.

Noe øl med litt mer alkohol enn tillatt kan være i salg en kort tida framover, men dette utgjør under en promille av det totale ølvolumet i butikkene, påpeker Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen i en pressemelding til NTB.

En privatperson avslørte i september at mikrobryggere hadde solgt øl med for høy alkoholstyrke til dagligvarebutikkene. Personen hadde brukt et avansert måleapparat og målt alkoholmengder på opptil 6,3 prosent, godt over alkohollovens grense på 4,7 prosent for øl som selges utenfor Vinmonopolet.

Bakgrunn: Bryg­geri­for­enin­gen:– For mye alkohol i butikkøl

– Alvorlig vekker

Bryggeri- og drikkevareforeningen fulgte opp med en omfattende undersøkelse, der 138 ølsorter fra 49 ulike småskalabryggerier, ti øl fra større bryggerier og åtte importerte ølsorter ble testet. Resultatet var at 18 av de 49 småbryggeriene hadde øl under maksgrensen på 4,7 prosent. 23 hadde mindre overskridelser i alkoholstyrken – opp mot 5,2 prosent, mens åtte bryggerier hadde svært høye overskridelser. Åtte ølsorter hadde en alkoholstyrke på over 7 prosent. Det er kun gjort én test av hver flaske innenfor hvert merke.

– Dette har vært en alvorlig vekker for bryggerinæringen i Norge, sier Nome.

Flaskene som antas å inneholde noe mer enn 4,7 prosent alkohol er brygget ved små lokale og regionale bryggerier. Småskalaprodusenter med landsdekkende distribusjon har i all hovedsak sitt på det tørre, konstaterer han.

Bekymret

Testresultatene er en del av en foreløpig kartlegging av et potensielt problem, og Helsedirektoratet har derfor bestemt at det ikke blir aksjonert mot de øvrige bryggeriene. Det understrekes imidlertid at alkoholgrensen på 4,7 prosent er absolutt, og at det er leverandørenes ansvar at denne grensen overholdes.

– Som helsemyndighet er vi bekymret dersom øl inneholder mer alkohol enn det som er beskrevet på emballasjen. Dette kan føre til at forbrukerne får en høyere promille enn de forventer og i ytterste konsekvens føre til mer alkoholrelaterte uhell, skader og vold, påpeker avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet.