Meny

Livsforlengende hjemmerespiratorbehandling ved ALS:

ALS: – Å forlenge livet med respirator utløser mange etiske dilemmaer

Noen ALS-pasienter forlenger livet ved å få avansert respiratorbehandling i sitt eget hjem. – Det er ikke mulig å vite på forhånd hvordan et så spesielt liv vil bli for den enkelte og for de pårørende, sier intensivsykepleier Knut Dybwik. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Når man kjemper mot naturen på denne måten, er det god grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig å gjøre det, sier ekspert på respiratorbehandling.

ALS:

De tre bokstavene ALS er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose.

  • Amyotrofisk betyr muskelsvinn. Ved ALS blir musklene mindre og svakere.
  • Lateral betyr «ved siden av». Dette ordet henspeiler på at sidestrengene i ryggmargen skades ved denne sykdommen. I ryggmargens sidestrenger ligger nervefibre som bringer nerveimpulser til musklene.
  • Sklerose betyr arrvev. Ved ALS blir nerveceller borte, og det dannes i stedet arrvev.

Det er to typer ALS:

Den vanligste er sporadisk ALS, hvor man ikke vet årsakene.

Cirka 10 prosent av tilfellene er familiær ALS.

Gjennomsnittlig debutalder for ALS er cirka 60 år.

ALS-pasientene lever i gjennomsnitt under tre år fra de får diagnosen.

Den eneste medisinen man kjenner til som bremser utviklingen av sykdommen noe er Rilutek. Effekten av medisinen er imidlertid ganske liten.

Årsaken til at det ikke finnes god behandling er sannsynligvis at man vet for lite om sykdomsprosessen og dens årsaker. Det foregår intens forskning på dette – også i Norge.

ALS begynner som oftest enten med talevansker eller med lammelser i armer eller ben. Etter hvert rammes all viljestyrt muskulatur.

Kilder: Helsenorge.no og professor Ole-Bjørn Tysnes

ALS er en svært alvorlig nervesykdom, som ofte utvikler seg raskt og etter hvert rammer all viljestyrt muskulatur hos pasientene, inkludert pustemuskulatur.

Det som er spesielt med ALS er at man kan velge ikke å dø.

En del pasienter med ALS får respiratorbehandling i hjemmet for å forlenge livet.

– Noen av dem får også et hull i halsen for at maskinen skal fortsette å puste for dem lenge etter at de klarer å puste selv. Etter hvert som sykdommen forverrer seg, mister pasientene evnen til alle bevegelser, og kan derfor knapt kommunisere med omverdenen på noen måte, sier professor ved Universitetet i Oslo og nevrolog ved Ahus Trygve Holmøy og en av dem som forsker på ALS i Norge.

Les intervju: – Man har kommet kort, men håper å finne behandling som stopper ALS

Holmøy etterlyser mer kunnskap om hvordan denne mest avanserte formen for hjemmerespiratorbehandlingen virker på pasientene og på deres familier.

– Det er ressurskrevende behandling, for pasientene må ha folk hos seg hele tiden. Det kan være en stor utfordring for pasient og familie og for dem som kan gi den pleien, sier han og fortsetter:

– Det kunne vært fint om man fikk vite mer om hvordan slik behandling virker.

Holmøy mener man må få bedre svar på hvor bra liv pasientene som får slik behandling har. Og hvordan det går med pårørende, som etter hvert blir etterlatte, til pasienter som har fått slik behandling.

– Det er tøft at en av de nærmeste får ALS, men man kan lure på om denne behandlingen kan legge stein til byrden, sier Holmøy.

Holmøy viser også til at samfunnet bruker relativt store midler på denne ressurskrevende behandlingen, selv om det er få pasienter.

– Jeg synes ikke det er helt bra at man driver med den behandlingen uten å finne ut mer om hvordan den faktisk virker på pasienter og pårørende, sier professoren.

Også Ole-Bjørn Tysnes som er professor ved Universitetet i Bergen og nevrolog ved Haukeland universitetssykehus, mener også det er for lite studert hvordan denne svært viktige beslutningen påvirker de pårørende.

– Utløser en rekke dilemmaer

En av dem som har forsket på dette, er intensivsykepleier Knut Dybwik ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han er en av Norges fremste eksperter på respiratorbehandling i og utenfor sykehus.

Dybwik har gjennom sin forskning vist at den mest avanserte formen for hjemmerespiratorbehandling kan være svært vanskelig både for pasient, pårørende og helsepersonell.

