– En av de største truslene mot malaria-innsatsen

Illustrasjon: Voksne moskito-mygg studeres under teleskop ved University of Maryland. Arkivfoto: Scanpix/AP.
Illustrasjon: Voksne moskito-mygg studeres under teleskop ved University of Maryland. Arkivfoto: Scanpix/AP.

En mutert malariaparasitt som er resistente mot et viktig medikament spres raskt i Sørøst-Asia. Enkelte forskere er svært bekymret.

Malaria

  • En av verdens viktigste infeksjonssykdommer, skyldes parasitter som overføres ved myggbitt. Verdens helseorganisasjon har beregnet at det i 2015 var cirka 214 millioner nye smittetilfeller, og at 438.000 døde av sykdommen, men det er usikre tall. Hvert år er det også dødsfall blant turister som smittes ved besøk i malariaområder, særlig i Afrika. I Norge har dødsfall forekommet svært sjelden. (Kilde: Store Medisinske Leksikon.)
  • Se også: Folkehelseinstituttets veileder om forebygging av malaria hos reisende

Den muterte malariaparasitten blir enda farligere enn «vanlig» malaria-smitte, fordi de vanligste malariamedisinene som brukes i området ikke klarer å ta knekken på den.

Denne malariavarianten ble først observert i Kambodsja i 2008, men har allerede spredd seg til deler av Thailand, Laos og nylig til Vietnam, melder BBC News.

Kartet viser spredningen av den resistente malariaparasitten i Sørøst-Asia siden 2008. Via forskernes brev i The Lancet.
Kartet viser spredningen av den resistente malariaparasitten i Sørøst-Asia siden 2008. Via forskernes brev i The Lancet.

– Det er alarmerende at denne varianten sprer seg så raskt i hele regionen. Vi frykter også at den vil spre seg videre til Afrika, sier professor Arjen Dondorp ved Mahidol-Oxford-senteret for tropemedisin i Bangkok til BBC News.

«En av de største truslene»

I et brev til tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases beskriver forskerne utviklingen, der malaria-mutanten har blitt motstandsdyktig mot den mye brukte medisinen artemisinin.

«Spredningen av [denne bestemte formen for] resistens (…) i den større Mekong-regionen utgjør en av de største truslene mot kontrollen med, og utryddelsen av, malaria», heter det i brevet.

«Kan bli helt katastrofalt»

Stoffet som en variant av malaria har blitt resistent mot, artemisinin, har utviklet seg til førstevalget i behandling mange steder. Den økte tilgangen på medisinen har blitt sett som et stort fremskritt i kampen mot malaria.

Om den resistente varianten sprer seg til Afrika, der 92 prosent av malariatilfellene skjer, vil det kunne bli helt katastrofalt, advarer enkelte eksperter.

– Spredningen av denne «supermalaria»-varianten, som er motstandsdyktig mot den mest effektive medisinen vi kjenner, er illevarslende og har betydelige konsekvenser for folkehelsen globalt, sier Michael Chew fra den veldedige forskningsstiftelsen Wellcome Trust i en pressemelding

– Omkring 700.000 dør årlig av resistente infeksjoner, inkludert malaria. Om ingenting blir gjort kan dette øke til millioner av mennesker årlig innen 2050, advarer Chew.

Norsk overlege maner til ro

Overlege Hans Henrik Blystad ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI.
Overlege Hans Henrik Blystad ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad, maner til en viss ro:

– Det er riktig at malariaparasitten, som mange bakterier og virus, har en tendens til å utvikle resistens mot ulike medikamenter som brukes for å behandle malaria, skriver han i en e-post til ABC Nyheter.

– Dette har vært kjent i mange år, og det har derfor blitt utviklet nye typer medikamenter. I 2008 ble det for første gang rapportert resistens mot det mest vanlig brukte medikamentet artemisinin. Siden har det blitt rapportert slike resistenstilfeller i flere land i Sørøst-Asia, bekrefter overlegen.

– WHO opplyser i sin siste Malaria-rapport 2016 at de syke som har blitt smittet med disse resistente parasittene har hatt tilfredsstillende effekt av andre malariamedikamenter, så foreløpig ser det ikke til at resistensutviklingen har medført at tilfeller av malaria ikke kan behandles. Det er jo også forholdsvis få tilfeller foreløpig.

Tradisjonell kinesisk medisin

Artemisinin har vært brukt som malariamedisin i Kina i århundrer, og derivater har tatt i bruk internasjonalt det siste tiåret. Artemisinin har vært «den viktigste nyhet i malariabehandlingen i perioden», skriver Store Medisinske Leksikon.

En mor plasserer sin malariarammede sønn i en kurv på vei til en klinikk Leger uten grenser driver i Lankien i Sør-Sudan. Det store flertall av malariatilfeller rammer Afrika. Scanpix/AP.
En mor plasserer sin malariarammede sønn i en kurv på vei til en klinikk Leger uten grenser driver i Lankien i Sør-Sudan. Det store flertall av malariatilfeller rammer Afrika. Scanpix/AP.

Forskerne skriver i sitt brev til The Lancet at den muterte, artemisinin-resistente varianten av malariaparasitten som først ble påvist i Kambodsja nå har utkonkurrert andre resistente malariaparasitter, og siden også blitt motstandsdyktig mot piperaquine.

Artemisinin, i kombinasjon med nettopp piperaquine, har ifølge BBC News blitt førstevalg i malariabehandling mange steder.

I en oppsummering fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i april het det at kombinasjonsbehandling basert på artemisinin fremdeles er den foretrukne behandlingsformen ved malaria. Meldingen bekreftet imidlertid at situasjonen er uvanlig i denne delen av Sørøst-Asia, og WHO har anbefalt økt innsats for å utrydde malaria i regionen.

Les også: Svenske forskere kan ha løst malariagåte

Råd til reisende

Årlig blir ca 10 nordmenn diagnostisert med malaria etter opphold i Asia. (tall fra Folkehelseinstituttets Smitteveileder)

– Det er et forholdsvis lite antall, og risikoen for at de skal bli smittet med de resistente variantene er svært liten. Jeg kjenner ikke til at det har blitt påvist slike artemisinresistente tilfeller i Norge, skriver overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Han understreker at det viktigste forebyggende tiltak mot malaria over alt i verden er god beskyttelse mot myggstikk.

– I tillegg anbefaler vi bruk av forebyggende malariamidler i enkelte høyrisikoområder, som Afrika. Dersom resistensproblemene ute i verden skulle forverres vil bruk av god myggstikkbeskyttelse bli enda viktigere, skriver overlegen.

Men foreløpig har resistensutviklingen i Sørøst-Asia ikke fått betydning for Folkehelsinstituttets råd til reisende til områder hvor det er påvist tilfeller av resistens.

Les også:

På ferie utenfor Europa? Dette bør du vite om malaria

Dette er de tryggeste og de farligste landene du kan reise til

Personvernpolicy