– Avansert livsforlengelse ved ALS utløser en rekke dyptgripende etiske dilemmaer. Når man kjemper mot naturen på denne måten, er det god grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig å gjøre det, sier han til ABC Nyheter.

– Mange av oss som har jobbet med dette lenge, stiller store spørsmål ved om det er til pasientens beste, familiens beste og samfunnets beste at man tilbyr den mest avanserte formen for livsforlengende behandling, fortsetter han. For det fleste vil det være bedre, og noe de selv ønsker, å tilby et mindre avansert behandlingsløp med en tett tverrfaglig oppfølging fra sykehuset, fortsetter han.

Dybwik viser til at ved for eksempel alvorlig kreft vil mange pasienter dø uansett om man opererer og behandler med stråling og cellegift.

– Men med ALS er det ikke sånn, det er en dødelig sykdom, men vi kan utsette døden. Pasienten kan leve lenger, men det utløser store praktiske og etiske utfordringer.

Johnny Larsåsen er rammet: – Det var som å tre en gullfiskbolle over hodet

– Pårørende vil være lojale til det siste

Når det gjelder de pårørende har Dybwik gjennom sin praksis og forskning vist at de gjerne ønsker eller føler at de må være involvert i behandlingen, og at de ofte føler at de kjemper mot systemet fordi det kommunale tilbudet ikke er så godt som de ønsker. Boligen deres blir «invadert» og omgjort til en intensivavdeling. Og de føler seg bundet til hjemmet, fordi de vil være sikre på at ting blir gjort på riktig måte.

– De pårørende får ofte ekspertkompetanse på behandlingen. Og selv om det til enhver tid er en ansatt på jobb for å passe på deres familiemedlem, føler de at de ikke kan reise på ferie eller dra på hytta. For behandlingen må fungere hele tiden, hvis ikke vil pasienten i verste fall kveles og dø, sier Dybwik.

– Alt må være på topp til enhver tid, hvert minutt må ting fungere, hvis ikke har ikke pasienten det bra. Ingen pårørende vil akseptere at pasienten ikke har det bra, de vil være lojale til det siste, fortsetter han.

En slik situasjon kan de pårørende bli værende i i mange år, ALS-pasienter på livsforlengende respiratorbehandling kan leve i 10-15 år.

Les også: ALS-forskere får millioner til forskning

– Slår forskjellig ut for pasienter

Det å bli holdt kunstig i live i årevis kan for noen bli en veldig uverdig situasjon, der man ikke lever noe godt liv lenger fordi sykdommen har kommet så langt at man blir totalt pleietrengende og alle livsfunksjoner understøttes på kunstig vis, forklarer Dybwik.

– For noen blir det det verste vi har gjort mot dem. Jeg har vært med på å starte opp behandling der det har blitt feil fra første dag, da handler det om å komme ut av det med verdighet og det kan være en utfordring. Det er enklere å avstå fra å starte behandlingen enn å avslutte livsforlengende behandling, sier han og fortsetter:

– Man kan ikke være kategorisk og si at alle ALS-pasienter som får den avanserte behandlingen får et dårlig liv. Jeg har vært involvert i behandling av spesielt en ALS-pasient som fikk livsforlengende respiratorbehandling og hadde mange gode år, så det kan slå forskjellig ut.

– Det er ikke mulig å vite på forhånd hvordan et så spesielt liv vil bli for den enkelte og for de pårørende.

Les også: – Det er i dag ingen ting man kan gjøre for å redusere risiko for ALS

Vanskelig og ressurskrevende for kommunene

Dybwik mener det også er viktig å få frem at det for kommunehelsesektoren kan være svært vanskelig å ivareta slik behandling på en god måte.

Han forklarer at mens det tidligere var slik at pasienten kunne kreve å få denne avanserte behandlingen i eget hjem, så har Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten besluttet at kommunen skal bestemme hvor pasienten skal bo.

– Det er stor forskjell på om pasienten bor i en liten kommune med 1500 innbyggere eller en storby nær et stort sykehus. Man kan si at det ikke er rettferdig å forvente at alle norske kommuner stiller opp med nok folk og har tilstrekkelig kompetanse for å drive denne avanserte behandlingen i hjemmet, slik at pasienter og pårørende er trygge, sier Dybwik.

– Så det er ikke uten grunn at kommunen har fått bestemmelsesretten når det gjelder hvor pasienten kan få livsforlengende respiratorbehandling. En del pasienter ønsker ikke denne behandlingen hvis de må bo på sykehjem, fortsetter han.

Det koster 5-6 millioner kroner i året å ivareta omsorgen til en pasient som får avansert hjemmerespiratorbehandling.

– Men dette står altså ikke bare på penger, det er faglig sett komplisert å få på plass personell som takler å stå i den vanskelige situasjon og har de faglige kvalifikasjoner som er nødvendige for at pasienten og de pårørende skal føle seg trygge og leve gode liv.

Ofte ender man med ufaglært helsepersonell og det kan bli mye utskiftning av ansatte, noe som betyr at pårørende må trå til enda mer og gjør deres situasjon enda mer krevende og frustrerende, forklarer Dybwik.

Les også: – Å dø er nok relativt lett, mens det å leve er det vanskelige

Tilbyr lindrende behandling

Mens det for eksempel i Danmark er slik at opptil 30 prosent av ALS-pasienter får den mest avanserte livsforlengende respiratorbehandlingen, gjennom et hull i halsen, er andelen mye lavere her til lands, forklarer intensivsykepleieren.

– De aller fleste ønsker ikke slik behandling når de får høre hva den går ut på. Andelen har vært stabilt lav i Norge.

Dybwik forklarer at de ved sykehuset i Bodø var veldig entusiastiske når det kom til slik behandling i en periode, men at de etter å ha gjort seg noen viktige erfaringer tilbyr en annen type behandling til ALS-pasienter.

– Vi mener prinsipielt at når man har en så alvorlig sykdom som ALS, skal man tenke seg nøye om før man velger å forlenge livet. Ikke minst av hensyn til familien. Pasienten er ikke tjent med at familien går til grunne.

I Bodø og mange andre steder har det blitt mer vanlig å tilby en enklere form for pustestøtte, der konsekvensen er at man kan kjøpe litt tid og gi lindring for tungpust.

– Pasientene får hjelp til å puste, men man forlenger ikke livet med mange år. Noen kan få noen måneder ekstra og de kan bo hjemme uten et stort apparat rundt seg. Så kan man heller tilby lindring når det går mot slutten, ved at pasienten får medikamenter som demper lufthungeren. Det blir mer naturlig forløp, verdigheten ivaretas der man ikke utsetter døden, forklarer han.

Dybwik mener det er viktig å presisere at det ikke er slik at alternativet til er den mest avanserte behandlingen er at man gjør ingen ting.

– Vi må ikke si til pasienten at «Dessverre, det er ikke noe vi kan gjøre for deg». Vi må formidle at vil hjelpe og følge dem tett opp, selv om vi ikke tilbyr den mest avanserte respiratorbehandlingen.

Les også: – ALS er en stygg, stygg sykdom

Hvem skal bestemme?

Dybwik viser til at omtrent halvparten av ALS-pasientene etter hvert vil oppleve kognitiv svikt. Dette betyr at man risikerer at pasienter som er samtykkekompetente ved oppstart av livsforlengende behandling, ikke nødvendigvis er det senere i forløpet.

– Vi som jobber med ALS-pasienter frykter at til slutt holder man en pasient kunstig i live uten å være sikre på om det er slik pasienten faktisk vil ha det.

– Det blir alltid en diskusjon om hvem som skal bestemme om man skal sette i gang avansert livsforlengende behandling. Skal man følge pasientenes og pårørendes ønske om livsforlengende respiratorbehandling eller skal man si at det er en så omfattende beslutning at det må vi på sykehuset bestemme?

Om sykehuset skal bestemme, kan et nei bli vanskelig å akseptere for noen pasienter.

– Tenk deg en ALS-pasient som er 40 år og har små barn. Du opplever ditt livs største mareritt og da er det lett å få panikk og bli desperat. Du vil leve og vet at ved hjelp av pustemaskin kan du leve i mange år. Så møter du ekspert som sier at «Det behandlingstilbudet får du ikke hos oss». Det er ikke vanskelig å forstå at det skaper sterke følelser, noen vil si at de ikke kan akseptere et nei og må snakke med noen andre, sier Dybwik.

– Jeg mener at hvis man har nok kompetanse på sykehuset, hvis pasienten får snakke med den samme hver gang og man oppnår den nødvendige tilliten så er det fullt mulig at vi kan tilby tett og god oppfølging og behandling som gjør at de får en verdig slutt på livet, i stedet for at man skal sette i gang svært avansert livsforlengelse utenfor sykehus, fortsetter han.

Les også: Hun ble gravid med sin store kjærlighet. Så fikk kjæresten ALS og havnet i rullestol

– Sykehuset har plikt til å sørge for at de føler seg trygge

Dybwik forteller at det nå er mer enn ti år siden de ved sykehuset i Bodø satte i gang den mest avanserte formen for respiratorbehandling på en ALS-pasient, selv om de har hatt et jevnt tilfang av pasienter.

– Vi har fått til å gi ALS-pasientene et godt tilbud uten å gå til det mest avanserte skrittet. Personlig tror jeg at det med årene kommer til å bli færre som blir behandlet med den mest avanserte livsforlengende respiratorbehandlingen.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har hatt ALS til behandling flere ganger, og deres råd har vært at den mest avanserte respiratorbehandlingen kun skal gis til et lite antall svært motiverte pasienter, forklarer Dybwik.

– Ut fra det så kan du si at hvis man velger å være tilbakeholden, så følger man rådet fra helsemyndighetene. Men det blir et dilemma for den som skal ta dette med pasient og pårørende, ikke minst hvis man som helsepersonell er helt uenig med pasient og pårørende om behandlingsstrategi.

Han mener likevel sjansen for at flere ALS-pasienter kan få det bedre er til stede hvis de får god informasjon, tillit, god oppfølging og tilbud om eklere behandling.

– Da har pasienten mindre grunn til å bli desperat og redd for å dø fordi de føler at de er overlatt til seg selv. Sykehuset har plikt til å sørge for at de kan føle seg trygge selv om de har fått en veldig alvorlig sykdom. Det er mulig med riktige folk og riktig kompetanse, derfor må sykehusene ha et tverrfaglig ALS-team, sier Knut Dybwik til ABC Nyheter.

Les også: – Det er ingen ting man kan gjøre for å redusere risikoen for ALS

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:11 Sudans protestledere skal møte militærrådet18:06 Skogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43 – «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37 Røde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28 Over 120 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52 Tripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46 Røde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39 Ruter advarer mot svindel-sms15:23 18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18 Ruter advarer mot svindel-sms15:08 Kabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55 Nord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43 Sent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30 Politikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57 Fant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50 Svømming: Årets raskeste tatt for doping13:46 Tre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33 Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Gatekunstner mener fjerning av Assange-bilde er uheldig10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00 Faren over etter togavsporing i Sverige18:31 20 år siden massakren på Columbine18:23 Røde Kors: Roligste påske på fem år18:19 Trump hyller libysk krigsherre17:53 Fransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41 To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42 Kim og Putin møtes i Vladivostok16:23 Barn satt fast i handlevogn16:01 Demokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57 To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52 Djokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49 Mange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44 To mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27 TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24 Demonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04 180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02 SVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38 Klopp føler med City13:30 Økning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06 EU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57 Avis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51 De superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43 Indisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35 Egyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34 Tønnesen klar til dyst i Europa12:07 Russland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05 Norge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57 Kvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50 Equinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49 Solskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28 Fransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk
Siste nytt
18:11VerdenSudans protestledere skal møte militærrådet18:06NorgeSkogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43Helse og livsstil– «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37NorgeRøde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28VerdenOver 120 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52VerdenTripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46NorgeRøde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:23Sport18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:08VerdenKabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55VerdenNord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43SportSent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30VerdenPolitikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57VerdenFant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50SportSvømming: Årets raskeste tatt for doping13:46SportTre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33VerdenMueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeGatekunstner mener fjerning av Assange-bilde er uheldig10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00VerdenFaren over etter togavsporing i Sverige18:31Verden20 år siden massakren på Columbine18:23NorgeRøde Kors: Roligste påske på fem år18:19VerdenTrump hyller libysk krigsherre17:53VerdenFransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41NorgeTo personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42VerdenKim og Putin møtes i Vladivostok16:23NorgeBarn satt fast i handlevogn16:01VerdenDemokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57NorgeTo av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52SportDjokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49NorgeMange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44VerdenTo mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27VerdenTV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24VerdenDemonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04Verden180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02SportSVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38SportKlopp føler med City13:30NorgeØkning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06VerdenEU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57SportAvis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51VerdenDe superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43VerdenIndisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35VerdenEgyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34SportTønnesen klar til dyst i Europa12:07VerdenRussland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05SportNorge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57VerdenKvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50NorgeEquinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49SportSolskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28VerdenFransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk
Populært